noimage

Το Εθνικό 'Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), ένα από τα μεγαλύτερα Ελληνικά Ερευνητικά Κέντρα, είναι νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο ιδρύθηκε το 1958 και από το 1989 εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Αποτελείται από τα παρακάτω Ερευνητικά Ινστιτούτα και μονάδες:

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ)

Το Ινστιτούτο προέκυψε το 2012 από τη συγχώνευση των τριών ανθρωπιστικών ινστιτούτων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΚΕΡΑ, ΙΒΕ και ΙΝΕ) (Ν.4051/29/2/2012, άρθρο 5, παρ.2). Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) έχει ως αντικείμενο την έρευνα της ιστορίας και του πολιτισμού του ελληνικού χώρου και των περιοχών που έδρασε ο Ελληνισμός, από την προϊστορική αρχαιότητα μέχρι και τη σύγχρονη εποχή.

Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (IXB/ΕΙΕ)

To IXB (πρώην ΙΒΦΧΒ) ιδρύθηκε μέσω της συνένωσης δύο ινστιτούτων του ΕΙΕ (Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών & Βιοτεχνολογίας και Ινστιτούτο Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας) (Ν.4051/29/2/2012, άρθρο 5, παρ.2). To ΙΧΒ λειτουργεί σαν εστιακό σημείο, καινοτομίας μοναδικό στην Ελλάδα, που δραστηριοποιείται στην διεπιφάνεια Χημείας και Βιολογίας μέσα από σύγχρονη διεπιστημονική προσέγγιση θεμάτων αιχμής για την υγεία, την έρευνα σε ανάπτυξη φαρμάκων και βιοδεικτών και τη βιοτεχνολογία.

Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ/ΕΙΕ)

Το ΙΘΦΧ ιδρύθηκε το 1979 από την συνένωση των Ινστιτούτων Φυσικοχημείας (ιδρ. 1968) και Θεωρητικής Χημείας (ίδρ. 1976). To ΙΘΦΧ προωθεί επιλεγμένα πεδία έρευνας στην πειραματική και υπολογιστική/θεωρητική χημεία και φυσική, με έμφαση στα νανοϋλικά με προηγμένη λειτουργικότητα για την μετατροπή και αποθήκευση ενέργειας, τη φωτονική και άλλες ηλεκτροχημικές εφαρμογές.

 

Έρευνα στο ΕΙΕ

 

Εκδηλώσεις

 

Περισσότερα

Ανακοινώσεις

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκδήλωση προς τιμήν του Dr. Josef Puchta, Διευθυντή του Γερμανικού Κέντρου Έρευνας για τον Καρκίνο (DFKZ) & Μέλους της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής του Ολοκληρωμένου Κέντρου Έρευνας για τον Καρκίνο στην Αθήνα (ACCC)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Στρογγυλό Τραπέζι: Η επιστημονική έρευνα συναντά το ευρύ κοινό»

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών πραγματοποίησε με επιτυχία ανοιχτή συζήτηση με θέμα: «Η επιστημονική έρευνα συναντά το ευρύ κοινό», τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019, στο Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας». Με ισχυρή την πεποίθηση ότι η έρευνα και η τεχνολογία δεν αφορούν μόνο τους επιστήμονες και δεν πρέπει να περιορίζονται στους τέσσερεις τοίχους ενός εργαστηρίου, στόχος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών ήταν να συνομιλήσει με το κοινό που παρευρέθηκε στην εκδήλωση για την πρόοδο της επιστημονικής έρευνας και τα απτά αποτελέσματά της στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου. [Διαβάστε περισσότερα]

H εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά και υπάρχει διαθέσιμη εδώ: https://youtu.be/ksf3dvDzGVY

ScienceAdvances_logo

“ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών συμμετέχει στο ερευνητικό έργο CO2 BioProducts με αντικείμενο την συστηματική αξιοποίηση της ιδιότητας των μικροφυκών να παράγουν ένα ευρύ φάσμα βιοχημικών και βιοενεργών συστατικών υψηλής προστιθέμενης αξίας, εκμεταλλευόμενοι τη βιομετατροπή του περιεχόμενου CO2 σε ρεύματα αερίων ρύπων από μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
To Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών διοργανώνει Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: "Η επιστημονική έρευνα συναντά το ευρύ κοινό" στις 02.12.2019

ScienceAdvances_logo

“ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”
Βιο-εμπνευσμένες αντιγηραντικές ενώσεις με στοχευμένη δράση στην ενεργοποίηση του πρωτεασώματος

Το RESET αποτελεί αλληλοεξαρτώμενη συνεργασία της InterΜed SA, με το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΙΧΒ/ΕΙΕ)

Αποτελέσματα έργου ενάλιας αρχαιολογικής έρευνας στην Κάσο.

Χρηματοδότηση του ερευνητικού έργου "Fish_Superfoods: Ανάπτυξη νέων λειτουργικών ιχθυο-υπερτροφών για μια αποτελεσματικότερη ιχθυοκαλλιέργεια" (Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ», «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ», «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Pfizer και Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: Ισχυρή συμμαχία με στόχο την ‘Προαγωγή της Επιστήμης’

ScienceAdvances_logo

Δημοσίευση της ερευνητικής ομάδας του Δρ. Γεωργίου Σκρέτα στο περιοδικό Science Advances περιγράφει την ανάπτυξη τροποποιημένων βακτηρίων με την ικανότητα να παράγουν εκατοντάδες εκατομμύρια διαφορετικά μόρια και να επιτυγχάνουν ταχεία και αποτελεσματική ανακάλυψη νέων δυνητικών φαρμάκων

QFytoTera logo

«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών συμμετέχει στο ερευνητικό έργο Health Span με αντικείμενο την ανάπτυξη καινοτόμου φυτικού συμπληρώματος διατροφής με στοχευμένη δράση σε δείκτες ευζωίας και μακροζωίας.

Συνεργασία μεταξύ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και της εταιρείας Pfizer Hellas
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και η εταιρεία Pfizer Hellas θεσμοθέτησαν μια νέα συνεργασία για την προώθηση της επιστημονικής έρευνας στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα. Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η υποστήριξη των νέων ερευνητών και ταυτόχρονα η συμβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος του «brain drain» στη χώρα μας.
Η συνεργασία αφορά στην καθιέρωση υποτροφίας για την υποστήριξη της έρευνας υποψήφιων διδακτόρων ή μεταδιδακτορικών ερευνητών που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και τις ερευνητικές του δράσεις του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ/ΕΙΕ). Η ανταποδοτική υποτροφία Pfizer Fellowship–ΕΙΕ θα απονέμεται σε 2 υποψήφιους διδάκτορες για καθένα από τα επόμενα 3 έτη.
Παράλληλα, η Pfizer Hellas προσφέρει τρεις πλήρεις εκπαιδευτικές υποτροφίες για το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοεπιχειρείν», το οποίο συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Οι υποτροφίες αυτές επίσης θα απονέμονται για 3 ακαδημαϊκά έτη.

Το εργαστήριο Μοριακής και Κυτταρικής Γήρανσης του ΙΧΒ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δρ. Γκόνο Ευστάθιο προσκαλεί εθελοντές να συμμετάσχουν στην ερευνητική μελέτη με θέμα, Δείκτες Ευζωίας.
Το πρόγραμμα Health Span χρηματοδοτήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ), δράση Εθνικής εμβέλειας Ερευνώ – Δημιουργώ -Καινοτομώ, ΕΣΠΑ 2014-2020.
H ερευνητική μελέτη αφορά την αξιολόγηση της δράσης καινοτόμου συμπληρώματος διατροφής σε δείκτες ευζωίας.
Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής: 24 Δεκεμβρίου 2019 | Διαβάστε περισσότερα |

Tρεις πλήρεις υποτροφίες σε πρωτοετείς φοιτητές που θα γίνουν δεκτοί στο Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοεπιχειρείν» το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, προσφέρει η Pfizer.

Η Διευθύντρια, οι ερευνήτριες, οι ερευνητές και όλο το προσωπικό του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών, εκφράζουν τη βαθειά τους θλίψη για την απώλεια της Λουκίας Δρούλια, Ομότιμης Διευθύντριας Ερευνών του Ινστιτούτου.

Παρουσίαση της Ωραίας ιστορίας των σκύλων που βοήθησαν τους φαρμακολόγους στην ανακάλυψη ενός νέου φαρμάκου κατά της λεϊσμανίασης.
Το ευρωπαϊκό έργο FP7 “New Medicines for Trypanosomatidic Infections (NMTrypI) (NMTrypI) 2014-2017, παρουσιάζει το βίντεο σχετικά με τη δοκιμή σε σκύλους που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου: (δοκιμή σε σκύλους του NMT-A2) και την παρακολούθησή τους 2 χρόνια μετά το τέλος του έργου (2018-2019).

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών "Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία"
Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοεπιχειρείν» (MScinBioentrepreneurship). Διοργάνωση: Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ).
Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Όταν η έρευνα συναντά τις επιχειρήσεις στο 3rd Hellenic Innovation Forum // 20.06.2019, Divani Caravel
H εταιρεία Ethos Events, με συν-διοργανωτή το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, πραγματοποιούν για 3η συνεχόμενη χρονιά το Hellenic Innovation Forum, στις 20/6 (09.00-15.00) στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στην Αθήνα. Βασικό θέμα συζήτησης του 3rd Hellenic Innovation Forum, είναι η διασύνδεση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας με τον επιχειρηματικό κόσμο, η οποία δημιουργεί τις κατάλληλες ευκαιρίες, ώστε να αναδεικνύονται καινοτόμες δράσεις.

Χρηματοδότηση του ερευνητικού έργου "ALGOSMETIC: Απομόνωση και χαρακτηρισμός μεταβολιτών από μακροφύκη των Ελληνικών θαλασσών με αντιγηραντικές, επουλωτικές και ανασταλτικές της μελανογένεσης ιδιότητες" (Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ», «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ», «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»)

Δελτίο Τύπου
Ολοκληρωμένο πλάνο χρηματοδότησης των Ερευνητικών Υποδομών με 224 εκ.€

QFytoTera logo

«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών συντονίζει την ερευνητική κοινοπραξία QFytoTera στη προσπάθεια ανάπτυξης καινοτόμων εντομοαπωθητικών προϊόντων για τον περιορισμό διάδοσης νοσημάτων που μεταδίδονται από έντομα διαβιβαστές

"Ενα κυτταρικό εργαστήριο κατά ασθενειών"
Συνέντευξη του Δρ. Γεώργιου Σκρέτα από το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας, Ομάδα Ενζυμικής και Συνθετικής Βιοτεχνολογίας του ΕΙΕ, στην εφημερίδα 'Καθημερινή' [19.12.2018].

"Χρηματοδότηση Έλληνα ερευνητή για βακτήρια-«σωτήρες»"
Συνέντευξη του Δρ. Γεώργιου Σκρέτα από το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας, Ομάδα Ενζυμικής και Συνθετικής Βιοτεχνολογίας του ΕΙΕ, στην εφημερίδα 'Ναυτεμπορική' [11.12.2018].

erc logo

Δελτίο Τύπου
Ο ερευνητής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δρ. Γεώργιος Σκρέτας επιλέχθηκε για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) με Consolidator Grant για να αναπτύξει τροποποιημένα βακτήρια που θα επιταχύνουν την ανακάλυψη φαρμάκων κατά ασθενειών που προκαλούνται από προβληματική αναδίπλωση πρωτεϊνών.


Δελτίο Τύπου
14 Νέοι επιστήμονες (Marie-Curie Fellows) θα εκπαιδευθούν στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού έργου Marie Skłodowska-Curie Initial Training Network “EuroNeurotrophin”, το οποίο συντονίζει το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του ΕΙΕ.

60 χρόνια ΕΙΕ
[Πηγή: ΒΗΜΑ Science, 27.10.2018]

Τα 60 χρόνια από την ίδρυσή του γιόρτασε το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
[Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, 10.10.2018]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: 60 χρόνια Πρωτοπορίας στην Έρευνα για την κοινωνία και την οικονομία

Εκδήλωση εορτασμού 60 χρόνων από την ίδρυση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
60 Χρόνια Πρωτοπορίας στην Έρευνα για την Κοινωνία και την Οικονομία

Τετάρτη 10.10.2018, 9.30-14.30 // ΕΙΕ, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας"

Παρουσία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στη 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοεπιχειρείν» (MScinBioentrepreneurship) (Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019)

Συνέντευξη του Δ/ντή και Προέδρου Δ.Σ ΕΙΕ, Δρ. Βασίλειου Γρηγορίου, στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων // "Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενημερωτική επίσκεψη στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με το Ολοκληρωμένο Κέντρο Έρευνας Καρκίνου της Αθήνας.

Παρουσίαση του ΕΙΕ από τον Πρόεδρο και Δ/ντή ΔΣ, Δρ. Βασίλειο Γρηγορίου, στην Διήμερη Συνάντηση Διαλόγου και Εργασίας που διοργανώθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ)
18-19 Ιουνίου 2018 // Αμφιθέατρο Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»

Αναπτυξιακό ερευνητικό έργο ΣΘΕΝΟΣ-β / ΙΒΦΧΒ (2017-2020)
Στοχευμένες ΘΕραπευτικές προσεγγίσεις κατά εκφυλιστικών ΝΟΣημάτων, με έμφαση τον καρκίνο και τη γήρανση – Βελτιστοποίηση των στοχοθετημένων βιοδραστικών ενώσεων

Συνέντευξη του Δρ. Γεωργίου Σκρέτα στο ένθετο «Πρίσμα» της εφημερίδας «Αυγή» στις 13.1.2018 σχετικά με τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου Ενζυμικής και Συνθετικής Βιοτεχνολογίας του Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του ΕΙΕ που αφορούν τη χρήση τροποποιημένων βακτηρίων για την ανακάλυψη δυνητικών θεραπευτικών μορίων κατά νευροεκφυλιστικών ασθενειών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Νέο «όπλο» στη μάχη κατά του καρκίνου: Ολοκληρωμένη έρευνα για τον καρκίνο με έδρα την Αθήνα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τροποποιημένα βακτήρια για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Κοινοπραξία Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής «Ολοκληρωμένη Δομική Βιολογία», Instruct-ERIC ως Παρατηρητής

Χημική βελτιστοποίηση υλικών MoS2 για ενεργειακές εφαρμογές
Μια νέα διεπιστημονική μελέτη από συνεργαζόμενες ερευνητικές ομάδες του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ), του Institut des Materiaux Jean Rouxel στη Νάντη, Γαλλία, και του Instituto de Nanociencia, στο Πανεπιστήμιο της Σαραγόσα, Ισπανία, που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό δίκτυο Marie-Curie “Enabling Excellence” με χρηματοδότηση από την ΕΕ μέσω του προγράμματος Ορίζοντας 2020, και του Chimie des Interactions Plasma-Surface, στο Πανεπιστήμιο Μονς του Βελγίου, απέδειξε ότι παράγωγα 1,2-διθειολανίων μπορούν να συζευχθούν ομοιοπολικά και επιλεκτικά στις ακραίες περιοχές φύλλων MoS2. Αυτό το ερευνητικό αποτέλεσμα αποτελεί σημαντικό κομμάτι στο πάζλ της χημείας των διδιάστατων υλικών.

Άρθρο της εφημερίδος ΒΗΜΑ για τη συνεργασία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με την Ιατρική Σχολή Αθηνών
Σε άρθρο της εφημερίδος ΒΗΜΑ της 15-16/4/2017 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της συνεργασίας της ερευνητικής ομάδος του Δρ. Βασίλη Λ. Σουλιώτη, Διευθυντή Ερευνών στο Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με την Θεραπευτική Κλινική της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (Διευθυντής Καθ. Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος) και τη Μονάδα Ρευματολογίας-Ανοσολογίας της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (Διευθυντής Καθ. Πέτρος Π Σφηκάκης).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αποκωδικοποιώντας τους μοριακούς μηχανισμούς ανθεκτικότητας καρκινικών κυττάρων σε χημειοθεραπευτικούς παράγοντες

Περισσότερα

Newsletter

Δεκέμβριος 2019

Εγγραφή στο Νewsletter

* required

Bίντεο

VGregoriouVideocover

Παρουσίαση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών από τον Διευθυντή και Πρόεδρο Δ.Σ. Δρ. Βασίλειο Γρηγορίου

PapageorgiadouVideocover

Παρουσίαση του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) από την Αναπληρώτρια Διευθύντρια Δρ. Χαρίκλεια Παπαγεωργιάδου και τη Δρ. Ελεωνόρα Κουντούρα-Γαλάκη, Διευθύντρια Ερευνών

PintzasVideocover

Παρουσίαση του Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας (ΙΒΦΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών από τον Διευθυντή Δρ. Αλέξανδρο Πίντζα, με τη συμμετοχή της μεταδιδακτορικής ερευνήτριας Δρ. Ευτυχίας Κρίτση

KamitsosVideocover

Παρουσίαση του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών από τον Διευθυντή Δρ. Ευστράτιο Ι. Καμίτσο και τον ερευνητή Δρ. Χρήστο Ριζιώτη

 

60 ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΕ

 

Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών

bookstoreLink

Εκδόσεις

editionsLink

Βιβλιοθήκη

LibraryLink