Το Εθνικό 'Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), ένα από τα μεγαλύτερα Ελληνικά Ερευνητικά Κέντρα, είναι νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο ιδρύθηκε το 1958 και από το 1989 εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αποτελείται από τα παρακάτω Ερευνητικά Ινστιτούτα και μονάδες:

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ)

Το Ινστιτούτο προέκυψε το 2012 από τη συγχώνευση των τριών ανθρωπιστικών ινστιτούτων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΚΕΡΑ, ΙΒΕ και ΙΝΕ) (Ν.4051/29/2/2012, άρθρο 5, παρ.2). Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) έχει ως αντικείμενο την έρευνα της ιστορίας και του πολιτισμού του ελληνικού χώρου και των περιοχών που έδρασε ο Ελληνισμός, από την προϊστορική αρχαιότητα μέχρι και τη σύγχρονη εποχή.

Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας (ΙΒΦΧΒ/ΕΙΕ)

To ΙΒΦΧΒ ιδρύθηκε το 2012, μέσω της συνένωσης δύο ινστιτούτων του ΕΙΕ (Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών & Βιοτεχνολογίας και Ινστιτούτο Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας) (Ν.4051/29/2/2012, άρθρο 5, παρ.2). To ΙΒΦΧΒ λειτουργεί σαν εστιακό σημείο, καινοτομίας μοναδικό στην Ελλάδα, που δραστηριοποιείται στην διεπιφάνεια Χημείας και Βιολογίας μέσα από σύγχρονη διεπιστημονική προσέγγιση θεμάτων αιχμής για την υγεία, την έρευνα σε ανάπτυξη φαρμάκων και βιοδεικτών και τη βιοτεχνολογία.

Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ/ΕΙΕ)

Το ΙΘΦΧ ιδρύθηκε το 1979 από την συνένωση των Ινστιτούτων Φυσικοχημείας (ιδρ. 1968) και Θεωρητικής Χημείας (ίδρ. 1976). To ΙΘΦΧ προωθεί επιλεγμένα πεδία έρευνας στην πειραματική και υπολογιστική/θεωρητική χημεία και φυσική, με έμφαση στα νανοϋλικά με προηγμένη λειτουργικότητα για την μετατροπή και αποθήκευση ενέργειας, τη φωτονική και άλλες ηλεκτροχημικές εφαρμογές.

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr) αποτελεί επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ως υποδομή εθνικής εμβέλειας, το ΕΚΤ έχει θεσμικό ρόλο τη συλλογή, οργάνωση και διάχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφορίας, εντός και εκτός της χώρας. Παράλληλα, παρέχει πληροφόρηση για θέματα έρευνας και καινοτομίας, και υποστηρίζει τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Με διαρκή παρουσία στην ελληνική επιστημονική κοινότητα από το 1980, το ΕΚΤ αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, σε συνδυασμό με σύγχρονες επιχειρησιακές μεθόδους, ώστε να αναπτύσσει καινοτόμες δράσεις, προσανατολισμένες στην ενίσχυση της ανοικτής πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού. Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται με σημαντικούς φορείς παραγωγής έγκριτου περιεχομένου, όπως βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία, ερευνητικά κέντρα.

 

Έρευνα στο ΕΙΕ

 

Εκδηλώσεις

 

Περισσότερα

Ανακοινώσεις

 

60 χρόνια ΕΙΕ
[Πηγή: ΒΗΜΑ Science, 27.10.2018]

Τα 60 χρόνια από την ίδρυσή του γιόρτασε το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
[Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, 10.10.2018]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: 60 χρόνια Πρωτοπορίας στην Έρευνα για την κοινωνία και την οικονομία

Εκδήλωση εορτασμού 60 χρόνων από την ίδρυση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
60 Χρόνια Πρωτοπορίας στην Έρευνα για την Κοινωνία και την Οικονομία

Τετάρτη 10.10.2018, 9.30-14.30 // ΕΙΕ, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας"

Παρουσία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στη 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοεπιχειρείν» (MScinBioentrepreneurship) (Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019)

Συνέντευξη του Δ/ντή και Προέδρου Δ.Σ ΕΙΕ, Δρ. Βασίλειου Γρηγορίου, στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων // "Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενημερωτική επίσκεψη στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με το Ολοκληρωμένο Κέντρο Έρευνας Καρκίνου της Αθήνας.

Παρουσίαση του ΕΙΕ από τον Πρόεδρο και Δ/ντή ΔΣ, Δρ. Βασίλειο Γρηγορίου, στην Διήμερη Συνάντηση Διαλόγου και Εργασίας που διοργανώθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ)
18-19 Ιουνίου 2018 // Αμφιθέατρο Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συμμετοχή ΕΙΕ στο Athens Science Festival 2018

Αναπτυξιακό ερευνητικό έργο ΣΘΕΝΟΣ-β / ΙΒΦΧΒ (2017-2020)
Στοχευμένες ΘΕραπευτικές προσεγγίσεις κατά εκφυλιστικών ΝΟΣημάτων, με έμφαση τον καρκίνο και τη γήρανση – Βελτιστοποίηση των στοχοθετημένων βιοδραστικών ενώσεων

Συνέντευξη του Δρ. Γεωργίου Σκρέτα στο ένθετο «Πρίσμα» της εφημερίδας «Αυγή» στις 13.1.2018 σχετικά με τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου Ενζυμικής και Συνθετικής Βιοτεχνολογίας του Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του ΕΙΕ που αφορούν τη χρήση τροποποιημένων βακτηρίων για την ανακάλυψη δυνητικών θεραπευτικών μορίων κατά νευροεκφυλιστικών ασθενειών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Νέο «όπλο» στη μάχη κατά του καρκίνου: Ολοκληρωμένη έρευνα για τον καρκίνο με έδρα την Αθήνα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τροποποιημένα βακτήρια για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Κοινοπραξία Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής «Ολοκληρωμένη Δομική Βιολογία», Instruct-ERIC ως Παρατηρητής

Χημική βελτιστοποίηση υλικών MoS2 για ενεργειακές εφαρμογές
Μια νέα διεπιστημονική μελέτη από συνεργαζόμενες ερευνητικές ομάδες του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ), του Institut des Materiaux Jean Rouxel στη Νάντη, Γαλλία, και του Instituto de Nanociencia, στο Πανεπιστήμιο της Σαραγόσα, Ισπανία, που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό δίκτυο Marie-Curie “Enabling Excellence” με χρηματοδότηση από την ΕΕ μέσω του προγράμματος Ορίζοντας 2020, και του Chimie des Interactions Plasma-Surface, στο Πανεπιστήμιο Μονς του Βελγίου, απέδειξε ότι παράγωγα 1,2-διθειολανίων μπορούν να συζευχθούν ομοιοπολικά και επιλεκτικά στις ακραίες περιοχές φύλλων MoS2. Αυτό το ερευνητικό αποτέλεσμα αποτελεί σημαντικό κομμάτι στο πάζλ της χημείας των διδιάστατων υλικών.

Άρθρο της εφημερίδος ΒΗΜΑ για τη συνεργασία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με την Ιατρική Σχολή Αθηνών
Σε άρθρο της εφημερίδος ΒΗΜΑ της 15-16/4/2017 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της συνεργασίας της ερευνητικής ομάδος του Δρ. Βασίλη Λ. Σουλιώτη, Διευθυντή Ερευνών στο Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με την Θεραπευτική Κλινική της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (Διευθυντής Καθ. Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος) και τη Μονάδα Ρευματολογίας-Ανοσολογίας της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (Διευθυντής Καθ. Πέτρος Π Σφηκάκης).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αποκωδικοποιώντας τους μοριακούς μηχανισμούς ανθεκτικότητας καρκινικών κυττάρων σε χημειοθεραπευτικούς παράγοντες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πρωτοβουλία δημιουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου Έρευνας για τον Καρκίνο, στην Αθήνα [13.12.2016]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υλοποίηση Συνεργασίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με Διαγνωστικό Κέντρο για την Παροχή Βελτιωμένων Τεχνικών Κυτταρολογικής Διαγνωστικής Μικροσκοπίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ανέπαφη διαχείριση της ύλης στη νανοκλίμακα

Αξιοποιώντας πρόσφατες εξελίξεις της νανοτεχνολογίας, ερευνητές από το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) σε συνεργασία με ερευνητές από το Τμήμα Φυσικής και Αστρονομίας του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανέπτυξαν καινοτόμες διατάξεις οπτικής νανοπαγίδευσης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Θεμελιώδης Ρόλος της Πρωτεΐνης s36 στην Αρχιτεκτονική Οργάνωση του Χορίου του Δίπτερου Εντόμου Drosophila melanogaster

Τα ερευνητικά αποτελέσματα της συνεργασίας της ομάδας «Φωτονικής για Νανοεφαρμογές» του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας, με τον Τομέα Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής του τμήματος Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και το Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καταδεικνύουν τον κυρίαρχο και μη πλεονάζοντα ρόλο της s36 πρωτεΐνης στο φυσιολογικό σχηματισμό του χορίου της Drosophila melanogaster και την σημασία της στη ρύθμιση του αριθμού και της μορφογενετικής ακεραιότητας των αναπνευστικών νηματίων ωοθυλακίων γηρασμένων εντόμων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κρύσταλλοι C60 καλυμμένοι με πάγο – διαστρική κοιτίδα πρώιμης ζωής;

Μια νέα διεπιστημονική μελέτη από συνεργαζόμενες ερευνητικές ομάδες του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ), του Institute of Materials Jean Rouxel στη Νάντη, Γαλλία, και άλλων Ευρωπαϊκών και Καναδικών εργαστηρίων

Διάκριση για εργασία ερευνητικού δικτύου ομάδων του ΙΒΦΧΒ/ ΕΙΕ

Παρουσίαση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στην τηλεοπτική εκπομπή ''Aστικό Τοπίο''

Περισσότερα

60 ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΕ

Bίντεο


Παρουσίαση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών από τον Διευθυντή και Πρόεδρο Δ.Σ. Δρ. Βασίλειο Γρηγορίου


Παρουσίαση του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) από την Αναπληρώτρια Διευθύντρια Δρ. Χαρίκλεια Παπαγεωργιάδου και τη Δρ. Ελεωνόρα Κουντούρα-Γαλάκη, Διευθύντρια Ερευνών


Παρουσίαση του Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας (ΙΒΦΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών από τον Διευθυντή Δρ. Αλέξανδρο Πίντζα, με τη συμμετοχή της μεταδιδακτορικής ερευνήτριας Δρ. Ευτυχίας Κρίτση


Παρουσίαση του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών από τον Διευθυντή Δρ. Ευστράτιο Ι. Καμίτσο και τον ερευνητή Δρ. Χρήστο Ριζιώτη


Παρουσίαση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) από τη Διευθύντρια Δρ. Εύη Σαχίνη

 

Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη