Βιβλιοθήκη Επιστήμης, Τεχνολογίας και Πολιτισμού «Κ.Θ. Δημαράς»

Η Βιβλιοθήκη Επιστήμης, Τεχνολογίας και Πολιτισμού «Κ.Θ. Δημαράς», ιδρύθηκε το 1958 και εξυπηρετεί το σύνολο της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας (ετησίως, 30.000 αναγνώστες και 10.000 χρήστες, με την αποστολή ανατύπων από το υλικό της).

Είναι Βιβλιοθήκη αναφοράς για τις 233 Βιβλιοθήκες του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ).

Στο χώρο της Βιβλιοθήκης λειτουργεί Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο που παρέχει πρόσβαση στο περιεχόμενο της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Επιστήμης & Τεχνολογίας του ΕΚΤ (ελληνικές και διεθνείς βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά περιοδικά).

Ωράριο λειτουργίας και περισσότερες πληροφορίες

Τηλέφωνα Επικοινωνίας
+30.210.72.73.939
+30.210.72.73.710