Όροι Χρήσης

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΕΙΕ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Ο Ιστότοπος eie.gr (εφεξής ο «Ιστότοπος») είναι ο ιστότοπος του Ε.Ι.Ε., ενός από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα, το οποίο ιδρύθηκε το 1958. Αποτελεί μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα Ερευνών το οποίο εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης στην Ελλάδα.
Το παρόν κείμενο σας ενημερώνει για τους γενικούς όρους χρήσης του Ιστοτόπου.
Με την πλοήγηση και τη χρήση του ιστότοπου, οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης. Η χρήση του ιστότοπου μετά από ανακοίνωση τροποποίησης θεωρείται ως αποδοχή της εν λόγω τροποποίησης από τον επισκέπτη/χρήστη. Η χρήση του Ιστοτόπου πρέπει να είναι σύμφωνη με όλους τους ισχύοντες νόμους (του δικαίου της Ε.Ε. και διεθνούς δικαίου) και τους παρόντες Όρους Χρήσης όπως ισχύουν ανά πάσα στιγμή.

Περιορισμός Ευθύνης του Ε.Ι.Ε.
Το Ε.Ι.Ε. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να είναι υπεύθυνο, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, επικαιρότητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Το Ε.Ι.Ε. σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη και τον χρήστη αυτού του Ιστότοπου ή του περιεχομένου του. Το Ε.Ι.Ε. δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες αυτού του ιστότοπου και των επιμέρους ιστοτόπων του θα παρέχονται χωρίς διακοπές και χωρίς σφάλματα. Το Ε.Ι.Ε. δεν εγγυάται ότι ο παρών ιστότοπος ή οποιοσδήποτε άλλος σχετικός ιστότοπος ή οι διακομιστές μέσω των οποίων το περιεχόμενο διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.
Το Ε.Ι.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων τρίτων σχετικά με πληροφορίες ή υλικό που δημοσιεύονται παράνομα στον Ιστότοπο ή δημοσιεύονται από μη εξουσιοδοτημένα ή παράνομα πρόσωπα ή μηχανισμούς.

Χρήση ιστοτόπων τρίτων
Ο παρών Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους και να κάνει χρήση ιστοτόπων (δεσμών). Το Ε.Ι.Ε. δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών που παρέχονται σε άλλους δικτυακούς τόπους που αναφέρονται μέσω συνδέσμων, υπερσυνδέσμων ή banner και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αυτά.
Το Ε.Ι.Ε. δεν εγγυάται και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για το περιεχόμενο και τη λειτουργία των συνδέσμων που παρέχονται ή αναφέρονται στον ιστότοπό του.
Ως εκ τούτου, το Ε.Ι.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης ως αποτέλεσμα της χρήσης ιστοτόπων τρίτων. Οι σύνδεσμοι αυτοί χρησιμοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη και η πρόσβαση σε αυτούς και η χρήση τους υπόκεινται στους όρους που καθορίζονται σε αυτούς. Ως εκ τούτου, για οποιοδήποτε ερώτημα ή πρόβλημα προκύψει κατά την επίσκεψη ή χρήση αυτού, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθύνει απευθείας το εν λόγω παράδειγμα στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποίοι αναλαμβάνουν επίσης πλήρως τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το Ε.Ι.Ε. σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι υιοθετεί ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων με τους οποίους συνδέεται, με οποιονδήποτε τρόπο.

Εφαρμοστέο δίκαιο
Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης αυτού του Ιστοτόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το δίκαιο της ΕΕ και τις διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες. Διατάξεις στους όρους χρήσης που ενδέχεται να αντιβαίνουν στο παραπάνω νομικό πλαίσιο παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως και αφαιρούνται από τον ιστότοπο, χωρίς να θίγεται η ισχύς των άλλων όρων χρήσης. Τυχόν διαφορές που τυχόν προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης και γενικά από τη χρήση του ιστοτόπου από τον επισκέπτη/χρήστη, οι οποίες δεν μπορούν να επιλυθούν φιλικά, θα επιλύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και δικαιοδοσία.
Εκτός από όπου αναφέρεται διαφορετικά, το περιεχόμενο του ιστότοπου αδειοδοτείται με Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

Επικοινωνία
Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για θέματα που σχετίζονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ιστότοπου του ΕΙΕ, παρακαλείστε να στείλετε e-mail στο dpo@eie.gr.