Προφίλ Δ/ντή ΕΙΕ & Προέδρου Δ.Σ.

Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Διευθυντής ΕΙΕ & Πρόεδρος ΔΣ

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,
Βασιλέως Κωνσταντίνου 48,
Αθήνα 11635

Τηλ.: +30 210.72.73.500
Fax. +30 210.72.46.618
email: president@eie.gr

 

 

O Δρ. Βασίλειος Γρηγορίου είναι ο Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΙΕ. Ο Δρ. Β. Γρηγορίου είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος επιστήμονας ο οποίος κατά τη διάρκεια της εικοσιπενταετούς σταδιοδρομίας του μέχρι σήμερα, έχει θητεύσει σε ερευνητικές και διοικητικές θέσεις τόσο στην Ελλάδα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 'Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας) όσο και στις ΗΠΑ (Advent Technologies, Northeastern, MIT, Polaroid, Princeton).

Η ερευνητική του δραστηριότητα εκτείνεται σε ευρεία θεματολογία που περιλαμβάνει τα πεδία των εύκαμπτων φωτοβολταϊκών κυψελίδων βασισμένων σε οργανικούς ημιαγωγούς και των οπτικά ενεργών υλικών βασισμένων σε συζευγμένα ολιγομερή και νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών. Η προηγούμενη ερευνητική του δραστηριότητα περιλάμβανε χαρακτηρισμό πολυμερών υγρών κρυστάλλων, χαρακτηριστικά προσανατολισμού ιονικών πολυμερικών πολυστοιβάδων σε πρότυπες αυτοσυγκροτούμενες μονοστοιβάδες καθώς και χημειομετρία.

Το δημοσιευμένο έργο του περιλαμβάνει 3 βιβλία, 6 κεφάλαια σε βιβλία, 69 επιστημονικές εργασίες σε περιοδικά με κριτές και 133 επιστημονικές παρουσιάσεις. Είναι επίσης, συνεφευρέτης 8 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Διαθέτει ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακό επίπεδο (University of Massachusetts) και μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο στις ΗΠΑ (University of Connecticut) όσο και στην Ελλάδα (Πανεπιστήμιο Πατρών).

Έχει επίσης διατελέσει πρόεδρος της Ένωσης για την Εφαρμοσμένη Φασματοσκοπία (Society for Applied Spectroscopy - SAS) κατά το έτος 2001.

Ο Δρ. Γρηγορίου είναι ο Εθνικός Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) για το πρόγραμμα Horizon 2020, τις δράσεις Mari Sklodowska-Curie και τον τομέα των Μελλοντικών και Αναδυόμενων Τεχνολογιών (Future and Emerging Technologies-FET). Το πρόγραμμα Horizon 2020 είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της Ε.Ε. με συνολικό προϋπολογισμό €80 δισεκατομμυρίων για 7 χρόνια (2014-2020). Η αποστολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) είναι να ενθαρρύνει την υψηλής ποιότητας έρευνα στην Ευρώπη, παρέχοντας ανταγωνιστική χρηματοδότηση και να υποστηρίξει την πρωτοποριακή έρευνα σε όλα τα ερευνητικά πεδία στα πλαίσια της επιστημονικής αριστείας.

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για την υλοποίηση των πλάνων χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) στα πλαίσια του προγράμματος Horizon 2020 είναι ύψους 13,095 δισεκατομμυρίων ευρώ.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Princeton University, Princeton, New Jersey, USA.
National Institutes of Health Research fellow, NRSA award, 1994.

Duke University, Durham, North Carolina, USA.
Ph.D. στην Φυσική Χημεία, 1993.

East Carolina University, Greenville, North Carolina, USA.
M.S. στην Αναλυτική Χημεία, 1989.

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Ελλάδα.
B.S. στη Χημεία, 1986.

Northeastern University, Boston, MA, USA.
Παρακολούθηση προγράμματος MBA 1997-1999.

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

 1. “Vibrational Spectroscopy of Biomolecules and Polymers” V.G. Gregoriou and M. Braiman, Editors, Taylor & Francis Co, New York, NY, (2006).

 2. “Polymer Spectroscopy” V.G. Gregoriou Editor, Wiley-VCH, Weinheim, Germany (2004).

 3. “Modern Infrared Spectroscopy: Principles and Applications” A.A. Christy, Y. Ozaki, and V.G. Gregoriou, Elsevier Science, Amsterdam, the Netherlands (2001).

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 1. "Unveiling the appropriate polymer backbone enlargement approach to enhance the power conversion efficiency in organic photovoltaics" C.L. Chochos, R. Singh, M. Kim, N. Gasparini, A. Katsouras, C. Kulshreshtha, V.G. Gregoriou, P.E. Keivanidis, T. Ameri, C.J. Brabec, K. Cho, A. Avgeropoulos Adv. Funct. Mater 26 1840, (2016).

 2. “Ultra Low Band Gap α,β-unsubstituted BODIPY-based Copolymer Synthesized by Palladium Catalyzed Cross-Coupling Polymerization for Near Infrared Organic Photovoltaics” B.M. Squeo, N. Gasparini, T. Ameri, A. Palma-Cando, S. Allard, V.G. Gregoriou, C.J. Brabec, U. Scherfc. C.L. Chochos Journal of Materials Chemistry A A3 16279 (2015).

 3. “Impact of thienothiophene isomeric structures on the optoelectronic properties and photovoltaic performance in quinoxaline based donor-acceptor copolymers” R. Singh G. Pagona, V.G. Gregoriou, N. Tagmatarchis, D. Toliopoulos, Z. Fei, A. Katsouras, A. Avgeropoulos, T.D. Anthopoulos, M. Heeney, P.E. Keivanidis, C.L. Chochos, Polymer Chemistry 6 3098, (2015).

 4. "The Role of Ethynylene Bond on the Optical and Electronic Properties of Diketopyrrolopyrrole Copolymers" P. Pattanasattayavong, M. Sygletou, E. Kymakis, E. Stratakis, F. Yan, V. G. Gregoriou, T. D. Anthopoulos, C. L. Chochos, RSC Advances 4 58404, (2014).

 5. “Influence of the Electron Deficient Co-monomer on the Optoelectronic Properties and Photovoltaic Performance of Dithienogermole-based Co-polymers” C.P. Yau, Z. Fei, R.S. Ashraf, M. Shahid, S.E.Watkins, P. Pattanasattayavong, T.D. Anthopoulos, V.G. Gregoriou, C.L. Chochos, Martin Heeney Adv. Funct. Mater., 3, 10221 (2014).

 6. “Rationale Design of n-type Organic Materials for High Performance Organic Photovoltaics” C. L. Chochos, N. Tagmatarchis, V.G. Gregoriou RSC Advances 3 7160, (2013).

 7. “Infrared Spectroscopy as a Tool to Monitor the Extent of Intercalation and Exfoliation in Polymer Clay Nanocomposites” S. Tzavalas and V.G. Gregoriou Vibrational Spectroscopy 51 39 (2009).

 8. “Spectral Investigation of Coordination of Cuprum Cations and Protons at PAMAM dendrimer Peripherally Modified with 1,8-naphthalimide Units” I. Grabchev, D. Staneva, V. Bojinov, R. Betcheva and V.G. Gregoriou, Spectrochem. Acta, part A, 70, 532 (2008).

 9. “Polyethylene Terephthalate-Multiwall Nanotubes Nanocomposties: Effect of Nanotubes on the Conformations, Crystallinity and Crystallization Behavior of PET” S. Tzavalas, D.E. Mouzakis, V. Drakonakis, and VG. Gregoriou Journal of Polymer Science: Part B 46 668 (2008).

 10. “Effect of Carboxy-Functionalized Multiwall Nanotubes (MWNT−COOH) on the Crystallization and Chain Conformations of Poly(ethylene terephthalate) PET in PET−MWNT Nanocomposites” S. Tzavalas, V. Drakonakis, D.E. Mouzakis, D. Fischer, Vasilis G. Gregoriou Macromolecules 39 9150 (2006).

 

Πλήρης Κατάλογος Δημοσιεύσεων