Προφίλ Δ/ντή ΕΙΕ & Προέδρου Δ.Σ.

Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης

Διευθυντής ΕΙΕ & Πρόεδρος ΔΣ
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,
Βασιλέως Κωνσταντίνου 48,
Αθήνα 11635

Τηλ.: +30 210.72.73.500
Fax. +30 210.72.46.618
email: president@eie.gr