Προφίλ Διευθυντή Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας και Αντιπροέδρου Δ.Σ Ε.Ι.Ε

Δρ. Αλέξανδρος N. Πίντζας

Διευθυντής Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας
και Αντιπροέδρος Δ.Σ Ε.Ι.Ε
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,
Βασιλέως Κωνσταντίνου 48,
Αθήνα 11635

Τηλ.: +30 210.72.73.753
Fax.: +30 210.72.73.831
email: apint@eie.gr

 

 

O Αλέξανδρος Ν. Πίντζας είναι Διευθυντής του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΙΕ. Απόφοιτος του τμήματος Χημείας, έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα στη Μοριακή Βιολογία, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Εργάστηκε ως Ερευνητής στο CRC (σήμερα CRUK) Beatson Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο στη Γλασκώβη, Μεγ. Βρετανία και στο Ινστιτούτο Γενετικής, Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας CNRS - LGME (σήμερα IGBMC) στο Στρασβούργο-Ιllkirch, Γαλλία. Υπήρξε κάτοχος της EMBO Long Term Post-doctoral Fellowship και της Marie Curie Post-doctoral Fellowship της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Δρ Πίντζας ήταν Επισκέπτης Ερευνητής σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και φαρμακευτικές εταιρείες στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Διετέλεσε συντονιστής μεγάλων ευρωπαϊκών και ελληνικών ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει διδάξει σε πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα και υπήρξε μέλος πολλών επιτροπών για υποψήφιους διδάκτορες. Είναι μέλος της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕπ) του ΔΠΜΣ «Ογκολογία: από την Ογκογένεση στη Θεραπεία», που συνδιοργανώνεται από την Ιατρική Σχολή του Παν. Κρήτης και το Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στους επιστημονικούς τομείς της βιολογίας και της θεραπείας στο καρκίνο, καθώς και στο κυτταρικό θάνατο. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανακάλυψη, βελτίωση και επανατοποθέτηση φαρμάκων και σε θεραπευτικές αποκρίσεις έναντι στοχευμένων φαρμάκων και των ορθολογικών συνδυασμών τους. Περιλαμβάνουν επίσης την ανάλυση των γενετικών και επιγενετικών γεγονότων και το προφίλ των μεταλλάξεων και της γονιδιακής έκφρασης που σχετίζονται με την εξέλιξη και την πρόβλεψη της νόσου. Έχει επιβλέψει δεκάδες Μεταδιδακτορικούς συνεργάτες , Υποψήφιους Διδάκτορες και άλλους Ερευνητικούς Συνεργάτες.

Ο Α. Πίντζας Έχει συμμετάσχει στην οργάνωση του 32ου FEBS Συνέδριου στην Αθήνα (2008), πολλών EMBO / FEBS / ΝΑΤΟ θερινών σχολείων των Σπετσών, καθώς και πολλών διεθνών και εθνικών συνεδρίων και έχει δώσει περισσότερες από 50 προσκεκλημένες ομιλίες σε συνέδρια και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Με περισσότερες από 2,400 αναφορές και h-index = 28 (Scopus, Web of science), (η περισσότερες από 3,300 αναφορές, h index=32, Google Scholar), το δημοσιευμένο έργο του περιλαμβάνει περισσότερες από 60 εργασίες σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πάνω από 25 άρθρα σε πρακτικά διεθνών και εθνικών συνεδρίων.

Είναι κριτής σημαντικών διεθνών επιστημονικών περιοδικών και αξιολογητής ερευνητικών προγραμμάτων σε πολλούς εθνικούς και διεθνείς ερευνητικούς οργανισμούς, καθώς και μέλος Συμβουλευτικών Επιτροπών. Είναι μέλος των ενώσεων European Association for Cancer Research (EACR) και European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC). Έχει διατελέσει μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας και Εθνικός Εμπειρογνώμονας στο 7FP ERC IDEAS πρόγραμμα της ΕΕ.

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα: http://www.eie.gr/nhrf/institutes/ibrb/cvs/cv-pintzas-gr.pdf