Προφίλ Εκπρόσωπου Ερευνητών

Δρ. Ουρανία Πολυκανδριώτη

Διευθύντρια Ερευνών, Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών
Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,
Βασιλέως Κωνσταντίνου 48,
Αθήνα 11635

Tηλ.:  +30 210.72.73.586
email: ranpoly[@]eie.gr

 

 

 

Αναπληρωτής

Δρ. Παναγιώτης Γεωργιάδης

Κύριος Ερευνητής
Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,
Βασιλέως Κωνσταντίνου 48,
Αθήνα 11635

Tηλ.:  +30 210.72.73.733/743
email: panosg[@]eie.gr