Προφίλ Εκπροσώπου ΥΠΠΕΘ

Δρ. Σωτήριος Παυλέας

Μηχανικός Χωροταξίας και Δρ. Αστικής Aνάπτυξης
Eιδικός Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Ε&Τ

 

 

 

 

 


Ο Δρ. Σωτήρης Παυλέας είναι Διδάκτωρ Αστικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Ειδικός Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Οι βασικές του σπουδές είναι Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης με μεταπτυχιακές σπουδές στην Περιφερειακή Πολιτική και Ανάπτυξη.

Έχει απασχοληθεί στο παρελθόν ως ερευνητής (2002 – 2010) στο Εργαστήριο Περιφερειακών Οικονομικών Αναλύσεων και Πολιτικών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ) και στο Κέντρο Ανάπτυξης Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Στο πλαίσιο της διδακτικής εμπειρίας, ήταν επισκέπτης Διδάσκων στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (2013-2014) με κύρια αντικείμενα διδασκαλίας την αξιολόγηση επιχειρησιακού σχεδιασμού και τη λειτουργία των χρηματοδοτικών εργαλείων. Την περίοδο 2005-2010 συνέβαλλε υποστηρικτικά ως βοηθός διδασκαλίας στο Τμήμα ΜΧΠΠΑ.

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν σε περιφερειακές οικονομικές αναλύσεις και αξιολογήσεις, στην ανάλυση των μεταβολών και της διάρθρωσης των αστικών κέντρων και στη χάραξη αστικής και περιφερειακής πολιτικής σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση 25 εθνικών και ευρωπαϊκών projects, ενώ παράλληλα έχει συμμετάσχει σε πάνω από 20 εθνικά και διεθνή Workshops και Συνέδρια με αντίστοιχες ανακοινώσεις ή άρθρα. Το συγγραφικό του έργο είναι σημαντικό και αφορά σε 10 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και βιβλία, ενώ επιδεικνύει και αξιόλογη συγγραφική δραστηριότητα σε επιστημονικά ηλεκτρονικά sites.

Επίσης, έχει διατελέσει Ειδικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Οικονομίας με βασικές αρμοδιότητες την προώθηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, την παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων πλαισίων ΕΣΠΑ, την παρακολούθηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και τη λειτουργία του Αναπτυξιακού Νόμου.

Στον ιδιωτικό τομέα έχει εργαστεί ως Σύμβουλος Ανάπτυξης με κύριο αντικείμενο την κατάρτιση επιχειρησιακού και αναπτυξιακού προγραμματισμού και την αξιολόγηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, σε περιφερειακό και τομεακό επίπεδο.

Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης (Ελληνικό τμήμα), μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ενώ έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (2006-2008) της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρίας Υποψηφίων Διδακτόρων (ΕΛΕΠΕΤΥΔ), Πρόεδρος του Συλλόγου Μεταπτυχιακών και Υποψηφίων Διδακτόρων (2005-2008) του Τμήματος ΜΧΠΠΑ και εκπρόσωπος των Υποψηφίων Διδακτόρων στην Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2007-2008).