Επικοινωνία

Εθνικό 'Ιδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)
Βασιλέως Κωνσταντίνου 48
11635, Αθήνα

Τηλ. +30 210.72.73.516
Fax. +30 210.72.46.618

email: eie@eie.gr