Επικοινωνία

Εθνικό 'Ιδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)
Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48
11635, Αθήνα

Τηλ. +30 210.72.73.516

email: eie@eie.gr

 

 

Για ερωτήσεις ή αιτήματα που σχετίζονται με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΕΙΕ, μέσω e-mail στη διεύθυνση dpo@eie.gr ή ταχυδρομικά στην παραπάνω διεύθυνση με την ένδειξη "Υπόψη : Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων"