Εκδηλώσεις - Συνέδρια - Σεμινάρια - Διαλέξεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

Διευκρινίσεις στο πλαίσιο του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «αναβάθμιση του κεντρικού συστήματος κλιματισμού του εκτροφείου ζώων του ΕΙΕ και την περίφραξη του χώρου της εγκατάστασης»
Ημερομηνία ανάρτησης: 08.03.2017 // Νέα Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 18.03.2017

Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την αναβάθμιση του κεντρικού συστήματος κλιματισμού του εκτροφείου ζώων του ΕΙΕ και την περίφραξη του χώρου της εγκατάστασης
Ημερομηνία ανάρτησης: 22.02.2017 // Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 08.03.2017

Το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (IΒΦΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.

Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ερευνητικού προσωπικού.