ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
 
Στόχοι

Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) ιδρύθηκε το 1979 και είναι ένα από τα τρία ερευνητικά Ινστιτούτα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Έχει ως κύριους στόχους:

  • την ανάπτυξη και πρόοδο της επιστημονικής γνώσης και την τεχνολογική καινοτομία προηγμένων υλικών με λειτουργικότητα σε επιλεγμένα πεδία που βρίσκονται στην αιχμή της συνθετικής χημείας και της φυσικοχημείας, της θεωρητικής και υπολογιστικής χημείας και επιστήμης υλικών, και της φωτονικής,
  • την εκπαίδευση και κατάρτιση νέων ερευνητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων) και έμπειρων ερευνητών (μεταδιδακτορικών επιστημόνων),
  • την προώθηση της αναπτυσσόμενης τεχνογνωσίας σε επιλεγμένους τομείς τεχνολογικών εφαρμογών και την παροχή ερευνητικών υπηρεσιών μέσω εξειδικευμένων εργαστηρίων και υποδομών προς επιχειρηματικούς φορείς.

Με σταθερή μακροπρόθεσμη επιστημονική στρατηγική και με σημαντική τεχνογνωσία που αναπτύχθηκε όλα αυτά τα χρόνια, το ΙΘΦΧ παραμένει σε εγρήγορση αναπροσανατολίζοντας την έρευνά του προς αναδυόμενα θέματα αιχμής, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά του μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης και αναζητώντας τη βιομηχανική εκμετάλλευση της τεχνογνωσίας του.

Οι ερευνητικές ομάδες του Ινστιτούτου συνεισφέρουν ουσιαστικά στην πρόοδο της επιστημονικής γνώσης και στην τεχνολογική καινοτομία. Με τη συνεργασία των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου επιτυγχάνεται η απόδειξη-της-έννοιας για επιλεγμένες και στοχευμένες εφαρμογές, η ανάπτυξη πρωτότυπων διατάξεων και συσκευών, και η κλιμάκωση και εφαρμογή τεχνολογιών που αναπτύχθηκαν προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της εργαστηριακής έρευνας, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας.

 
Έρευνα
   
 
© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618