ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

 

Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ)

 

 

 

 

 

Με δυο λόγια ...
Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) ιδρύθηκε το 1979 και είναι ένα από τα τρία ερευνητικά Ινστιτούτα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Έχει ως κύριους στόχους:

  • την ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης σε επιλεγμένα πεδία αιχμής της θεωρητικής & υπολογιστικής χημείας και φυσικής, και της φυσικοχημείας & φασματοσκοπίας υλικών και της φωτονικής.
  • την εκπαίδευση / κατάρτιση νέων επιστημόνων προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και μεταδιδακτορικού επιπέδου στη μεθοδολογία και πρακτική της σύγχρονης έρευνας
  • την προώθηση της αναπτυσσόμενης τεχνογνωσίας σε επιλεγμένους τομείς εφαρμογών και την παροχή ερευνητικών υπηρεσιών μέσω εξειδικευμένων εργαστηρίων.

Το μόνιμο προσωπικό του Ινστιτούτου αποτελείται από 19 διδάκτορες ερευνητές, ένα λειτουργικό επιστήμονα, ένα τεχνικό επιστήμονα και μία γραμματέα και ενισχύεται από μεταβαλλόμενο αριθμό μεταδιδακτορικών και μεταπτυχιακών συνεργατών καθώς και διακεκριμένους συνεργαζόμενους ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η υποδομή του Ινστιτούτου περιλαμβάνει εργαστήρια υπολογιστικής φυσικής & χημείας, σύνθεσης & φασματοσκοπικού χαρακτηρισμού νέων υλικών, καθώς και φωτονικής & εφαρμογών και φασματοσκοπίας laser.

Οι δαπάνες του ΙΘΦΧ καλύπτονται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΕΙΕ (επιχορήγηση της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας - ΓΓΕΤ), από εισροές ανταγωνιστικών προγραμμάτων της ΓΓΕΤ, της Ευρωπαϊκής Ενωσης και διεθνών οργανισμών, από την εκτέλεση έργων εφαρμοσμένης έρευνας που ανατίθενται από βιομηχανικούς φορείς, καθώς και από παροχή ερευνητικών υπηρεσιών.

Στράτος Καμίτσος
Διευθυντής ΙΘΦΧ   
 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618