ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

 

Υποδομές

Το ΙΘΦΧ διαθέτει ισχυρό ερευνητικό εξοπλισμό, ο οποίος συνεχώς αναβαθμίζεται και προσαρμόζεται στις τεχνολογικές εξελίξεις.

 

Σύνθεση, Ανάπτυξη & Κατεργασία Υλικών

  • Χημικά εργαστήρια σύνθεσης

    (α) οργανικών υλικών και πολυμερών
    (β) νανοδομημένων υλικών με βάση τον άνθρακα
    (γ) ανόργανων υλικών σε υψηλές θερμοκρασίες

 

 
Φυσικοχημικός Χαρακτηρισμός Υλικών και Διατάξεων

 

Συστοιχία (cluster) 19 υπολογιστικών κόμβων SUN X4100 & X4600 με συνολικά 156 υπολογιστικούς πυρήνες AMD Opteron σε λειτουργικό σύστημα SuSe Linux.

Με αρκετές δεκάδες GB μνήμης και μερικά TB δίσκου το σύστημα διαχειρίζεται μία ποικιλία πακέτων Υπολογιστικής Χημείας και Ατομικής Φυσικής με παράλληλη επεξεργασία, τα οποία διαμοιράζει με το Sun Grid Engine.

Read more

 

Φωτονική και Νανοεφαρμογές

Δύο ολοκληρωμένες και συμπληρωματικές ομάδες εξοπλισμού για:

 

Φωτονική και Νανοδομές σε μικρά μήκη κύματος. Φωτονική σύνθεση νανοδομών και ανάπτυξη λειτουργικών δομών με μικρά μήκη κύματος (30 -180 nm) σε επιφάνειες.

 

Εφαρμογές και Διατάξεις Φωτονικής Στείρου Χώρου (clean room)

 

 


 
 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618