ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

 

Δημοσιεύσεις

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

 

 

Δημοσιεύσεις ανά 4-ετία σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές.

Δημοσιεύσεις πριν το 1980 αντιστοιχούν στα Κέντρα Φυσικής Χημείας (ΚΦΧ, 1968) και Θεωρητικής Χημείας (ΚΘΧ, 1976), τα οποία συγχωνεύτηκαν το 1979 στο Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ).

Ο αριθμός των Ερευνητών του ΙΘΦΧ παραμένει σχεδόν αμετάβλητος τα τελευταία τριάντα χρόνια (μέσος όρος: 19).