ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

 

Υποδομές

 

Σύνθεση, Ανάπτυξη & Κατεργασία Υλικών

| Περισσότερα |

 
Φυσικοχημικός Χαρακτηρισμός Υλικών και Διατάξεων

| Περισσότερα |

 

| Περισσότερα |

 

Φωτονική για Νανοεφαρμογές

Φωτονική και Νανοδομές με χρήση ακτινοβολίας μικρού μήκους κύματος

| Περισσότερα |

 
Εφαρμογές και Διατάξεις Φωτονικής Στείρου Χώρου (clean room)

| Περισσότερα |

 

 

 

 

 


 
 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618