ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

 

Παροχή Υπηρεσιών

Στο Ινστιτούτο λειτουργούν δύο εργαστήρια παροχής υπηρεσιών:

 

   

Aποστολή του εργαστηρίου αποτελεί η ανάπτυξη νέων τεχνογνωσιών βιομηχανικού ενδιαφέροντος και η διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων σε παραγωγικούς φορείς - χρήστες. Οι δυνατότητές του εκτείνονται σε ευρύ φάσμα υλικών, όπως ορυκτές πρώτες ύλες, πολυμερή, κεραμικά, τρόφιμα, φάρμακα-καλλυντικά κ.α.

Περισσότερα

 

 

Το εργαστήριο ιδρύθηκε και λειτουργεί πρόσφατα με αποστολή την μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στον κλάδο των φωτονικών υπηρεσιών, με εξειδίκευση σε αισθητήρες, οπτική μετρολογία και εφαρμογές μικροσκοπίας.

Περισσότερα

 

 

 

 

 

 

 

 
 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618