ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
 
  Παροχή υπηρεσιών
  Εργαστήριο Φασματοσκοπικών Εφαρμογών

Σύνθεση και Φυσικοχημεία Υλικών

Εργαστήριο Φασματοσκοπικών Εφαρμογών

Το Εργαστήριο Φασματοσκοπικών Εφαρμογών του ΙΘΦΧ (ΕΦΕ) εξάγει από το 1997 στην βιομηχανία την ερευνητική τεχνογνωσία που παράγεται στο Ινστιτούτο,  αποκρινόμενο στις ανάγκες της αλλά και καλλιεργώντας (όταν απαιτείται) την ζήτησή τους.

Οι υπηρεσίες του ΕΦΕ αφορούν ενδεικτικά τους κλάδους φαρμάκου και καλλυντικών, των πολυμερών (συμπεριλαμβανομένων των υλικών συσκευασίας), των οργανικών επιστρωμάτων και επιφανειών, των χημικών, των βιομηχανικών ορυκτών κλπ.

Το ΕΦΕ ειδικεύεται στην ανάπτυξη νέων δονητικών φασματοσκοπικών και χημειομετρικών μεθοδολογιών-εργαλείων που στοχεύουν στον   χαρακτηρισμό υλικών και διεργασιών και είναι προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις  Ε&Α ή Ποιοτικού Ελέγχου.  Επίσης, το ΕΦΕ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στη βιομηχανία, καθώς και υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού στην χρήση των τεχνικών που αναπτύσσει.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν συνήθως τον έλεγχο συμμόρφωσης πρώτων υλών και τελικών προϊόντων, την παρακολούθηση και καθοδήγηση χημικών διεργασιών ή αντιδράσεων, τον συσχετισμό δομής / ιδιοτήτων, την ανάπτυξη χημειομετρικών εργαλείων, την μελέτη αντιδράσεων στη στερεά κατάσταση (συμπεριλαμβανομένων των πολυμορφικών μεταπτώσεων και των φαινομένων γήρανσης), τον χαρακτηρισμό βιομηχανικών ορυκτών και  διεργασιών που τα αφορούν, την διερεύνηση ελαττωμάτων και επιμολύνσεων, κλπ.

 

Επιδεικτικές Εφαρμογές

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με:

Γιώργο Χρυσικό, τηλ. 210-7273819, e-mail: gdchryss [@eie.gr]
Ειρήνη Σιρανίδη, τηλ. 210-7273836, e-mail: esiranidi [@eie.gr]

 

*Για λόγους anti-spam παρακαλούμε πληκτολογήστε @eie.gr δίπλα από την διεύθυνση που εμφανίζεται, για να αποστείλετε e-mail.

 

 

 

 

 


 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618