Επιτροπή Iσότητας Φύλων και Αντιμετώπισης Περιστατικών Βίας και Παρενόχλησης ΕΙΕ

Με στόχο την εξάλειψη διαφοροποιήσεων/διακρίσεων έμφυλου χαρακτήρα, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, κατά την 20022/02/27.01.2022 Συνεδρία του ΔΣ, ενέκρινε και υιοθέτησε Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (2022-2024) σε συνέχεια διαδικασίας διαβούλευσης με το προσωπικό του Φορέα. Το Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΙΦ) περιλαμβάνει δράσεις που καλύπτουν πέντε (5) θεματικές περιοχές-άξονες προτεραιότητας : 

  1. Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην έρευνα
  2. Ισότητα των φύλων στις προσλήψεις και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας
  3. Ισότητα των φύλων στην ηγεσία και τη λήψη αποφάσεων
  4. Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
  5. Μέτρα για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης

Για την ορθή εφαρμογή του ΣΙΦ ΕΙΕ και την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών βίας και παρενόχλησης στην εργασία, το ΕΙΕ έχει συγκροτήσει πενταμελή Ειδική Επιτροπή καθώς και ορίσει "πρόσωπο αναφοράς"  για  καταγγελίες περιστατικών βίας και παρενόχλησης εντός του εργασιακού χώρου.

 

file_iconΣχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (2022-2024) [pdf]

 

Σύνθεση Ε.Ι.Φ

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Iσότητας Φύλων και Αντιμετώπισης Περιστατικών Βίας και Παρενόχλησης, αποτελειται από:

α. την Δρ. Ουρανία Πολυκανδριώτη ως εκπρόσωπο του ερευνητικού προσωπικού στο Δ.Σ. ΕΙΕ, με αναπληρωτή τον Δρ. Π. Γεωργιάδη,

β. τον κ. Κώστα Τρεμουντάνη ως εκπρόσωπο του τακτικού ειδικού επιστημονικού – τεχνικού, τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού στο Δ.Σ. ΕΙΕ, με αναπληρώτρια την κα Β. Γάνου,

γ. τον Δρ. Β. Ζουμπουρλή, ως εκπρόσωπο του Συλλόγου Προσωπικού του ΕΙΕ, με αναπληρωτή τον κ, Αντώνη Ρεκλείτη,

δ. την κα Ι. Πετροχείλου ως Διευθύντρια της Υπηρεσίας Υποστήριξης, με αναπληρώτρια την κα Ν. Σίσκα,

ε. την κα Μ. Γκριτζάλα, ως ένα εξειδικευμένο στέλεχος από το Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του ΕΙΕ, η οποία αποτελεί και το "πρόσωπο αναφοράς" (mgritzala@eie.gr), που αναλαμβάνει να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους εργαζόμενους για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, με αναπληρώτρια την κα Ε. Μαρκοπούλου.