Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών

Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) έχει ως αντικείμενο την έρευνα της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής, και πολιτισμικής ιστορίας της Ελληνικής και Ρωμαϊκής αρχαιότητας, του Βυζαντίου και του Νέου Ελληνισμού. Το Ινστιτούτο προέκυψε το 2012 από τη συνένωση των τριών Ινστιτούτων ανθρωπιστικών ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΚΕΡΑ, ΙΒΕ και ΙΝΕ), των παλαιότερων ελληνικών ερευνητικών θεσμών για τις ιστορικές και φιλολογικές επιστήμες στη χώρα.

Το Ινστιτούτο αναπτύσσει ερευνητικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ιστορική τεκμηρίωση και ερμηνεία, στη διάχυση νέας γνώσης, καθώς και στην κατάρτιση νέων ερευνητών, συμβάλλοντας στην εθνική αυτογνωσία και στη διεθνή επιστημονική παρουσία.

 

Τομείς / Προγράμματα

Τομέας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας

 

 
Τομέας Βυζαντινών Ερευνών

 
Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

 

Highlights

 

Ημερολόγιο
 • 08
  Μαίου
  2019

  Ελεωνόρα Κουντούρα Γαλάκη, «Επίσκοτοι» και επίσκοποι: δύο διαφορετικές αντιλήψεις περί επισκοπών και διοικητικών μεταρρυθμίσεων επί εικονομαχίας»
  Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο «Νίκος Οικονομίδης» Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019: «Κωνσταντινούπολη και επαρχίες (7ος- 12ος αι.)»
  18:00 // ΕΙΕ, Ισόγειο, Αίθουσα Σεμιναρίων

 • 28
  Μαίου
  2019

  Ελεωνόρα Κουντούρα Γαλάκη, «Πρώιμες ιδέες του διαφωτισμού περί του τρόπου διακυβερνήσεως του κράτους στα χρόνια των πρώτων Παλαιολόγων»
  [Επιστήμης Κοινωνία] Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις Δ΄ Κύκλος Διαλέξεων "Ιδέες του Διαφωτισμού πριν από τον Διαφωτισμό" 7 | 14 | 21 | 28 Μαΐου 2019
  19:00 // Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Aμφιθέατρο Λ. Ζέρβα

 
 
 
Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών

 
Περιοδικά
Πρόσφατες Εκδόσεις

 

 

Eρευνητικοί ιστότοποι
Αποθετήρια και Ψηφιακές Εκδόσεις
Εκπαιδευτικές Δράσεις
Διάχυση Επιστημονικής Γνώσης
 
   
 

 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618