Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών

Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) έχει ως αντικείμενο την έρευνα της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής, και πολιτισμικής ιστορίας της Ελληνικής και Ρωμαϊκής αρχαιότητας, του Βυζαντίου και του Νέου Ελληνισμού. Το Ινστιτούτο προέκυψε το 2012 από τη συνένωση των τριών Ινστιτούτων ανθρωπιστικών ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΚΕΡΑ, ΙΒΕ και ΙΝΕ), των παλαιότερων ελληνικών ερευνητικών θεσμών για τις ιστορικές και φιλολογικές επιστήμες στη χώρα.

Το Ινστιτούτο αναπτύσσει ερευνητικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ιστορική τεκμηρίωση και ερμηνεία, στη διάχυση νέας γνώσης, καθώς και στην κατάρτιση νέων ερευνητών, συμβάλλοντας στην εθνική αυτογνωσία και στη διεθνή επιστημονική παρουσία.

 

 

Τομείς / Προγράμματα

 

 

 
Ημερολόγιο
 • 11
  Σεπτεμβρίου
  2023

  Αλεξάνδρα Σφοίνη, «Από τη χριστιανική στην πολιτική κατήχηση: η διαµόρφωση του νεωτερικού λεξιλογίου στα εγχειρίδια ηθικής της προεπαναστατικής και επαναστατικής ελληνικής κοινωνίας»
  7ο Eυρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών | Πρόγραμμα [pdf]
  11.30-11.50 // Πανεπιστήμιο Βιέννης

 • 12
  Σεπτεμβρίου
  2023

  Ελένη Κυραμαργιού, «Alexandros Pallis and the Greek state’s refugee resettlement policies»
  7ο Eυρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών | Πρόγραμμα [pdf]
  15.00 // Πανεπιστήμιο Βιέννης

 
 
 
Εκδόσεις
 

 

 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618