Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών

Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) έχει ως αντικείμενο την έρευνα της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής, και πολιτισμικής ιστορίας της Ελληνικής και Ρωμαϊκής αρχαιότητας, του Βυζαντίου και του Νέου Ελληνισμού. Το Ινστιτούτο προέκυψε το 2012 από τη συνένωση των τριών Ινστιτούτων ανθρωπιστικών ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΚΕΡΑ, ΙΒΕ και ΙΝΕ), των παλαιότερων ελληνικών ερευνητικών θεσμών για τις ιστορικές και φιλολογικές επιστήμες στη χώρα.

Το Ινστιτούτο αναπτύσσει ερευνητικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ιστορική τεκμηρίωση και ερμηνεία, στη διάχυση νέας γνώσης, καθώς και στην κατάρτιση νέων ερευνητών, συμβάλλοντας στην εθνική αυτογνωσία και στη διεθνή επιστημονική παρουσία.

 

Τομείς / Προγράμματα

Τομέας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας

 

 
Τομέας Βυζαντινών Ερευνών

 
Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

 

Highlights

 

Ημερολόγιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΚΥΡΩΣΗ ΘΕΡΙΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2020 ΙΙΕ/ΕΙΕ

Δεδομένης της έκτακτης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως λόγω της πανδημίας του CoViD-19, το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών αποφάσισε να ακυρώσει τα θερινά σχολεία Summer School in Byzantine Script and Book Culture (22-27/6/2020) και Summer School on Ancient Greek and Roman Numismatics (1-10/7/2020), τα οποία θα λάμβαναν χώρα το καλοκαίρι του 2020.

Η ταχεία εξάπλωση της πανδημίας, τα ολοένα αυξανόμενα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τις Αρχές και η αναστάτωση στις μετακινήσεις και την οικονομία μας υποχρέωσαν να λάβουμε αυτή την απόφαση προκειμένου να προστατέψουμε την υγεία των συμμετεχόντων και του πληθυσμού.

Τα παραπάνω θερινά σχολεία αναμένεται να πραγματοποιηθούν το καλοκαίρι του 2021.

 

 
 
 
Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών

 

 
Περιοδικά
Πρόσφατες Εκδόσεις

 

 

Eρευνητικοί ιστότοποι
Αποθετήρια και Ψηφιακές Εκδόσεις
Εκπαιδευτικές Δράσεις
Διάχυση Επιστημονικής Γνώσης
 
   
 

 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618