Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών

Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) έχει ως αντικείμενο την έρευνα της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής, και πολιτισμικής ιστορίας της Ελληνικής και Ρωμαϊκής αρχαιότητας, του Βυζαντίου και του Νέου Ελληνισμού. Το Ινστιτούτο προέκυψε το 2012 από τη συνένωση των τριών Ινστιτούτων ανθρωπιστικών ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΚΕΡΑ, ΙΒΕ και ΙΝΕ), των παλαιότερων ελληνικών ερευνητικών θεσμών για τις ιστορικές και φιλολογικές επιστήμες στη χώρα.

Το Ινστιτούτο αναπτύσσει ερευνητικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ιστορική τεκμηρίωση και ερμηνεία, στη διάχυση νέας γνώσης, καθώς και στην κατάρτιση νέων ερευνητών, συμβάλλοντας στην εθνική αυτογνωσία και στη διεθνή επιστημονική παρουσία.

 

Τομείς / Προγράμματα

Τομέας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας

 

 
Τομέας Βυζαντινών Ερευνών

 
Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

 

Highlights

 

Ημερολόγιο
 • 02
  Δεκεμβρίου
  2019
 • 04
  Δεκεμβρίου
  2019

  Ευαγγελινή Μάρκου, «Νομισματικές και άλλες πηγές για την ιστορία της αρχαϊκής και κλασικής Κύπρου»
  Σειρά Διαλέξεων που συνδιοργανώνουν το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), το Σπίτι της Κύπρου και ο Ελληνικός Πολιτιστικός Όμιλος Κυπρίων Ελλάδος (ΕΠΟΚ).
  18.30 // Σπίτι της Κύπρου, Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα, Αθήνα

 • 10
  Δεκεμβρίου
  2019

  Eυαγγελία Μπαλτά, «The Traveler's Voice: Approaches and Reflections on Travel Literature»
  Crossroads of East and West: European travelers to Anatolia throughout the 19th century.
  15.00-18.30 // Swedish Research Institute in Istanbul

 • 13
  Δεκεμβρίου
  2019

  Γεράσιμος Μέριανος, «Ringing false? The “wicked copper coins” of Georgios Gemistos Plethon»
  Διεθνές Συμπόσιο: Μνήμη και εντύπωμα. Μια περιήγηση στη χώρα του Πέλοπα.
  19.10 // Τεγέα

 • 16
  Δεκεμβρίου
  2019

  Χρύσα Μαλτέζου, Μαρίνα Κουμανούδη, Αναστασία Παπαδία-Λάλα, «Συμπεράσματα-Προοπτικές»
  Z΄ Μεταπτυχιακό σεμινάριο Ο Ελληνολατινικός Κόσμος (13ος-18ος αι.). «Εκκλησία και κοινωνία στην ελληνολατινική Ανατολή (13ος-18ος αι.)».
  12.00-14.45 // Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σκουφά 45

 • 17
  Δεκεμβρίου
  2019

  Βύρων Αντωνιάδης, "Nicopolitan graves and tombstones across the Empire and the search for an elusive colony"
  Archaeology of Death in Illyria and Epirus: Contexts, Reality and Images in Hellenistic and Roman Times, 16-18 December 2019
  19.00 // Tirana

 
 
 
Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών

 
Περιοδικά
Πρόσφατες Εκδόσεις

 

 

Eρευνητικοί ιστότοποι
Αποθετήρια και Ψηφιακές Εκδόσεις
Εκπαιδευτικές Δράσεις
Διάχυση Επιστημονικής Γνώσης
 
   
 

 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618