Ημερολόγιο
 • 06
  Φεβρουαρίου
  2019

  Χ. Παπαγεωργιάδου, "Η νομισματική πολιτική του Αλεξάνδρου και των διαδόχων"
  Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. Σχολή Διδασκαλίας της Ιστορίας της Τέχνης
  18.00-20.00 // Αρχαιολογική Εταιρεία, Πανεπιστημίου 22

 • 06
  Φεβρουαρίου
  2019

  Μαρία Λεοντσίνη, «Κωνσταντινούπολη και επαρχίες (7ος-12ος αι.): Η περιφέρεια στο
  κέντρο»

  Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο «Νίκος
  Οικονομίδης» Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019: «Κωνσταντινούπολη και επαρχίες (7ος- 12ος αι.)»
  18.00 // ΕΙΕ, Ισόγειο, Αίθουσα Σεμιναρίων

 • 08
  Φεβρουαρίου

  Αντιγόνη Ζουρνατζή, "Mapping Ancient Cultural Encounters: Greeks in Iran ca 550 BC- ca. AD 650: Aims, Prospects and Case Studies"
  Διάλεξη υπό την αιγίδα του Department of Near Eastern Studies και του Graduate Group in Ancient History and Mediterranean Archaeology του Πανεπιστημίου Berkeley
  14.00 // 254 Barrows Hall, University of California, Berkeley

 • 15
  Φεβρουαρίου
  2019

  Stylianos Lampakis, Maria Leontsini, Vasiliki Zorba “Cultural objects of Byzantium on Europeana: Content quality check and the adaptation to the documentation standards of the EDM classification system”
  Byzart. Byzantine Art and Archaeology on Europeana Final Meeting and Exhibition
  16.00 // 'Culture Hall'', Museum of the City of Bologna

 • 20
  Φεβρουαρίου
  2019

  Στυλιανός Λαμπάκης, «Ἅτε Καππαδόκης ἐκ τῆς ὑπερορίου (Τιμαρίων, παρ. 5). Περί ''ενορίου'', ''μεθορίου'' και ''υπερορίου'' Καππαδοκίας»
  Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο «Νίκος Οικονομίδης» Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019: «Κωνσταντινούπολη και επαρχίες (7ος- 12ος αι.)»
  18.00-19.00 // ΕΙΕ, Ισόγειο, Αίθουσα Σεμιναρίων

 • 26
  Φεβρουαρίου
  2019

  Β. Αντωνιάδης, "Ανασκαφές και αρχαιολογικές ερμηνείες των Αθηναίων του 5ου αι. π.Χ."
  Σεμινάριο του Τομέα Ελληνικής και ΡωμαΪκής Αρχαιότητας, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών
  12.00 // ΕΙΕ, Ισόγειο, Αίθουσα Σεμιναρίων

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Άλλα νέα

 

 

 

 

 
 
 
 
 
© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618