Kαινοτομία ΕΙΕ

Το ΕΙΕ στα πενήντα χρόνια λειτουργίας του έχει να επιδείξει πρωτοπόρο ερευνητικό έργο στις επιστήμες τις οποίες καλλιεργεί, αποτελώντας έναν δυναμικό συντελεστή στην παραγωγή πρωτογενούς γνώσης και στην ανάπτυξη της βασικής έρευνας, όπως φαίνεται και από τα σημαντικά επιτεύγματα των Ινστιτούτων του στο χώρο της πρωταρχικής αποστολής τους.

Τα Ινστιτούτα του ΕΙΕ έχουν καταξιωθεί στους επιμέρους τομείς τους, ενώ ταυτόχρονα, στα πλαίσια των στρατηγικών επιλογών του Ιδρύματος, αξιοποιούν ενεργά τις δυνατότητες συνέργειας που προσφέρονται από την χωροταξική και επιστημονική τους γειτνίαση και τις ανθρώπινες και υλικοτεχνικές τους υποδομές για την από κοινού ανάπτυξη καινοτόμων διεπιστημονικών δράσεων βασικής έρευνας και εφαρμογών.

Η επιστημονική αριστεία σε διεθνές επίπεδο, η ενίσχυση της ερευνητικής και εκπαιδευτικής αποστολής του Ιδρύματος, η προώθηση της καινοτομίας και η σύνδεση με την οικονομία και την κοινωνία αποτελούν την κύρια αποστολή του ΕΙΕ για τα επόμενα έτη.

 

Καινοτομία, Μεταφορά Τεχνολογίας & Επιχειρηματικότητα

Η διαχείριση της καινοτομίας, η προώθηση των συνεργασιών και η παροχή υπηρεσιών προς τη Βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα αποτελεί βασικό στόχο για την ανάπτυξη του ΕΙΕ, ο οποίος επιτυγχάνεται μέσω των κάτωθι δράσεων:

 • Χαρτογράφηση των υπηρεσιών και των προϊόντων του ΕΙΕ
 • Προσδιορισμός των δυνητικών χρηστών των υπηρεσιών και των προϊόντων του ΕΙΕ
 • Εστίαση σε μετωπικές περιοχές της επιστήμης και ειδικότερα στα νανο-υλικά, στα φάρμακα, στo περιβάλλον, στην υγεία, στις εφαρμογές της φωτονικής και της βιοτεχνολογίας καθώς και στις καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές στο ευρύτερο πεδίο των θετικών επιστημών, των ιστορικών επιστημών και του πολιτισμού.
 • Υιοθέτηση πολιτικών προσέλκυσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Ενίσχυση της εξωστρέφειας και σύσφιξη των συνεργασιών μέσω προγραμματικών συμφωνιών με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, με έμφαση στους τομείς της υγείας, του περιβάλλοντος, του πολιτισμού και του ελληνικού επιστημονικού ψηφιακού περιεχομένου.
 • Εκσυγχρονισμό και επέκταση των υλικοτεχνικών υποδομών τόσο των ερευνητικών Ινστιτούτων όσο και της Βιβλιοθήκης με περαιτέρω ανάπτυξη ηλεκτρονικού περιεχομένου, αποθετηρίων και ηλεκτρονικών αναγνωστηρίων.
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ιδρύματος και της δυνατότητας διασφάλισης χρηματοδότησης ιδιαίτερα από την Ε.Ε. και Διεθνείς Οργανισμούς.
 • Υποστήριξη των ερευνητών σε θέματα συνεργασίας με άλλα ερευνητικά Ινστιτούτα ή με τη βιομηχανία
 • Υποστήριξη των ερευνητών, ενίσχυση και προώθηση δράσεων σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εφευρέσεων, ευρεσιτεχνιών, επιχειρηματικότητας, μεταφοράς τεχνολογίας, κλπ.
 • Δικτύωση με άλλους οργανισμούς στην Ευρώπη για θέματα μεταφοράς τεχνολογίας
 • Προώθηση της έρευνας και του συνόλου των δραστηριοτήτων του ΕΙΕ στο ευρύ κοινό, καθώς και σε άλλους ερευνητικούς οργανισμούς στην Ευρώπη

 

Εταιρείες Spin-off ΕΙΕ

Η e-NIOS I.K.E (e-Noesis Inspired Operational Systems, www.e-nios.com) αποτελεί μια spin-off εταιρεία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) που δραστηριοποιείται στο χώρο της Βιοπληροφορικής και ιδρύθηκε πρόσφατα από τα μέλη του Προγράμματος Μεταβολικής Μηχανικής και Βιοπληροφορικής, Αριστοτέλη Χατζηιωάννου (Ερευνητής Β'), Ελευθέριο Πιλάλη και Γιάννη Βαλαβάνη (μετα-διδακτορικοί ερευνητές). Η τεχνογνωσία της εταιρείας βασίζεται σε διεπιστημονική ερευνητική εμπειρία στα πεδία της Βιοπληροφορικής, της Γονιδιωματικής, της Υπολογιστικής Νοημοσύνης, της Εξόρυξης Δεδομένων και των Συστημάτων Υποστήριξης Απόφασης.

Περισσότερα

 

H ResQ Biotech (www.resqbiotech.com) είναι τεχνοβλαστός του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών που ιδρύθηκε το 2019 στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών. Σκοπός της είναι η ανακάλυψη δυνητικών φαρμάκων κατά ασθενειών που προκαλούνται από προβληματική αναδίπλωση και συσσωμάτωση πρωτεϊνών (νόσος του Alzheimer, πλάγια μυοτροφική σκλήρυνση, καρκίνος, συστημική αμυλοείδωση κ.λπ.) χρησιμοποιώντας την καινοτόμο τεχνολογία-πλατφόρμα που έχει αναπτύξει. Η  βιοτεχνολογική αυτή προσέγγιση χρησιμοποιεί γενετικά τροποποιημένα βακτήρια E. coli για τη σύνθεση δισεκατομμυρίων διαφορετικών κυκλικών ολιγοπεπτιδίων, μιας αναδυόμενης κατηγορίας θεραπευτικών μορίων, και ταυτόχρονα ξεχωρίζει αυτά που αναστέλλουν την προβληματική αναδίπλωση και συσσωμάτωση των πρωτεϊνών-στόχων. Η ResQ Biotech φιλοδοξεί να γίνει συνεργάτης πρώτης επιλογής για φαρμακευτικές/βιοτεχνολογικές εταιρείες που αναπτύσσουν φάρμακα για ασθένειες προβληματικής πρωτεϊνικής αναδίπλωσης και συσσωμάτωσης και που αναζητούν νέα μόρια για να επεκτείνουν το χαρτοφυλάκιό τους. Η ResQ Biotech βρίσκεται στο στάδιο προσέλκυσης Κεφαλαίου Σποράς.

Περισσότερα

 

Σκοπός της εταιρίας «ACE» Advanced Cure Electronic αποτελεί η ανακάλυψη, προκλινική ανάπτυξη και εμπορική εκμετάλλευση συζυγιακών πολυμερικών νανοσωματιδίων με θερανοστικές ιδιότητες κατά διαφόρων μορφών καρκίνου και νέων αγώγιμων πολυμερών για βιοηλεκτρονικές εφαρμογές.

Αυτό θα επιτευχθεί κυρίως:

 • μέσω της έρευνας, ανάπτυξης και αξιοποίησης με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο των ερευνητικών αποτελεσμάτων, τα οποία παρήγαγε η ερευνητική ομάδα των που έχει αναπτυχθεί από το εργαστήριο των Δρ. Χρήστου Χώχου και Δρ. Βασίλειου Γρηγορίου στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,
 • μέσω της έρευνας, ανάπτυξης και αξιοποίησης καινοτόμων μεθόδων, τεχνολογιών και εργαλείων και εφαρμογής τους ή εφαρμογής ήδη υπαρχουσών μεθόδων, τεχνολογιών και εργαλείων στον χώρο της βιοτεχνολογίας και των επιστημών της ζωής, ή την βελτίωση υπαρχόντων στις περιοχές ενδιαφέροντος της εταιρίας ή/και την αποδοτικότερη ολοκλήρωση τους. Έμφαση δίνεται στην εμπορική ή/και παραγωγική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων έρευνας.

Περισσότερα