Διοικητικό Συμβούλιο ΕΙΕ

Ιδιότητα

Όνομα

Διευθυντής Ε.Ι.Ε & Πρόεδρος Δ.Σ

Δρ. Βασίλειος Γρηγορίου

Αντιπρόεδρος Δ.Σ Ε.Ι.Ε
Διευθυντής Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας

Δρ. Αλέξανδρος Πίντζας

Διευθύντρια Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών

Δρ. Χατζηιωάννου Μαρία Χριστίνα

Διευθυντής Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας

Δρ. Νίκος Ταγματάρχης

Εκπρόσωπος Ερευνητών

Δρ. Ουρανία Πολυκανδριώτη
Αναπληρωτής: Δρ. Παναγιώτης Γεωργιάδης

Εκπρόσωπος Επιστημονικού-Τεχνικού, Διοικητικού & Βοηθητικού Προσωπικού

Κωνσταντίνος Τρεμουντάνης
Αναπληρώτρια: Βασιλική Γάνου

Εκπρόσωπος εποπτεύουσας αρχής

Παναγιώτα Επιβατινού, Δικηγόρος