Διοικητικό Συμβούλιο ΕΙΕ

Ιδιότητα

Όνομα

Διευθυντής Ε.Ι.Ε & Πρόεδρος Δ.Σ

Δρ. Βασίλειος Γρηγορίου

Διευθύντρια Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών

Δρ. Χατζηιωάννου Μαρία Χριστίνα

Διευθυντής Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας

Δρ. Αλέξανδρος Πίντζας

Διευθυντής Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας

Δρ. Ευστράτιος Καμίτσος

Διευθύντρια EKT & Αντιπρόεδρος Δ.Σ Ε.Ι.Ε

Δρ. Π. Σαχίνη

Εκπρόσωπος Ερευνητών

Δρ. Β. Ζουμπουρλής

Εκπρόσωπος Επιστημονικού-Τεχνικού, Διοικητικού & Βοηθητικού Προσωπικού

Α. Γκόρου

Εκπρόσωπος ΥΠΠΕΘ ως παρατηρητής

Δρ. Σωτήριος Παυλέας