Διοικητικό Συμβούλιο ΕΙΕ

Ιδιότητα

Όνομα

Διευθυντής Ε.Ι.Ε & Πρόεδρος Δ.Σ

Δρ. Βασίλειος Γρηγορίου

Διευθυντής Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών

Kαθ. Ταξιάρχης Κόλιας

Διευθυντής Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας

Δρ. Αλέξανδρος Πίντζας

Διευθυντής Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας

Δρ. Ευστράτιος Καμίτσος

Διευθύντρια EKT

Δρ. Π. Σαχίνη

Εκπρόσωπος Ερευνητών

Δρ. Β. Ζουμπουρλής

Εκπρόσωπος Επιστημονικού-Τεχνικού, Διοικητικού & Βοηθητικού Προσωπικού

Α. Γκόρου

Εκπρόσωπος ΥΠΠΕΘ ως παρατηρητής

Δρ. Σωτήριος Παυλέας