Διοικητικό Συμβούλιο ΕΙΕ

Ιδιότητα

Όνομα

Διευθυντής Ε.Ι.Ε & Πρόεδρος Δ.Σ

Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης

Αντιπρόεδρος Δ.Σ Ε.Ι.Ε
Διευθυντής Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας

Δρ. Αλέξανδρος Πίντζας

Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών

Δρ. Χαρίκλεια Παπαγεωργιάδου

Διευθυντής Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας

Δρ. Νίκος Ταγματάρχης

Εκπρόσωπος Ερευνητών

Δρ. Ουρανία Πολυκανδριώτη
Αναπληρωτής: Δρ. Παναγιώτης Γεωργιάδης

Εκπρόσωπος Επιστημονικού-Τεχνικού, Διοικητικού & Βοηθητικού Προσωπικού

Κωνσταντίνος Τρεμουντάνης
Αναπληρώτρια: Βασιλική Γάνου

Εκπρόσωπος εποπτεύουσας αρχής

Παναγιώτα Επιβατινού, Δικηγόρος