Διοικητικό Συμβούλιο ΕΙΕ

Ιδιότητα

Όνομα

Διευθυντής Ε.Ι.Ε & Πρόεδρος Δ.Σ

Δρ. Βασίλειος Γρηγορίου

Διευθυντής Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών

-

Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών (Συμμετέχει στο ΔΣ άνευ ψήφου)

Δρ. Χαρίκλεια Παπαγεωργιάδου

Διευθυντής Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας

Δρ. Αλέξανδρος Πίντζας

Διευθυντής Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας

Δρ. Ευστράτιος Καμίτσος

Διευθύντρια EKT & Αντιπρόεδρος Δ.Σ Ε.Ι.Ε

Δρ. Π. Σαχίνη

Εκπρόσωπος Ερευνητών

Δρ. Β. Ζουμπουρλής

Εκπρόσωπος Επιστημονικού-Τεχνικού, Διοικητικού & Βοηθητικού Προσωπικού

Α. Γκόρου

Εκπρόσωπος ΥΠΠΕΘ ως παρατηρητής

Δρ. Σωτήριος Παυλέας