Προφίλ Διευθυντή Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών

Δρ. Χατζηιωάννου Μαρία Χριστίνα

Διευθύντρια Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Βασιλέως Κωνσταντίνου 48,
Αθήνα 11635

Τηλ.: +30 210.72.73.619
Fax. +30 210.72.46.629
email: marstina@eie.gr

 

http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-chatziioannou-gr.pdf