Προφίλ Διευθυντή Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών

Καθηγητής Ταξιάρχης Κόλιας

Διευθυντής Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών & Αντιπρόεδρος ΔΣ

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,
Βασιλέως Κωνσταντίνου 48,
Αθήνα 11635

Τηλ.: +30 210.72.73.619
Fax.: +30 210.72.46.629
email: kolias@eie.gr

 

 

Ο καθηγητής Ταξιάρχης Κόλιας είναι Διευθυντής του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών και Αντιπρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ). Είναι επίσης (τακτικός) καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δίδαξε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από το 1996 ως (τακτικός) καθηγητής. Από το 2001 είναι καθηγητής του Βίου και του Πολιτισμού των Βυζαντινών στον Τομέα Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών και εκδότης του περιοδικού Βυζαντινά Σύμμεικτα, του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών, το οποίο με δική του πρωτοβουλία δημοσιεύεται πλέον σε ηλεκτρονική μορφή (www.byzsym.org) με διευρυμένο αναγνωστικό κοινό. Από το 2006 έως το 2011, υπήρξε Διευθυντής του Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Έχει χρηματίσει αναπληρωματικό μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας μέχρι το 2011, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (2001-2004), μέλος της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών. Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις ακαδημαϊκής διοίκησης. Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών εισήγαγε το πρόγραμμα εξ αποστάσεως διδασκαλίας με τίτλο Ελληνισμός και Δύση, του οποίου εξακολουθεί να είναι ακαδημαϊκός υπεύθυνος. Έχει υπάρξει και εξακολουθεί να είναι μέλος πολλών εκδοτικών επιτροπών ακαδημαϊκών περιοδικών υψηλού κύρους, όπως τα Byzantinoslavica, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, Journal of Medieval and Islamic History κ.ά. Για 15 χρόνια ήταν τακτικός συνεργάτης του επιστημονικού περιοδικού Byzantinische Zeitschrift. Συνεργάστηκε επίσης με το Lexikon des Mittelalters. Επίσης, έχει εισηγηθεί και υποστηρίξει πολλά ερευνητικά προγράμματα εθνικής και διεθνούς εμβέλειας με θέμα τη Βυζαντινή Ιστορία και τον Βυζαντινό Πολιτισμό.

Έχει οργανώσει και επιβλέψει, ως πρόεδρος ή ως μέλος επιστημονικών επιτροπών, περισσότερα από 30 διεθνή συνέδρια και στην προηγούμενη θητεία του ως Διευθυντής του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών έχει εκδώσει περισσότερες από 30 μελέτες για την πολιτική και κοινωνική ιστορία του Βυζαντίου. Έχει δημοσιεύσει άρθρα και μονογραφίες γύρω από θέματα στρατιωτικής ιστορίας, κοινωνικής ιστορίας και άλλων πτυχών του βυζαντινού πολιτισμού.

Εκτενές βιογραφικό:
http://www.eie.gr/nhrf/institutes/ibr/cvs/cv-kolias-en.pdf