Προφίλ Διευθυντή Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών

Δρ. Παπαζαρκάδας Νικόλαος

Διευθυντής Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Βασιλέως Κωνσταντίνου 48,
Αθήνα 11635

Τηλ.: +30 210.72.73.619
Fax. +30 210.72.46.629
email: npapazar@eie.gr

 

CV: http://www.eie.gr/nhrf/institutes/ihr/cvs/cv_PapazarkadasNikolaos_gr.pdf