Προφίλ Διευθυντή Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας

Δρ. Ταγματάρχης Νίκος

Διευθυντής Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,
Βασιλέως Κωνσταντίνου 48,
Αθήνα 11635

Τηλ.: +30 210.72.73.835
email: tagmatar@eie.gr

 

 

 

Ο Νίκος Ταγματάρχης είναι Διευθυντής του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΙΕ (4/2021). Έχει διατελέσει μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΘΦΧ (2009-2018), Αναπληρωτής Διευθυντής του ΙΘΦΧ (2016-2020), και αναπληρωματικό μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (2018-2021). Κατέχει πτυχίο χημείας (1992) και διδακτορικό δίπλωμα στην οργανική χημεία (1997) από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο University of Sussex, England, στο Nagoya University, Japan, και στο University of Trieste, Italy. Έχει λάβει υποτροφίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Marie Curie Individual Fellowship) και την Ιαπωνία (Japan Society for the Promotion of Science). Επιπλέον, έχει διατελέσει Invited Fellow for Long-term Research in Japan (2013-2014 και 2018) και έχει λάβει Visiting Professorship for Senior International Scientists (2011-2012) από την Κινεζική Ακαδημία Επιστημών (Chinese Academy of Science).

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Δρ. Ταγματάρχη επικεντρώνονται στη χημεία των «Νανοδομημένων υλικών με βάση τον άνθρακα και διδιάστατων αναλόγων του γραφενίου» για ενεργειακές εφαρμογές. Ο Δρ. Ταγματάρχης και η ομάδα του πραγματοποιούν έρευνα αιχμής για την ανάπτυξη καινοτόμων υβριδικών χαμηλοδιάστατων νανοϋλικών με «κατά παραγγελία» δομικές, ηλεκτρονιακές, φωτοφυσικές, οξειδοαναγωγικές και ηλεκτροκαταλυτικές ιδιότητες, αποσκοπώντας στην παραγωγή «πράσινης» ενέργειας και στοχεύοντας σε τεχνολογίες με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Οι ερευνητικές του δραστηριότητες αφορούν το σχεδιασμό, τη σύνθεση και τη μελέτη νέων λειτουργικών νανοϋλικών που επιτρέπουν την αποτελεσματική μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική, καθώς και την ανάπτυξη καινοτόμων ηλεκτροκαταλυτικών νανοϋλικών που διευκολύνουν την παραγωγή υδρογόνου από τη διάσπαση του νερού, καθώς και την αναγωγή του διοξειδίου του άνθρακα σε «πράσινα» καύσιμα.

Ο Δρ. Ταγματάρχης διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στο συγκεκριμένο ερευνητικό αντικείμενο, έχοντας επιδείξει επιστημονική αριστεία που πιστοποιείται με περισσότερα από 260 πρωτότυπα επιστημονικά άρθρα, μονογραφίες, κεφάλαια βιβλίων και βιβλία της χημείας και της επιστήμης των υλικών. Το έργο του έχει λάβει περισσότερες από 15.000 αναφορές συνοδευόμενες από δείκτη απήχησης h=51 (Google Scholar, 4/2021). Παράλληλα, ο Δρ. Ταγματάρχης έχει βραβευθεί με το EURYI – European Young Investigator Award – το 2004, και του έχει αποδοθεί ο τίτλος Chemistry Europe Fellow Class 2018/2019. Από το 2020 είναι μέλος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου (ΤΕΣ) Φυσικών Επιστημών & Μαθηματικών του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ).

Ο Δρ. Ταγματάρχης έχει σχεδιάσει, συντονίσει και διευθύνει μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων και προγραμμάτων και έχει λάβει σημαντικές εξωτερικές χρηματοδοτήσεις από ανταγωνιστικά προγράμματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την καινοτόμο έρευνά του. Διατελεί Editorial Board Member στα επιστημονικά περιοδικά Chemistry – A European Journal, Nanomaterials και Royal Society Open Science. Επιπλέον, είναι International Partner GDR-I (Group-de-Research) του Scientific Coordination Network “Graphene and Nanotubes: Science and Applications” και του Scientific Coordination Network “Graphene & Co”. Έχει διοργανώσει τα διεθνή συνέδρια “International Conference on Carbon Nanostructured MaterialsCnano’09 και “Fullerene Silver Anniversary Symposium–FSAS’10”, συνδιοργανώνει το E-MRS SymposiumChemical Functionalization of 2D materials” (2022, Στρασβούργο), ενώ έχει συμμετάσχει ως International Scientific Committee Member, Local Organizing Committee Member και International Advisory Committee Member σε πληθώρα διεθνών συνεδρίων.

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα: http://www.eie.gr/nhrf/institutes/tpci/cvs/cv-tagmatarchis-en.pdf
Πλήρης κατάλογος δημοσιεύσεων: http://www.eie.gr/nhrf/institutes/tpci/cvs/cv-tagmatarchis_list.pdf