Προφίλ Διευθυντή Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας

Δρ. Ε.Ι. Καμίτσος

Διευθυντής Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,
Βασιλέως Κωνσταντίνου 48,
Αθήνα 11635

Τηλ.: +30 210.72.73.828
Fax. +30 210.72.73.794
email: eikam@eie.gr

 

 

O Ευστράτιος I. Καμίτσος είναι Διευθυντής του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) από το 1997, έχοντας διατελέσει επίσης Διευθυντής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΙΕ (3/2012-10/2013). Κατέχει πτυχίο Χημείας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (1978) και διδακτορικό στη Χημεία από το Πανεπιστήμιο Brown των Η.Π.Α (1983), όπου η διδακτορική του διατριβή τιμήθηκε με το Βραβείο Potter στη Χημεία (1984).

Έχει διατελέσει μέλος πολλών εθνικών και διεθνών επιστημονικών επιτροπών όπως του Advisory Panel on Physical and Engineering Science & Technology της Επιστημονικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ (1/2002-6/2004), του International Board of Advisers of the International Materials Institute for New Functionality in Glass, USA (2004-2007) και του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου (ΤΕΣ) Φυσικών Επιστημών (06/2011-10/2017) του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ). Διατελεί εθνικός εμπειρογνώμονας στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Horizon 2020 (European Research Council, Marie Skłodowska-Curie actions και Future and Emerging Technologies, 2/2014-) και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ (7/2014-).

Υπήρξε επισκέπτης ερευνητής σε πολλά ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ευρώπης και των Η.Π.Α. Σχεδίασε και διηύθυνε μεγάλα ερευνητικά προγράμματα στη φασματοσκοπία και επιστήμη των υλικών με σημαντική χρηματοδότηση από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη σύνθεση νέων υλικών και τη μελέτη δομής, οπτικών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων, με έμφαση στην ανάπτυξη συσχετισμών δομής/ιδιοτήτων. Έχει ασχοληθεί με πολυμερή, αγώγιμα οργανομεταλλικά υλικά σε μορφή λεπτών υμενίων, υάλους οξειδίων και χαλκογόνων, καθώς και υβριδικά οργανικά-ανόργανα υλικά με νανοσκοπικά χαρακτηριστικά που προσδίδουν λειτουργικότητες κατάλληλες για χημικές, ηλεκτροχημικές ή φωτονικές εφαρμογές. Για τη μελέτη των υλικών συνδυάζονται τεχνικές δονητικής φασματοσκοπίας FT-IR και Raman, ηλεκτρονικής φασματοσκοπίας, ηλεκτρικής εμπέδησης και μοριακής δυναμικής. Στα πρόσφατα ενδιαφέροντά του εντάσσονται και θέματα που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας όπως τη μελέτη αρχαιολογικών υάλων - π.χ. από ανασκαφές Μυκηναϊκών τάφων - με εφαρμογή μη-καταστρεπτικών φασματοσκοπιών τεχνικών, με στόχο την κατανόηση της προέλευσης, τεχνολογίας και οδών εμπορίου της υάλου κατά την αρχαιότητα.

Έχει συνδιοργανώσει 27 διεθνή επιστημονικά συνέδρια και ήταν προσκεκλημένος ομιλητής σε περισσότερα από 60 συνέδρια και ακαδημαϊκά/ερευνητικά ιδρύματα. Το δημοσιευμένο έργο του περιλαμβάνει περισσότερες από 190 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, 2 διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας, 6 προσκεκλημένα άρθρα/κεφάλαια σε βιβλία, άνω των 65 δημοσιεύσεων σε πρακτικά συνεδρίων, καθώς και την έκδοση των πρακτικών/βιβλίων 2 διεθνών συνεδρίων. Το έργο του συγκεντρώνει περισσότερες από 5,800 αναφορές και έχει h-index=38 (ISI Web of Science, 4-1-2018).

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα: http://www.eie.gr/nhrf/institutes/tpci/cvs/cv-kamitsos-gr.pdf
Πλήρης κατάλογος δημοσιεύσεων: http://www.eie.gr/nhrf/institutes/tpci/cvs/cv-Kamitsos_list.pdf