Προφίλ Εκπροσώπου Επιστημονικού-Τεχνικού, Διοικητικού & Βοηθητικού Προσωπικού ΕΙΕ

Ανθή Γκόρου

Διοικητική υπάλληλος / Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,
Βασιλέως Κωνσταντίνου 48,
Αθήνα 11635

Τηλ.: +30 210.72.73.673
Fax.: +30 210.72.34.145
email: agorou@eie.gr

 

 

Γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι έγγαμη με δύο κόρες.

Απόφοιτος του Β' Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού με λίαν καλώς.
Πτυχιούχος του εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών Didacta του τμήματος γραμματέων και λογιστικής.
Έχει σπουδάσει μουσική, θεωρητικά και πιάνο (12ετής φοίτηση), με βαθμό πτυχίων άριστα.
Ξένες γλώσσες: αγγλικά.

Από το 1993 εργάζεται ως Γραμματέας στον Τομέα Βυζαντικών Ερευνών/Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΤΒΕ/ΙΙΕ/ΕΙΕ). Κατά τη διάρκεια της θητείας της στο συγκεκριμένο Ινστιτούτο, πέραν της γραμματειακής υποστήριξης ασχολήθηκε και με τις εκδόσεις, αναλαμβάνοντας την τυπογραφική επιμέλεια (ηλεκτρονική επεξεργασία / σελιδοποίηση) πρακτικών συνεδρίων, συλλογικών έργων και μονογραφίων.

Από το Δεκέμβριο του 2011 ανέλαβε εξ ολοκλήρου τη Γραμματεία του Κέντρου Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος (ΚΕΡΑ), συνεχίζοντας να υποστηρίζει τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΤΒΕ. Μετά τη δημιουργία του ενιαίου Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ), είναι υπεύθυνη των οικονομικών στοιχείων και της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ του Ινστιτούτου υποστηρίζοντας όμως και γραμματειακά το Ινστιτούτο αναλαβάνοντας μεταξύ άλλων, τήρηση πρακτικών εκλογής Διευθυντών καθώς και πρόσληψης και εξέλιξης ερευνητών.

Είναι αιρετή εκπρόσωπος των διοικητικών-τεχνικών υπαλλήλων στο ΔΣ του ΕΙΕ από τον Αύγουστο του 2013.