Προφίλ Εκπροσώπου Επιστημονικού-Τεχνικού, Διοικητικού & Βοηθητικού Προσωπικού ΕΙΕ

Κωνσταντίνος Τρεμουντάνης

Τεχνική υποστήριξη
Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,
Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα 11635

Τηλ.: +30 210.72.73.690
email: ktrem[@]eie.gr

 

 

Αναπληρώτρια

Βασιλική Γάνου, ΜSc

Ειδική Τεχνική Επιστήμονας
Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,
Βασιλέως Κωνσταντίνου 48,
Αθήνα 11635

Tηλ.:  +30 210.72.73.742
email: vganou[@]eie.gr