Έργα "Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ" που υλοποιούνται στο ΕΙΕ

B' Κύκλος

 • Fish_superfoods

 • AlphaSyn

 • CoCCUS

 • 100memories

 • NANOSHIELD

 • PROTECT

 • ΒΙΟΚΑΡΕΤΡΑ

 • CLOUDSCREEN

 • OSTEOME

A' Κύκλος

 • CLIMASCAPE

 • TRANSITION

 • FUNglucan

 • RoGH

 • DINNESMIN

 • PEPtADe

 • ΝΕΟΒΙΟΠΡΟ

 • RESET

 • QFytoTera

 • CO2 BioProducts

 • Health Span