Έργα "Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ" που υλοποιούνται στο ΕΙΕ
 • FUNglucan

 • 100memories

 • NANOSHIELD

 • PROTECT

 • ΒΙΟΚΑΡΕΤΡΑ

 • RoGH

 • CLOUDSCREEN

 • DINNESMIN

 • PEPtADe

 • ΝΕΟΒΙΟΠΡΟ

 • RESET

 • QFytoTera

 • ΕΛΑΙΟΝ

 • CO2 BioProducts

 • Health Span