Διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών όπου συμμετέχει το ΕΙΕ

To Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του ΕΙΕ συνδιοργανώνει με το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ». Το «Βιοεπιχειρείν» έχει στόχο την ανάπτυξη πνεύματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε νέους επιστήμονες και στην καλύτερη διασύνδεση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και επιχειρηματικής κατάρτισης. Είναι το μοναδικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα που συνδυάζει την εκπαίδευση των φοιτητών σε διακριτούς αλλά συμπληρωματικούς τομείς των βιοεπιστημών και επιχειρηματικών σπουδών για την προώθηση της επιχειρηματικότητας. 


Website: http://www.bioepixirin.bio.uth.gr/
Facebook: https://www.facebook.com/groups/1642961702606011/

 


To Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του ΕΙΕ συνδιοργανώνει με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Κρήτης το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Ογκολογία: από την Ογκογένεση στη Θεραπεία. Σκοπός του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση νέων επιστημόνων με γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στους: μηχανισμούς της ογκογένεσης σε μοριακό και κυτταρικό επίπεδο τις σύγχρονες προσεγγίσεις ανίχνευσης, απεικόνισης και διάγνωσης των ανθρώπινων νεοπλασιών τη μεταφραστική και κλινική έρευνα την επιδημιολογία και τις στρατηγικές πρόληψης του καρκίνου την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και τις νεότερες φαρμακολογικές θεραπείες τις προοπτικές εφαρμογής προσωποποιημένων θεραπειών ανά ασθενή τις επεμβατικές και μη επεμβατικές ογκολογικές θεραπείες την ψυχο-ογκολογία την αξιολόγηση οικονομικών παραμέτρων στην ανάπτυξη και χορήγηση ογκολογικών σκευασμάτων. Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ θα μπορούν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις αυξανόμενες προκλήσεις της Ογκολογικής έρευνας και πρακτικής, ακολουθώντας ακαδημαϊκές κατευθύνσεις (εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, κτλ) ή/και στελεχώνοντας ερευνητικές υποδομές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Website: https://www.oncologymaster.gr
Facebook: https://www.facebook.com/oncologymsc/