Υποδομές

 

Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας

 

Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας

Σύνθεση, Ανάπτυξη & Κατεργασία Υλικών
Χημικά εργαστήρια σύνθεσης
  (α) οργανικών υλικών και πολυμερών
(β) νανοδομημένων υλικών με βάση τον άνθρακα
(γ) ανόργανων υλικών σε υψηλές θερμοκρασίες
Εξοπλισμός ανάπτυξης και κατεργασίας υλικών με βάση τα lasers και άλλες τεχνικές (λεπτά υμένια, εμφύτευση προσμείξεων, θερμική πόλωση, κοπή και λείανση)
 
Φυσικοχημικός Χαρακτηρισμός Υλικών και Διατάξεων
Xαρακτηρισμός Mακρομορίων και Κολλοειδών
Θερμική Ανάλυση
Ηλεκτροχημική Ανάλυση
Ηλεκτρονική Φασματοσκοπία
Δονητική Φασματοσκοπία Raman και υπερύθρου
Διηλεκτρική Φασματοσκοπία
Φασματοσκοπία Πλάσματος επαγόμενη από Laser (LIPS)
Ειδικές Πλατφόρμες Διάγνωσης Υλικών
 

Φωτονική και Νανοεφαρμογές
Δύο ολοκληρωμένες και συμπληρωματικές ομάδες εξοπλισμού για:

Φωτονική και Νανοδομές σε μικρά μήκη κύματος. Φωτονική σύνθεση νανοδομών και ανάπτυξη λειτουργικών δομών με μικρά μήκη κύματος (30 -180 nm) σε επιφάνειες.

Μικροκατεργασίες υπεριώδους κενού (VUV) και
  Εναπόθεση με παλμικούς lasers υπεριώδους κενού (VUV)
.

Απεικόνιση στη μικρο/νανοκλίμακα.
  Επεξεργασία υλικών στη νανοκλίμακα.

Διάταξη ανάπτυξης κρυστάλλων (Bridgman-Stockbarger).
  Πηγές φωτός X-UV (30-110 nm), VUV (110-180 nm), UV (193-350 nm).
  Θάλαμος υπερυψηλού κενού για προσομοίωση συνθηκών διαστήματος.

Αναλυτικός εξοπλισμός υπεριώδους κενού (VUV).

 
Εφαρμογές και Διατάξεις Φωτονικής Στείρου Χώρου (clean room)
Φωτονική Διαμόρφωση Επιφανειών και Δομών - Δομικός Χαρακτηρισμός
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πρωτότυπων Διατάξεων - Λειτουργικός Έλεγχος
Συστήματα Φωτονικής και Νανοεφαρμογών
 
Εργαστήριο Υπολογιστικής Φυσικής και Χημείας
Συστοιχία (cluster) 19 υπολογιστικών κόμβων SUN X4100 & X4600 με συνολικά 156 υπολογιστικούς πυρήνες AMD Opteron σε λειτουργικό σύστημα SuSe Linux.
Με αρκετές δεκάδες GB μνήμης και μερικά TB δίσκου το σύστημα διαχειρίζεται μία ποικιλία πακέτων Υπολογιστικής Χημείας και Ατομικής Φυσικής με παράλληλη επεξεργασία, τα οποία διαμοιράζει με το Sun Grid Engine.