ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ > Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ιστορία του Πολιτισμού: Παιδεία, Θεσμοί, Τέχνη

Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία

Πολιτική Ιστορία

 


 

Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδακτική των Επιστημών
και της Τεχνολογίας (HPDST)

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η μελέτη της ιστορίας των επιστημών και της τεχνολογίας στον ελληνικό χώρο από την ύστερη αρχαιότητα μέχρι σήμερα, καθώς και η φιλοσοφία των η διδακτική των φυσικών επιστημών. Το Πρόγραμμα διεξάγεται σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διδακτικής & Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ιστορικό

Το HPDST προέρχεται από δύο πρότινος συμπληρωματικές ομάδες, την ομάδα Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας και την ομάδα Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, οι οποίες συγχωνεύθηκαν σε μία ενιαία ομάδα. Η ιδέα της συγχώνευσης προέκυψε μέσα από την αναγνώριση της βασικής ανάγκης να ενισχυθούν οι σχέσεις επιστήμης-κοινωνίας αλλά και να εμπλακούν όλοι οι κοινωνικοί εταίροι. Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται μέσα από την ερευνητική δραστηριότητα που συμμετέχει στις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα μιας διεπιστημονικής προσέγγισης. Από το 2000, το HPDST έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο δυναμικές ερευνητικές ομάδες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

 

Δραστηριότητες

Η ομάδα του Προγράμματος έχει ολοκληρώσει 13 ερευνητικά έργα με Έλληνες και Ευρωπαίους εταίρους, έχει οργανώσει τις συλλογές ενός Μουσείου Επιστημών, καθώς και μία έχει διοργανώσει μια εξέχουσα επιστημονική έκθεση για τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων, η οποία έχει παρουσιαστεί σε οκτώ χώρες του εξωτερικού.
Έχει διοργανώσει 16 συμπόσια και συνέδρια καθώς και ένα τακτικό θερινό σεμινάριο, έχει δημιουργήσει μία εκσυγχρονισμένη ιστοσελίδα και έχει οικοδομήσει ένα σημαντικό διεθνές δίκτυο συνάπτοντας διμερείς συμφωνίες συνεργασίας με επτά ιδρύματα ευρωπαϊκών χωρών και ένα της Κίνας, συμμετέχοντας σε ερευνητικά κοινά έργα με άλλα πέντε ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού και συντονίζοντας το δίκτυο για την ιστορία των επιστημών στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

 

Δημοσιεύσεις

Η ομάδα εκδίδει

Επίσης έχει εκδώσει περισσότερα από 35 βιβλία(σε ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και κινέζικα), έχει συνεπιμεληθεί τέσσερα ειδικά τεύχη διεθνών περιοδικών και έχει δημοσιεύσει περίπου 250 άρθρα.

 

Έργα

Την τρέχουσα περίοδο (2013-2015) το HPDST εκπονεί δύο χρηματοδοτούμενα Έργα:

  • το «Dacalbo» (Ψηφιακό αρχείο για την αλχημεία στο Βυζάντιο και τις ελληνόφωνες κοινότητες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας) το οποίο αφορά στην ιστορία της ελληνικής αλχημείας (χειρόγραφα, πηγές, μεταδεδομένα, βάση δεδομένων συνταγών, σχέσεις αλχημείας-κοινωνίας, εκπαιδευτικές εφαρμογές της ιστορίας της αλχημείας). Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Θαλής-ΕΣΠΑ 2007-2013.
  • το «NARSES Φύση και θρησκεία στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο», το οποίο αφορά στη μελέτη των σχέσεων επιστήμης και ορθόδοξου χριστιανισμού από την ύστερη αρχαιότητα έως σήμερα. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αριστεία-ΕΣΠΑ 2007-2013.

Η ομάδα HPDST υπέβαλε το 2008 πρόταση για το πρόγραμμα «Ήφαιστος» (Ελληνική Φιλοσοφία, Ιστορία και Διδασκαλία των Επιστήμων), που έλαβε χρηματοδότηση από το 7ο ΠΠ για μια περίοδο τριών ετών (2009-2012).  Το «Ήφαιστος» αποσκοπούσε να καταστήσει την ομάδα HPDST «Team of excellence» στην Ευρώπη στον τομέα της ιστορίας της ελληνικής επιστήμης και της διδακτικής της φυσικής, χρηματοδοτώντας την επιμόρφωση νέων στελεχών της σε ευρωπαϊκά Κέντρα αριστείας, εξέχοντες επισκέπτες ερευνητές για συνεργασία και σεμινάρια, την διοργάνωση ερευνητικών σεμιναρίων και διεθνών συνεδρίων, τις εκδόσεις βιβλίων και ειδικευμένων περιοδικών, την διοργάνωση διεθνών εκθέσεων, εκπαιδευτικών δράσεων, ενός επιστημονικού ντοκιμαντέρ κλπ.

 

Μέλη

Ευθύμιος Νικολαΐδης, Διευθυντής Ερευνών, Υπεύθυνος Προγράμματος
Επιστημονικοί συνεργάτες
Δανάη Αυγέρη
Ευδοξία Δελλή
Κώστας Εξαρχάκος
Ιωάννα Κατσιαμπούρα
Ευάγγελος Κούταλης
Ελένη Μπάκου
Ιωάννης Μπιτσάκης
Μαρία Ντάρμου
Κωνσταντίνος Ταμπάκης

Δείτε επίσης πλήρη κατάλογο των μελών της ομάδας


 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618