ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ > Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ιστορία του Πολιτισμού: Παιδεία, Θεσμοί, Τέχνη

Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία

Πολιτική Ιστορία

 


 

Ιστορία Επιχειρήσεων & Βιομηχανική Αρχαιολογία (17ος-20ός αι.)

Η Ιστορία των Επιχειρήσεων συνιστά κλάδο της Οικονομικής Ιστορίας, κύριο αντικείμενο του είναι η μελέτη του επιχειρηματία, ως φυσικού προσώπου και της επιχείρησης, ως θεσμού, που καθορίζει και συχνά αντικαθιστά τις δυνάμεις της αγοράς μέσα στο δυναμικώς αναπτυσσόμενο πλαίσιο της διεθνοποιούμενης και ενοποιούμενης παγκόσμιας οικονομίας. Πιο αναλυτικά, οι εμπορικές, ναυτιλιακές, τραπεζικές, βιοτεχνικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις αποτελούν το δείγμα μελέτης της Ιστορίας των Επιχειρήσεων. Το αντικείμενο είναι η έρευνα της ιστορικής εξέλιξης των εταιρειών, των επιχειρηματιών και των μεθόδων διαχείρισης, καθώς και η αλληλεπίδρασή τους με το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Η μελέτη και διάσωση του τεχνολογικού εξοπλισμού μέσα από τις βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις αποτελεί ένα κεφάλαιο της Ιστορίας των Επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με τη μελέτη της ιστορίας της βιομηχανίας στην Ελλάδα και την υποστήριξη της έρευνας στον τομέα αυτό με τον εντοπισμό και τη διάσωση αρχείων επιχειρήσεων και υλικών καταλοίπων της βιομηχανικής δραστηριότητας (1991).

 

Μέλη προγράμματος

Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου, Διευθύντρια Ερευνών, Υπεύθυνη Προγράμματος
Ευτυχία Λιάτα, Διευθύντρια Ερευνών
Ευρυδίκη Σιφναίου, Διευθύντρια Ερευνών
Χριστίνα Αγριαντώνη, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, εξωτερική συνεργάτρια
Παναγιώτης Καπετανάκης, μεταδιδακτορικός ερευνητής IIE

 

Τρέχουσες ερευνητικές κατευθύνσεις

 • Διασπορά και επιχειρηματικότητα (εμπειρικά παραδείγματα, θεωρητικές προσεγγίσεις)
 • Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία του Μεσογειακού κόσμου (αγορές, ανταλλαγές, πρόσωπα)
 • Ιστορία του εμπορίου (θεσμοί, εκπαίδευση, πρόσωπα)
 • Βιογραφία και Επιχειρηματίες
 • Βρετανική και Ιόνιος Ναυτιλία στη Μεσόγειο του 18ου και 19ου αιώνα

 

Δημοσιεύσεις του Προγράμματος -αυτοτελείς εκδόσεις INE/ΕΙΕ

 • Σιφναίου Ευρυδίκη (επιμ.), Κούμπας Γεώργιος Αντ., Ημερολόγιο (1871-1891): Έλληνες έμποροι στη Ρουμανία, Καλλιγράφος- Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.)/Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, Αθήνα 2013.
 • Τhe Historical Review / La Revue Historique, Volume VΙI , Athens 2010
 • http://www.historicalreview.org/index.php/historicalReview/index/view/28 
 • Σιφναίου Eυρυδίκη, Έλληνες έμποροι στην Αζοφική. Η δύναμη και τα όρια της οικογενειακής επιχείρησης, ΚΝΕ/ΕΙΕ,Αθήνα 2009 [Evrydiki Sifneos, Greek merchants in the Azov Sea. The power and the limits of a family enterprise, INR/NHRF Athens 2009].
 • Στασινοπούλου Μαρία Α., Χατζηϊωάννου Μαρία-Χριστίνα (επιμ.)
  Διασπορά - Δίκτυα - Διαφωτισμός, ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 2005
 • [Stasinopoulou Maria, Chatziioannou Maria Christina (eds), Diaspora- Networks-Enlightment, IHR/NHRF, Athens 2005]
 • Σιφναίου Ευρυδίκη, Αγριαντώνη Χριστίνα (επιμ.), Αρχεία Βιομηχανικών Επιχειρήσεων. Ζητήματα Διαχείρισης. Πρακτικά Σεμιναρίου Ευρωπαϊκού προγράμματος «Leonardo ‘95”, Τετράδια Εργασίας 21, ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 1998. 
 • [Sifneos Evrydiki, Agriantoni Christina, Industrial Records: Indexing and Management Issues. Proceedings of the European Programme “Leonardo ‘95”, Tetradia Ergasias 21, INR/NHRF, Athens 1998].
 • Σαμίου Δήμητρα, Η εξαγορά των ηλεκτρικών επιχειρήσεων από τη ΔΕΗ, ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 1998. 
 • Agriantoni Christina, Chatziioannou Maria Christina, Metaxourgeion, The Athens silkmill, INR/NHRF, Αthens 1997.
 • Αγριαντώνη Χριστίνα - Χατζηϊωάννου Μαρία-Χριστίνα, Το Μεταξουργείο της Αθήνας, ΚΝΕ/ΕΙΕ,Αθήνα 1995.
 • Λιάτα Ευτυχία Δ., Φλωρία δεκατέσσερα στένουν γρόσια σαράντα. Η κυκλοφορία των νομισμάτων στον βενετοκρατούμενο και τουρκοκρατούμενο ελληνικό χώρο, 15ος-19ος αι., ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 1996. 
 • Βαξεβάνογλου Αλίκη, Η κοινωνική υποδοχή της καινοτομίας. Το παράδειγμα του εξηλεκτρισμού στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 1996.
 • Τσοτσορός Στάθης Ν., Ενέργεια και ανάπτυξη στη μεταπολεμική περίοδο. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 1950-1992, ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 1995.

 
Συνεργασίες

 • Ελληνική Εταιρεία Οικονομικής Ιστορίας, οργάνωση μηναίων σεμιναρίων στο ΕΙΕ
 • ΓΑΚ Λευκάδας, ταξινόμηση και καταλογογράφηση αρχειακού υλικού 1684-1864
 • Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Καταγραφή επιχειρηματικών εγχειρημάτων μηχανικών αποφοίτων ΕΜΠ
 • Ιόνιο Πανεπιστήμιο Θαλής: «Μαύρη Θάλασσα και πόλεις λιμάνια από τον 18ο έως τον 20ό αιώνα. Ανάπτυξη, σύγκλιση και διασυνδέσεις με παγκόσμια οικονομία»
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης Θαλής: «Μορφές δημόσιας κοινωνικότητας στην αστική Ελλάδα του 20ού αιώνα: Σύλλογοι, δίκτυα κοινωνικής παρέμβασης και συλλογικές υποκειμενικότητες»
 • École des Hautes Études en Sciences Sociales, CRS, Σεμινάρια
 • Ukrainian and Russian Academies of Sciences, The Odessa and Black Sea project
 • Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (Aix-en-Provence) RAMSES II, ευρωπαϊκό δίκτυο αριστείας (Réseau d’Excellence des centres de recherche en sciences humaines sur la Méditerranée), F6- Citizens and Governance in a Knowledge based Society.

 

Βάσεις δεδομένων

Yπεύθυνη: Μαρία Χριστίνα Χατζηϊωάννου

 • Ερμοθήκη (ηλεκτρονική βιβλιογραφία)
 • Οι Έλληνες στο Λίβερπουλ και στο Μάντσεστερ (19ος - 20ος αιώνας)
 • Τεκμήρια για την ιστορία των Ελλήνων και των Οθωμανών εμπόρων στο Μάντσεστερ, στο Λίβερπουλ και στο Λονδίνο

Yπεύθυνη: Ευρυδίκη Σιφναίου
Συνεργάτης Σωφρόνης Παραδεισόπουλος, Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού Οδησσού

 • DIR ODESSA: Οι Έλληνες της Οδησσού στα 1897
 • Περιλαμβάνει απογραφικά δελτία από την πρώτη επίσημη ρωσική απογραφή που αφορούν Έλληνες

Υπεύθυνη: Ευτυχία Λιάτα

 • Βάση δεδομένων με τιμές και αμοιβές από τον βενετοκρατούμενο και τουρκοκρατούμενο ελληνικό χώρο
 • Κατάλογος αρχειακού υλικού 1684-1864 ΓΑΚ Λευκάδας

 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618