ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ > Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

 

Κλάδοι Τομέα Νεοελληνικών Ερευνών

Α. Ιστορία του Πολιτισμού: Παιδεία, Θεσμοί, Τέχνη

Προγράμματα και Έργα

 

Β. Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία

Προγράμματα και Έργα


Σεμινάρια

 

Γ. Πολιτική Ιστορία

Προγράμματα και Έργα

 

 

 

 


 
 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618