ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ > Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ιστορία του Πολιτισμού: Παιδεία, Θεσμοί, Τέχνη

Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία

Πολιτική Ιστορία

 


 

Διπλωματικά και Προξενικά Δίκτυα (17ος-19ος αι.)

Κύριοι θεματικοί άξονες του έργου είναι οι εξής:

α) Η ιστορία των διπλωματικών και προξενικών αντιπροσωπειών των δυτικοευρωπαϊκών κρατών στον ευρύτερο χώρο της ανατολικής Μεσογείου όπου κατοικούσαν ελληνόφωνοι χριστιανοί κατά την οθωμανική περίοδο.

β) Η προσωπογραφική τεκμηρίωση του προσωπικού των αντιπροσωπειών αυτών και ιδιαίτερα των “προστατευομένων”, των χριστιανών και εβραίων Οθωμανών υπηκόων υπό την προστασία των δυτικοευρωπαϊκών κρατών.

Το έργο δημιουργήθηκε το 2011 και αποσκοπεί στη συστηματική καταγραφή των διάσπαρτων αρχειακών τεκμηρίων και στην αξιοποίησή τους, με τη δημιουργία βάσεων δεδομένων και με την εκπόνηση μελετών, για την ανάδειξη των οικονομικών σχέσεων και των πολιτισμικών οσμώσεων οι οποίες αναπτύχθηκαν στην ανατολική Μεσόγειο, διαμέσου των διπλωματικών και προξενικών δικτύων, από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα.

Υπεύθυνος έργου: Γιώργος Κουτζακιώτης, Εντεταλμένος Ερευνητής

 

Τρέχουσες Δράσεις

α) Κουρσάροι, έμποροι σκλάβων και πρόξενοι στις Κυκλάδες κατά τον 17ο αιώνα
Στα Διπλωματικά Αρχεία της Γαλλίας σώζεται, πέρα από την προξενική αλληλογραφία, και μια άλλη κατηγορία αρχειακού υλικού, τα πρωτόκολλα των προξενείων, μια πηγή που ζωντανεύει την καθημερινή δραστηριότητα ενός προξενείου και η οποία ελάχιστα έχει αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα. Τα πρωτόκολλα του γαλλικού προξενείου Μήλου και Κιμώλου είναι από τα παλαιότερα που σώζονται και αποτυπώνουν τον κύκλο των οικονομικών δραστηριοτήτων οι οποίες είχαν αναπτυχθεί γύρω από το κούρσος στις Κυκλάδες, κατά τη διάρκεια των βενετο-οθωμανικών πολέμων του 17ου αιώνα. Το αρχειακό αυτό υλικό έχει ήδη αποδελτιωθεί και συντάσσεται μια μονογραφία.

β) Η Δυτικοευρωπαϊκή παροικία της Θεσσαλονίκης κατά τον 18ο αιώνα
Κατά τον 18ο αιώνα, με την εγκατάσταση Δυτικοευρωπαίων προξένων, μισιοναρίων και εμπόρων στη Θεσσαλονίκη, αναπτύσσεται, κοντά στην περιοχή του λιμανιού της, μια νέα συνοικία, ο «Φραγκομαχαλάς», με κέντρο τη ρωμαιοκαθολική εκκλησία. Συνδυάζοντας προξενικά αρχεία και ενοριακά κατάστιχα, εμπλουτίζεται μια προσωπογραφική βάση δεδομένων και διερευνάται η θεσμική και οικονομική συγκρότηση της δυτικοευρωπαϊκής αυτής παροικίας στη μεγαλύτερη τότε Σκάλα της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

 

Συνεργασίες

α) Με το Center For Ottoman Diplomatic History, για την έκδοση της αλληλογραφίας του πολιτικού, διπλωμάτη και λογίου Αλεξάνδρου Στ. Καραθεοδωρή κατά την περίοδο που διατέλεσε ηγεμόνας της Σάμου (1885-1894).

β) Με το πρόγραμμα «Consoli» και την ερευνητική ομάδα «Consuls et consulats italiens en Méditerranée (XVIIIe-XIXe s.)» της École française de Rome και του Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine de Nice.


 


 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618