ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ > Τομέας Βυζαντινών Ερευνών

Προγράμματα

Ερευνητική Κατεύθυνση Α

H ΒΥΖΑΝΤΙΝH AYTOKΡΑΤΟΡΙΑ: ΘΕΣΜΟΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ερευνητική Κατεύθυνση B

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ερευνητική Κατεύθυνση Γ

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Ερευνητική Κατεύθυνση Δ

ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

 

 

 

Ερευνητική Κατεύθυνση B΄

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ


*Απότμημα επιστυλίου, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Αθηνών, αριθμός ευρετηρίου ΒΧΜ 308

Η Ερευνητική Κατεύθυνση έχει σκοπό τη μελέτη του χώρου και του πολιτισμού του Βυζαντίου και επικεντρώνεται στη συστηματική έρευνα, δηλαδή την καταγραφή, ταξινόμηση και ερμηνεία της πρωτογενούς πληροφόρησης (γραπτές και εικαστικές πηγές, υλικά τεκμήρια). Κύρια πεδία έρευνας της Κατεύθυνσης αποτελούν η ιστορική γεωγραφία, ο καθημερινός και κοινωνικός βίος και ο βυζαντινός πολιτισμός. Στην Κατεύθυνση περιλαμβάνονται τα Προγράμματα: η Ιστορική Γεωγραφία του Ελληνικού Χώρου, ο Καθημερινός και Κοινωνικός Βίος των Βυζαντινών, καθώς και ο Βυζαντινός Πολιτισμός, ο οποίος απαρτίζεται από έξι ερευνητικά έργα.

 

 

 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618