ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ > Τομέας Βυζαντινών Ερευνών

Προγράμματα

Ερευνητική Κατεύθυνση Α

H ΒΥΖΑΝΤΙΝH AYTOKΡΑΤΟΡΙΑ: ΘΕΣΜΟΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ερευνητική Κατεύθυνση B

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ερευνητική Κατεύθυνση Γ

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Ερευνητική Κατεύθυνση Δ

ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

 


 

Το Βυζάντιο και ο βαλκανικός-ευρασιατικός κόσμος

Το Πρόγραμμα με τίτλο Το Βυζάντιο και ο βαλκανικός-ευρασιατικός κόσμος δημιουργήθηκε με την αναδιάρθρωση του Τομέα Βυζαντινών Ερευνών του ΙΙΕ/ΕΙΕ το καλοκαίρι του 2018. Εστιάζοντας στην ιστορία των κρατών και των λαών πέραν των συνόρων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, το Πρόγραμμα εξετάζει τις σχέσεις του Βυζαντίου με τους βόρειους γείτονές του (Ανατολική, Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη), ιδιαίτερα τους πρώιμους Σλάβους, τους γερμανικούς λαούς και τους νομάδες της Ευρασίας, με έμφαση στην ύστερη Αρχαιότητα και τον πρώιμο Μεσαίωνα. Ταυτόχρονα, το Πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα των εκδόσεών του και συνεργάζεται με εκδοτικούς οίκους ή περιοδικά υψηλού κύρους (π.χ. Scopus database) για τη δημοσίευση των ερευνητικών του αποτελεσμάτων.

 

Ιστορικό

Το νέο Πρόγραμμα διατηρεί στο Ινστιτούτο την παράδοση και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα ενός παλαιότερου (Βυζάντιο και Σλαβοβαλκανικός κόσμος), τα οποία όμως εμπλουτίζονται με νέες θεματικές και προσαρμόζονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της έρευνας.

 

Μέλη

Υπεύθυνος Προγράμματος: Γιώργος Καρδαράς, Κύριος Ερευνητής

 

Ερευνητικά Έργα

Αναφορικά με τις τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες:

α) Ατομικά ερευνητικά προγράμματα: Ήθη και έθιμα των νομάδων της Ευρασίας (4ος-7ος αι.).
β) Στο πλαίσιο του Συλλογικού Ερευνητικού Προγράμματος ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ (2017-2020) υλοποιείται το έργο Εθνογένεση και επέκταση των πρώιμων Σλάβων στον ευρωπαϊκό χώρο (5ος-7ος αι.) με παραδοτέο μία μονογραφία σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου.
γ) Επεξεργασία μελετών για την έκδοση του συλλογικού τόμου Το Βυζάντιο και η Ρωσία του Κιέβου, 882-1240.

 

Συνέδρια και Εκδηλώσεις

Οι Επιστημονικές Εκδηλώσεις του Προγράμματος είναι συναφείς με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα. Το Πρόγραμμα διοργάνωσε Ημερίδα για το έτος Ελλάδας-Πολωνίας 2019. Ο υπεύθυνος του Προγράμματος επίσης μετέχει σε διάφορες σειρές διαλέξεων, όπως ο Ετήσιος κύκλος διαλέξεων της Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε - Ε.ΚΕ.ΝΕ. Το Πρόγραμμα συμμετείχε επίσης στις Μορφωτικές Εκδηλώσεις ΕΙΕ με τη διοργάνωση των παρακάτω κύκλων ομιλιών:

  • Το Βυζάντιο και οι λαοί της στέπας (Ιανουάριος 2019).
  • Αρχαία και πρώιμη βυζαντινή Θράκη (Μάρτιος 2020).

 

Συνεργασίες

 

Το Πρόγραμμα σχεδιάζει να αναπτύξει συνεργασίες με επιστημονικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στο πλαίσιο κοινών ερευνητικών ενδιαφερόντων, οι οποίες θα αποσκοπούν στην υλοποίηση κοινών έργων ή συνεργασιών σε εκδοτική δραστηριότητα, διοργάνωση Επιστημονικών Εκδηλώσεων κ.ά. Προτεραιότητα του Προγράμματος είναι η ένταξή του σε διεθνείς επιστημονικές επιτροπές, όπως η European Society for Central Asian Studies (ESCAS). Οι μέχρι σήμερα δραστηριότητές του υπεύθυνου του Προγράμματος περιλαμβάνουν επίσης συνεργασίες με Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ως προσκεκλημένου ομιλητή καθώς και την παραμονή στο εξωτερικό με ερευνητικές υποτροφίες.

 

Εκδόσεις

 

Μονογραφίες

  • Byzantium and the Avars, 6th-9th c. A. D. Political, diplomatic and cultural relations Brill: Leiden – Boston 2018 (αναθεωρημένη μετάφραση της μονογραφίας: Το Βυζάντιο και οι Άβαροι, ΣΤ΄-Θ΄αι. Πολιτικές, διπλωματικές και πολιτισμικές σχέσεις, ΕΙΕ/ΙΒΕ, Μονογραφίες 15, Αθήνα 2010).
  • Οι Άντες. Ιστορία και πολιτισμός (4ος-8ος αι.), ΕΙΕ/ΙΙΕ, Μονογραφίες 16, Αθήνα 2016. Η μονογραφία εκδόθηκε αρχικά σε ηλεκτρονική μορφή, ΙΙΕ/ΕΙΕ, Ηλεκτρονικές Μονογραφίες 1, Αθήνα 2015, http://ebooks.epublishing.ekt.gr/index.php/ihr/catalog/book/56.

 

Άλλες εκδόσεις / Περιοδικά (ενδεικτικά)

  • «Sclaveni and Antes. Some Notes on the Peculiarities between them», Slavia Orientalis 67/3 (2018), 377-393.
  • «The Title Anticus to the Successors of Justinian I. A Pattern of Imitation?», Byzantion-Nea Hellás 37 (2018), 265-284.
  • «A re-approach of Procopius’ ethnographic account on the early Slavs», Byzantina Symmeikta 27 (2017), 239-257.
  • «The Byzantine gold and the methods of the Avars», Vyzantiiskii Vremennik 101 (2017), 114-126.

 

 


 

 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618