ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ > Τομέας Βυζαντινών Ερευνών

 

Προγράμματα

Ο Τομέας έχει έξι κύρια προγράμματα εκ των οποίων τα δυο πρώτα χρονολογούνται από την ίδρυσή του και έχουν στο ενεργητικό τους μακρά δραστηριότητα.

Αρχειακές, Παλαιογραφικές και Διπλωματικές Έρευνες
   

Θεσμοί, Κοινωνία, Εσωτερική και Εξωτερική Πολιτική του Βυζαντίου
(πρώην Τράπεζα Πληροφοριών Βυζαντινής Ιστορίας)

   
Βυζάντιο και Σλαβοβαλκανικός κόσμος
   
Ιστορική Γεωγραφία του Ελληνικού χώρου
   
Βυζάντιο και Δύση
   
Καθημερινός και Κοινωνικός Βίος των Βυζαντινών

 

 
 
 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618