ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ > Τομέας Βυζαντινών Ερευνών

Προγράμματα

Ερευνητική Κατεύθυνση Α

H ΒΥΖΑΝΤΙΝH AYTOKΡΑΤΟΡΙΑ: ΘΕΣΜΟΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ερευνητική Κατεύθυνση B

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ερευνητική Κατεύθυνση Γ

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Ερευνητική Κατεύθυνση Δ

ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

 

 

 

Ερευνητική Κατεύθυνση Δ΄

ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Ερευνητική κατεύθυνση υποδομής που αποσκοπεί α) στον εντοπισμό άγνωστου πρωτογενούς ιστορικού υλικού, στην ανάδειξή του, μέσω αναλυτικής καταγραφής και έκδοσης, και στην αξιοποίηση και μελέτη του, β) στη μελέτη θεμάτων Διπλωματικής, Παλαιογραφίας-Κωδικολογίας και παράδοσης των κειμένων και γ) στην οργάνωση και προώθηση των ψηφιακών έργων υποδομής του Τομέα Βυζαντινών Ερευνών. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πρωτίστως τα βυζαντινά και μεταβυζαντινά έγγραφα και οι χειρόγραφοι κώδικες που απόκεινται τόσο στα μεγάλα μοναστικά κέντρα του ελλαδικού χώρου, όπως το Άγιον Όρος και η Πάτμος, όσο και σε άλλες ελάσσονες συλλογές, καθώς και αρχαιολογικά τεκμήρια· επίσης οι κάθε είδους ψηφιακές υποδομές –όπως βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικές εκδόσεις- που αποτελούν εργαλεία ιστορικής έρευνας.

Κύριοι ερευνητικοί άξονες της κατεύθυνσης είναι οι εξής:

  • Η ανασύσταση και η ταξινόμηση αρχείων και η ανασυγκρότηση συλλογών ελληνικών χειρογράφων.
  • Οι εκδόσεις αρχειακών ενοτήτων και καταλόγων χειρογράφων, καθώς και η συνθετική αξιοποίηση του νέου υλικού σε ιστορικές έρευνες.
  • Η έρευνα επί θεωρητικών ζητημάτων Διπλωματικής και Παλαιογραφίας-Κωδικολογίας.
  • Η μελέτη χειρογράφων κωδίκων και εντύπων βιβλίων σε ό,τι αφορά στη μορφή τους και στη σχέση κειμένου και αντικειμένου.
  • Η διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας του Τομέα Βυζαντινών Ερευνών με την ανάπτυξη βάσεων δεδομένων και ψηφιακών εκδόσεων ανοικτής πρόσβασης.

 

 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618