ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ > Τομέας Ελληνικής & Ρωμαϊκής Αρχαιότητος

Προγράμματα

 

Παλαιότερα Προγράμματα

Ελληνικός Κόσμος και Ανατολή

Το Πρόγραμμα Ελληνικός Κόσμος και Ανατολή ασχολείται με τη διεπιστημονική μελέτη των σχέσεων του αρχαίου Ελληνισμού με τους λαούς της καθ' ημάς Ανατολής – ένα πεδίο αιχμής της σύγχρονης αρχαιογνωστικής έρευνας το οποίο, παρά την ιδιαίτερη σημασία του για την ιστορία του ελληνικού και ελληνορωμαϊκού κόσμου, εκπροσωπείται ελάχιστα στη χώρα μας.

Οι έρευνές μας εστιάζουν στις διασυνδέσεις Ανατολής-Δύσης, όπως αυτές μαρτυρούνται σε φιλολογικές, επιγραφικές και νομισματικές πηγές και αποτυπώνονται στην τέχνη, την αρχιτεκτονική και τον υλικό πολιτισμό, ιδιαίτερα στις περιοχές της Παλαιστίνης, Αραβίας και Σιναϊτικής χερσονήσου, του Αιγαίου και της Μικράς Ασίας, της Κύπρου και του Ιράν. Στοχεύουν τόσο στην κατάρτιση αρχείων και τη δημοσίευση συνταγμάτων πρωτογενών πηγών, όσο και στην παραγωγή συνθετικών μελετών.

Κεντρικά θέματα των ερευνών των μελών του προγράμματος αποτελούν:

 • η μελέτη των κατά τόπους πρωτογενών τεκμηρίων για την ιστορία των περιοχών της Ανατολικής Μεσογείου και της Εγγύς Ανατολής όπου έδρασε το ελληνικό στοιχείο  
 • η μετάδοση ιδεών, εθίμων, πρακτικών, θεσμών και γνώσης μεταξύ των λαών
 • η μετεξέλιξη πολιτισμικών χαρακτηριστικών στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον της ανατολικής Μεσογείου και της Εγγύς Ανατολής
 • η συμβολή των 'οικουμενικών' κρατών των Αχαιμενιδών, του Αλεξάνδρου και των Διαδόχων, της Ρώμης και των Σασανιδών στην προσέγγιση μεταξύ του ελληνορωμαϊκού και του ανατολικού κόσμου.

 

Ιστορικό

Το Πρόγραμμα ιδρύθηκε το 1980 ως Πρόγραμμα Παλαιστίνης, με προϊστάμενο τον Ι. Μεϊμάρη και επίκεντρο την ιστορία, αρχαιολογία και επιγραφική της Παλαιστίνης, Αραβίας και Σιναϊτικής Χερσονήσου κατά τη ρωμαϊκή/πρώιμη βυζαντινή περίοδο. Στις εργασίες συμμετείχαν από το 1985 η K. Κρητικάκου-Νικολαροπούλου, μέλος του Προγράμματος έως σήμερα, και κατά το 1987-1991 η Π. Μπούγια.

To σημερινό, γεωγραφικά και θεματικά διευρυμένο πλαίσιο ερευνών του Προγράμματος "Ελληνικός Κόσμος και Ανατολή" είναι αποτέλεσμα σταδιακής εξέλιξης. Το 2001 το Πρόγραμμα Παλαιστίνης συγχωνεύθηκε με το υπάρχον από το 1985 Πρόγραμμα Ελληνικής και Ρωμαϊκής Ανατολής του G. Fowden σε ένα ενιαίο Πρόγραμμα Ελληνικής Ανατολής, με προϊσταμένους, διαδοχικά, τον Ι. Μεϊμάρη (2001-2008) και τον G. Fowden (2009-2013). Νέα πεδία έρευνας προστέθηκαν χάρη στην ένταξη, από το 2003 έως το 2009, νέων μελών με ειδίκευση στη Μικρά Ασία (Χ. Κοκκινιά), Συρία (Α. Μπουσδρούκης), Κύπρο (Α. Ζουρνατζή, Χ. Κοκκινιά, Ε. Μάρκου, και συμβολή από τον πρώην Διευθυντή του ΚΕΡΑ, Μ.Β. Χατζόπουλο), την αχαιμενιδική αυτοκρατορία και τις αρχαίες ελληνοϊρανικές σχέσεις (Α. Ζουρνατζή).

 

Μέλη του Προγράμματος

Αντιγόνη Ζουρνατζή, Διευθύντρια Ερευνών, Συντονίστρια του Προγράμματος
Χριστίνα Κοκκινιά, Κύρια Ερευνήτρια
Ευαγγελινή Μάρκου, Κύρια Ερευνήτρια
Καλλιόπη Κρητικάκου-Νικολαροπούλου, Ειδική Λειτουργική Επιστήμονας Β' βαθμίδας

Άλλα Μέλη

Ομότιμοι Διευθυντές Ερευνών και τέως Ερευνητές
Ιωάννης Ε. Μεϊμάρης, Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών, Προϊστάμενος Προγράμματος (1980-2008)
Garth Fowden (1985-2013), Διευθυντής Ερευνών, Προϊστάμενος Προγράμματος
(2009-2013)
Απόστολος Μπουσδρούκης, Δόκιμος Ερευνητής (2009-2010)

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
Γεώργιος Μπουρογιάννης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (2018-)
Seyedabazar Shobairi, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (2018-)
Μιχαήλ Ηλιάκης, Μεταδιδακτορικός Εξωτερικός Επιστημονικός Συνεργάτης (2017-)

Παλαιότεροι Συνεργάτες
Ελένη Αθανασίου, Ερευνητική συνεργάτις (2014-2015)
Κωνσταντίνος Ανανιάδης, Μεταπτυχιακός Ερευνητικός Συνεργάτης (2006-2008), Μεταδιδακτορικός Ερευνητικός Συνεργάτης (2014-2015)
Δημήτριος Γεροθανάσης, Ερευνητικός Συνεργάτης (2014-2015)
Μυρτώ Μαλούτα, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια  (2010)
Κυριακή Μαυρομματάκη,  Εξωτερική Επιστημονική Συνεργάτις  (2006-2008)
Πολυξένη Μπούγια, Εξωτερική Ερευνητική Συνεργάτις (1987-1991)
Γεώργιος Μπουρογιάννης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (2014-2015)
Παγώνα Παπαδοπούλου, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια (2014)
Βασιλική Ψηλακάκου, Ερευνητική Συνεργάτις (2014-2015)
Elizabeth Key Fowden, Ερευνητική Συνεργάτις (έως 2012)
Seyedabazar Shobairi, Μεταπτυχιακός Ερευνητικός Συνεργάτης (2014-2015)

 

Ερευνητικά Έργα

Ερευνητικές Κατευθύνσεις

 • Επιγραφική, ιστορία και αρχαιολογία των ρωμαϊκών επαρχιών Παλαιστίνης και Αραβίας (Κ. Κρητικάκου-Νικολαροπούλου. Ι.Ε. Μεϊμάρης [ομότ.])

 • Αρχαϊκή, κλασσική και ρωμαϊκή Κύπρος
   α) Σχέσεις της Κύπρου με την αυτοκρατορία των αχαιμενιδών Περσών (Α.     
  Ζουρνατζή)
  β) Οικονομική πολιτική και νομισματική (Ε. Μάρκου)
  γ) Επιγραφές της ρωμαϊκής Παλαιπάφου (Χ. Κοκκινιά)
 • Θεσμοί και κοινωνία της Μικράς Ασίας κατά την ρωμαϊκή περίοδο (Χ. Κοκκινιά)

 • Σχέσεις μεταξύ του αρχαίου ελληνικού και ιρανικού κόσμου (Α. Ζουρνατζή)

 

Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Τρέχουσες Δράσεις

«People in Motion: Entangled Histories of Displacement across the Mediterranean (1492-1923)» [PIMo, CA18140], Α. Ζουρνατζή (Συμμετέχουσα, Μέλος Διαχειριστικής Επιτροπής). COST (2018-2022)
https://www.cost.eu/actions/CA18140

«Cypriot Connectivity in the Mediterranean from the Late Bronze Age to the End of the Classical Period» [CyCoMed], Γ. Μπουρογιάννης (Κύριος Ερευνητής), Ε. Μάρκου (Επιστημονική Υπεύθυνη). 1η προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ (2018-2021)
Γεώργιος Μπουρογιάννης (Κύριος Ερευνητής), Ευαγγελινή Μάρκου (Επιστημονική Υπεύθυνη): «Cypriot connectivity in the Mediterranean from the Late Bronze Age to the end of the classical period» [CyCoMed].
Χρηματοδότηση: 1η προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
Διάρκεια έργου: 36 μήνες (ημερομηνία έναρξης: 12/10/2018).

«Τα Nομίσματα των Bασιλέων της Κύπρου στη Συλλογή της American Numismatic Society (Νέα Υόρκη)», Ε. Μάρκου. Πρόγραμμα «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ. Ανάπτυξη της ιστορικής έρευνας: μελέτες και ψηφιακές εφαρμογές» [MIS 5002357], ΕΣΠΑ (2017-2020)

«Material Entanglements in the Ancient Mediterranean and Beyond», Α. Ζουρνατζή (Επιστημονική Υπεύθυνη, από κοινού με την M. Feldman, Johns Hopkins University), Κ. Κρητικάκου (Συμμετέχουσα Ερευνήτρια). The Getty Foundation’s Connecting Art Histories initiative (2017-2020)
Διάρκεια: Αύγουστος 2017-Ιανουάριος 2020
http://www.getty.edu/foundation/initiatives/current/cah/
http://materialentanglements.org

 

Ενδεικτικές Παλαιότερες Δράσεις

«Βραδιά Ερευνητή». H2020-MSCA-NIGHT-2016/2017 (2016, 2017)
- Χ. Κοκκινιά: “Από τον λίθο στο χαρτί”. Εκπαιδευτικό εργαστήριο αποτύπωσης επιγραφών για παιδιά.
- E. Μάρκου: « Ρίξτε νόμισμα ! ». Εκπαιδευτικό εργαστήριο κατασκευής γύψινων εκμαγείων νομισμάτων για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών).

«The Silver Coinage of the Kings of Cyprus: Numismatics and History in the Archaic and Classical Periods (6th to 4th c. BC)» [SilCoinCy – 3731], Ε. Μάρκου (Επιστημονική Υπεύθυνη). ΓΓΕΤ Δράση ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, ΕΣΠΑ (2007-2013)
Διάρκεια έργου: 28/1/2014 - 31/10/2015
http://kyprioscharacter.eie.gr/en/

«Κύρτου Πλέγματα: Δίκτυα Οικονομίας, Εξουσίας και Γνώσης στον Ελληνικό Χώρο από τους Προϊστορικούς Χρόνους έως τη Σύγχρονη Εποχή» [Κωδικός Έργου 447995], Τ. Κόλιας (Επιστημονικός Υπεύθυνος ΙΙΕ). Αυτόνομες συμβολές μελών του Προγράμματος (Α. Ζουρνατζή, Κ. Κρητικάκου, Ε. Μάρκου [σε συνεργασία με Χ. Παπαγεωργιάδου]). ΓΓΕΤ ΔΡΑΣΗ ΚΡΗΠΙΣ (2013-2015)

«Ανασκαφή Ζώνης, Π.Ε. Έβρου», Π. Τσατσοπούλου (Επιστημονική Υπεύθυνη). Συνεργασία στη μελέτη και δημοσίευση ευρημάτων από τον αρχαιολογικό χώρο Ζώνης (Α. Ζουρνατζή). Υπουργείο Πολιτισμού, ΕΣΠΑ (2007-2017)

Δράση Αριστεία σε Ερευνητικά Κέντρα/Ινστιτούτα Κύκλοι Α’-Β’ (2003-2008), ΓΓΕΤ. Μ.Β. Χατζόπουλος (Επιστημονικός Υπεύθυνος ΚΕΡΑ). Αυτόνομες συμβολές μελών του Προγράμματος (Α. Ζουρνατζή, Χ. Κοκκινιά, Κ. Κρητικάκου, Ι. Μεϊμάρης)

«Ηλεκτρονικός Χάρτης των Γραπτών Πηγών για την Αρχαία Ελληνική Ιστορία», Μ.Β. Χατζόπουλος (Επιστημονικός Υπεύθυνος ΚΕΡΑ). Αυτόνομες συμβολές μελών του Προγράμματος (Α. Ζουρνατζή, Κ. Κρητικάκου, Ι. Μεϊμάρης). ΓΓΕΤ Δράση  ΙΣΤΟΣ (1997‒2000)

 

 

Συνέδρια και Εκδηλώσεις
 • International Research Workshops «Material Entanglements in the Ancient Mediterranean and Beyond». 1st Workshop: EIE, 1-10 Οκτωβρίου 2018. 2nd Workshop: φθινόπωρο 2019. Διοργάνωση ΕΙΕ και Johns Hopkins University. Συντονίστριες: Α. Ζουρνατζή (ΕΙΕ), M. Feldman (Johns Hopkins University)
  http://materialentanglements.org/news-and-events/

 • Συνδιοργάνωση των μηνιαίων ερευνητικών σεμιναρίων του Ινστιτούτου Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας (ΚΕΡΑ), και κατόπιν του αντίστοιχου Τομέα του ΙΙΕ (Α. Ζουρνατζή 2009-2017 / Ε. Μάρκου 2018-)
  http://www.eie.gr/nhrf/institutes/igra/igra-seminars-gr.html

 • Greek-Iranian Symposium «Homer and Ferdowsi», ΕΙΕ, 19-20 Ιανουαρίου 2007. Διοργάνωση ΕΙΕ – Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ι.Δ. Ιράν – Ινστιτούτο Ερευνών του Οργανισμού Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ι.Δ. Ιράν. Συντονιστές: Α. Ζουρνατζή (ΕΙΕ), S.M.R. Darbandi (Μορφωτικό Κέντρο Πρεσβείας Ι.Δ. Ιράν), Abolghasem Esmailpour (Ινστιτούτο Ερευνών Οργανισμού Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ι.Δ. Ιράν).

 • 1st International Conference «Ancient Greece and Ancient Iran: Cross-Cultural Encounters», ΕΙΕ, 11-15 Νοεμβρίου 2006. Διοργάνωση ΕΙΕ – Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNESCO – Μορφωτικό Κέντρο Πρεσβείας Ι.Δ. Ιράν / Ινστιτούτο Ερευνών Οργανισμού Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ιράν. Επιστημονικός Συντονισμός: Α. Ζουρνατζή (ΕΙΕ), S.M.R. Darbandi (Μορφωτικό Κέντρο Πρεσβείας Ι.Δ. Ιράν).
  http://www.eie.gr/greece-iran-conference/   

 

 

 

Συνεργασίες

Με βάση τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα τα μέλη του «Ελληνικός Κόσμος και Ανατολή» συνεργάζονται στον ελληνικό χώρο με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Επιγραφικό Μουσείο και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου. Στο πλαίσιο των διεθνών τους επιστημονικών συναλλαγών έχουν αναπτύξει, μεταξύ άλλων, σημαντικές συνεργασίες με τους ακόλουθους αρχαιολογικούς φορείς και ακαδημαϊκά/ ερευνητικά ιδρύματα: Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Μουσείο Παλαιπάφου, Τμήμα Αρχαιοτήτων Ιορδανίας (Ανασκαφή Ghor es-Safi), Ελληνική Εταιρεία Σπουδών της Εγγύς Ανατολής (Hellenic Society for Near Eastern Studies), Oriental Institute του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης, Yeshiva University της Νέας Υόρκης, Πανεπιστήμιο Johns Hopkins της Βαλτιμόρης, Εθνικό Μουσείο Ιράν, Οργανισμό Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ιράν, Ιρανικό Μορφωτικό Κέντρο, ΕΕΕ UNESCO, Ίδρυμα J.P. Getty.

 

 

Βάσεις Δεδομένων - Ιστότοποι

Το αρχικό αρχείο επιγραφών και εκτύπων της Παλαιστίνης που συνεισέφερε στο Πρόγραμμα το ιδρυτικό του μέλος, Ιωάννης Μεϊμάρης, εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου σε σημαντική επιγραφική συλλογή και εμπλουτίσθηκε με αντίστοιχο φωτογραφικό και βιβλιογραφικό αρχείο, καθώς και με μία ψηφιακή βάση δεδομένων χρονολογημένων επιγραφών της ρωμαϊκής-πρώιμης βυζαντινής Παλαιστίνης και Αραβίας.
Σε πιο πρόσφατες ενέργειες για τη συγκρότηση συνόλων δεδομένων για ερευνητική χρήση, αλλά και διάχυση έγκυρης ιστορικής γνώσης τόσο στο επιστημονικό όσο και στο ευρύ κοινό με ψηφιακά μέσα ανοιχτής πρόσβασης συγκαταλέγονται τα εξής έργα:

 • «Κύπριος Χαρακτήρ» – Ιστότοπος  νομισματικής, αρχαιολογίας και ιστορίας της Κύπρου.
  http://kyprioscharacter.eie.gr/el/
 • «Mapping Ancient Cultural Encounters: Greeks in Iran ca. 550 BC – ca. AD 650» – Αποθετήριο αρχαιολογικών, επιγραφικών και νομισματικών τεκμηρίων που αναφέρονται στην ελληνική παρουσία και τις ελληνικές-ιρανικές αλληλεπιδράσεις στην επικράτεια του σύγχρονου κράτους του Ιράν κατά την αρχαιότητα.
  http://iranohellenica.eie.gr

 

Βραβεία - Διακρίσεις
 • Επιλογή της Α. Ζουρνατζή ως Getty Scholar (Απρίλιος-Ιούνιος 2019), Getty Research Institute Program 2018/2019 «The Classical World in Context: Persia»
 • Εκλογή της Χ. Κοκκινιά στην Επιτροπή της Association Internationale d'Épigraphie Grecque et Latine (AIEGL) [https://www.aiegl.org/news-18.html], 2013
 • «Prix Delepierre» της Association pour L'Encouragement des Études Grecques en France, 2012. Απονεμήθηκε στην E. Μάρκου για το βιβλίο L'or des rois de Chypre. Numismatique et histoire á l'époque classique (ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 64, Athènes 2011)
 • «Prix Allier de Hauteroche» 2013 της Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Απονεμήθηκε στην E. Μάρκου για το βιβλίο L'or des rois de Chypre. Numismatique et histoire á l'époque classique (ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 64, Athènes 2011)
 • «World Prize for the Book of the Year of the Islamic Republic of Iran», 2010
  Απονεμήθηκε στους S.M.R. Darbandi και Α. Ζουρνατζή για τη διοργάνωση, και την έκδοση των πρακτικών, του 1st International Conference «Ancient Greece and Ancient Iran: Cross-Cultural Encounters», ΕΙΕ, 11-13 Νοεμβρίου 2006 (έκδοση Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών – Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO - Μορφωτικού Κέντρου της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας Ι.Δ. Ιράν, Αθήνα 2008) [http://www.ibna.ir/vdciqraq.t1arz2lict.html, http://www.eie.gr/nhrf/institutes/igra/news/world-prize-zournatzi.pdf]
 • «Bραβείο Ακαδημίας Αθηνών της Τάξης των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών», 2006. Απονεμήθηκε στους Ι. Μεϊμάρη και Κ. Κρητικάκου-Νικολαροπούλου για το βιβλίο Inscriptions from Palaestina Tertia, vol. Ia: The Greek Inscriptions from Ghor es-Safi (Byzantine Zoora) (MEΛETHMATA 41, Athens 2005)

 

 

Εκδόσεις

Εργασίες των μελών του Προγράμματος δημοσιεύονται τακτικά σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς επιστημονικούς τόμους και πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων (βλ. ενδεικτικά βιογραφικά μελών). Στα έργα του Προγράμματος συγκαταλέγονται αυτοτελείς δημοσιεύσεις που περιλαμβάνουν συντάγματα επιγραφών από την Τρίτη Παλαιστίνη και τη Βουβώνα, συνθετικές μελέτες για την ιστορία, τον πολιτισμό και τη νομισματική των υπό έρευνα περιοχών, καθώς και έκδοση πρακτικών του πρώτου διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου με θέμα τις αρχαίες ελληνοϊρανικές σχέσεις που διοργανώθηκε με ελληνική-ιρανική συνεργασία.

 • Meimaris, Y.E., Kritikakou-Nikolaropoulou, K. Inscriptions from Palaestina Tertia, vol. Ic: The Jewish Aramaic Inscriptions from Ghor es-Safi (Byzantine Zoora) (ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 73, Αthens 2016)
 • Markou, E. Coinage and History. The case of Cyprus during the Archaic and Classical periods / Νομισματική και ιστορία. Η περίπτωση της Κύπρου κατά τους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους (Lectures on the History of Numismatics / Διαλέξεις για την Ιστορίας της Νομισματοκοπίας 6, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία 2015)
 • Fowden, G. Before and After Muhammad: The First Millennium Refocused (Princeton 2013)
 • Markou, Ε. L'or des rois de Chypre. Numismatique et histoire à l'époque classique (ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 64, Athenes 2011) («Prix Allier de Hauteroche» 2013 της Académie des Inscriptions et Belles-Lettres και «Prix Delepierre», Association pour L'Encouragement des Études Grecques en France, 2012)
 • Kokkinia, C. Boubon. The Inscriptions and Archaeological Remains. A Survey 2004-2006 (MEΛΕΤΗΜΑΤΑ 60, Athens 2008)
 • Darbandi, S.M.R., Zournatzi, A. (eds.). Ancient Greece and Ancient Iran: Cross-Cultural Encounters. 1st Ιnternational Conference (Athens, 11-13 November 2006) (Athens 2008) («World Prize for the Book of the Year of the Islamic Republic of Iran», 2010)
 • Meimaris, Y.E., Kritikakou-Nikolaropoulou, K. Inscriptions from Palaestina Tertia, vol. Ib: The Greek Inscriptions from Ghor es-Safi (Byzantine Zoora) (Supplement), Khirbet Qazone and Feinan (MEΛΕΤΗΜΑΤΑ 57, Αthens 2008)
 • Key Fowden, E., Fowden, G. Contextualizing Late Greek Philosophy (ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 54, Athens 2008)
 • Μεϊμάρης, Ι.Ε. σε συνεργασία με Μακρυγιάννη, N. Ἔρνος κύδιμον Παλαιστινῆς Γαίης: Ἀνθολογία ἑλληνικῶν ἐπιγραφῶν Παλαιστίνης καὶ  Ἀραβίας(Αθήνα 2008)
 • Zournatzi, A. Persian Rule in Cyprus: Sources, Problems, Perspectives (MEΛETHMATA 44, Athens 2005)
 • Meimaris, Y.E., Kritikakou-Nikolaropoulou, K. Inscriptions from Palaestina Tertia, vol. Ia: The Greek Inscriptions from Ghor es-Safi (Byzantine Zoora) (MEΛΕΤΗΜΑΤΑ 41, Athens 2005) («Prize of the Academy of Athens», 2006)
 • Fowden, G. Qusayr 'Amra: Art and the Umayyad Elite in Late Antique Syria (The Transformation of the Classical Heritage 36, Berkeley 2004)
 • Fowden G., Key-Fowden E. Studies on Hellenism, Christianity and the Umayyads (ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 37, Athens 2004)
 • Fowden, G. Empire to Commonwealth: Consequences of Monotheism in Late Antiquity (Princeton 1993) (Transl. in Italian, Rome 1997)
 • Meimaris, Y.E. in collaboration with Kritikakou, K. and Bougia, P. Chronological Systems in Roman-Byzantine Palestine and Arabia: The Evidence of the Dated Greek Inscriptions (MEΛΕΤΗΜΑΤΑ 17, Athens 1992)
 • Meimaris, Υ. The Monastery of Saint Euthymios the Great at Khan el-Ahmar, in the Wilderness of Judaea: Rescue Excavations and Basic Protection Measures, 1976-1979. Preliminary Report (Athens 1989)
 • Meimaris, Y.E. Sacred Names, Saints, Martyrs and Church Οfficials in the Greek Inscriptions and Papyri Pertaining to the Christian Church of Palestine (ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 2, Athens 1986)
 • Μεϊμάρης, Ι.Ε. Κατάλογος τῶν νέων Ἀραβικῶν χειρογράφων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Ὄρους Σινᾶ (Ἀθῆναι 1985) (στα ελληνικά και αραβικά)

 

Οι ερευνήτριες του Προγράμματος υποστηρίζουν εν γένει την εκδοτική δραστηριότητα του Τομέα Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας ως τακτικά μέλη των εκδοτικών επιτροπών της σειράς μονογραφιών ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ και του περιοδικού Τεκμήρια.

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

   
       

 

 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618