Χημικά τροποποιημένο MoS2 με οργανικά αναγνωριστικά μοτίβα ως ηλεκτροχημικοί αισθητήρες για την εκλεκτική ανίχνευση ιόντων και (βιο)μορίων (ΟΠΣ 5048201)

 

mos2image

 

Περιγραφή 'Εργου

Το έργο αφορά την ανάπτυξη ηλεκτροχημικών αισθητήρων για την εκλεκτική ανίχνευση ιόντων και (βιο)μορίων με μεγάλη διαγνωστική αξία. Έμφαση δίνεται στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και χαρακτηρισμό νέων υβριδικών υλικών βασισμένων σε διδιάστατες νανοδομές αποτελούμενες από ομοιοπολικά τροποποιημένα φύλλα MoS2 με οργανικά αναγνωριστικά μοτίβα (ΟΑΜ) για την εκλεκτική σύμπλεξη ή/και ακινητοποίηση των επιθυμητών ιόντων ή (βιο)μορίων, αντίστοιχα, και την ηλεκτροχημική τους ανίχνευση.

 

Περίοδος Υλοποίησης 'Εργου

01-03-2020 έως 31-05-2021


logo_en 

 

 

Ομάδα 'Εργου

 

Δρ. Αναστάσιος Στεργίου

Υπότροφος Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, ΙΘΦΧ-ΕΙΕ

 

 

Δρ. Χριστίνα-Επιστήμη Στάγγελ

Υπότροφη Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, ΙΘΦΧ-ΕΙΕ

 

 

Δρ. Νίκος Ταγματάρχης (ΕΥ)

Διευθυντής Ερευνών, ΙΘΦΧ-ΕΙΕ

 

Νέα

  • Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο 17th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN20)
    https://www.nanotexnology.com/index.php/nn
    nn2020

    Dr Anastasios Stergiou, Covalent functionalization of exfoliated MoS2 with organic motifs
    for the selective recognition of ions and molecules.

 

 

Επικοινωνία

Δρ. Νίκος Ταγματάρχης (ΕΥ)
email: tagmatar@eie.gr