ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
 
  Σύνθεση και Φυσικοχημεία Υλικών
  Προσωπικό
  Δημοσιεύσεις
  'Εργα Εξωτερικής Χρηματοδότησης
 
-
Ιστοσελίδα έργου NANOMACRO
-
Ιστοσελίδα έργου DIVAS
-
Ιστοσελίδα έργου HYDROSOL
-
Ιστοσελίδα έργου MoS2 (OΠΣ 5048201)
-
Ιστοσελίδα έργου Novel studies of cell interactions on nanostructured surfaces (MIS 5048213)

Σύνθεση και Φυσικοχημεία Υλικών

Kεντρικός στόχος της ερευνητικής ομάδας είναι η κατανόηση των τρόπων που η Χημεία υπαγορεύει την δομή της ύλης, και της ιεραρχίας των σχέσεων που συνδέουν την τοπική και μεσοσκοπική δομή των υλικών με τις μακροσκοπικές τους ιδιότητες. Ορισμένες από τις δραστηριότητες της ομάδας εδράζονται στο επιστημονικό παρελθόν και την εμπειρία των μελών της, ενώ νέοι τομείς διαμορφώνονται μέσω ανάπτυξης νέων συνεργειών. Η ερευνητική ομάδα συνδυάζει εξειδικευμένη εμπειρία στο σχεδιασμό και στη σύνθεση επιλεγμένων κατηγοριών υλικών, με σύγχρονες φυσικοχημικές τεχνικές μελέτης δομής & ιδιοτήτων τους. Μέσω του Εργαστηρίου Φασματοσκοπικών Εφαρμογών κατευθύνουμε επιλεγμένα ερευνητικά μας αποτελέσματα στην Ελληνική και διεθνή βιομηχανία.

 

 

 

 

Περισσότερα

 

 

Περισσότερα

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   
       

 

 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618