Καινοτόμες μελέτες κυτταρικών αλληλεπιδράσεων σε νανοδομημένες επιφάνειες (ΟΠΣ 5048213)

 

image

 

Περιγραφή 'Εργου

Το έργο μελετά την αλληλεπίδραση επιθετικών καρκινικών κυττάρων του μαστού με κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, γνωστά και ως «φυσικούς-φονιάδες» (natural killer cells), σε in vitro συγκαλλιέργεια που προσομοιάζει τις in vivo φυσιολογικές συνθήκες. Για το σκοπό αυτό θα συνδυαστούν δύο μέθοδοι: α) η καλλιέργεια των κυτταρικών σειρών πάνω σε υποστρώματα κατάλληλα δομημένης μορφολογίας και τοπογραφίας και β) η στοχευμένη χημική και βιοχημική ενεργοποίηση των κατεργασμένων υποστρωμάτων ειδικά για τους σκοπούς της καλλιέργειας.

 

Περίοδος Υλοποίησης 'Εργου

01-03-2020 to 31-05-2021


logo_en 

 

 

Ομάδα 'Εργου

 

Δρ. Ανδριάνα Παπαδημητροπούλου

Υπότροφη Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, ΙΘΦΧ-ΕΙΕ

 

 

Δρ. Γεώργιος Τσέκενης

Υπότροφος Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, ΙΘΦΧ-ΕΙΕ

 

 

Δρ. Μαρία Κάνδυλα (ΕΥ)

Κύρια Ερευνήτρια, ΙΘΦΧ-ΕΙΕ

 

Επικοινωνία

Δρ. Μαρία Κάνδυλα (ΕΥ)
Κύρια Ερευνήτρια, ΙΘΦΧ-ΕΙΕ
email: kandyla@eie.gr
Tηλ: 210 7273 802