ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
 
 

Υποδομές & Υπηρεσίες

Το Ινστιτούτο έχει αποκτήσει επιστημονικό εξοπλισμό πολύ υψηλών προδιαγραφών, μπορεί δε να θεωρηθεί ότι, είναι το πλέον εξοπλισμένο ερευνητικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα, ειδικότερα στους τομείς της Φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR), της Φασματομετρίας Μάζας και της Πρωτεϊνικής Κρυσταλλογραφίας Ακτίνων-Χ.

Αναπόσπαστο τμήμα των δραστηριοτήτων του ΙΒΦΧΒ αποτελεί και η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα, ΑΕΙ, φορείς υγείας και βιομηχανίες της χώρας.

Οι ερευνητές του ΙΧΒ αξιοποιώντας την τεχνογνωσία τους και την υπερσύγχρονη υποδομή του Ινστιτούτου παρέχουν επιστημονικές υπηρεσίες σε επιλεγμένους τομείς εφαρμογών σε ακαδημαϊκούς φορείς, φορείς υγείας (νοσοκομεία) και στον ιδιωτικό τομέα (Φαρμακευτική Βιομηχανία, Βιομηχανία Χημικών, Τροφίμων & Καλλυντικών).

Στο ΙΧΒ λειτουργούν τέσσερις (4) μονάδες παροχής υπηρεσιών, καθώς επίσης και Μονάδα Ζωϊκών Προτύπων:

 

Φασματοσκοπία NMR
 
Φασματομετρία μάζας
 
Κρυσταλλογραφία Ακτίνων-Χ
         
Αναλυτικός Εξοπλισμός
 
Υπολογιστικά συστήματα
 
Μονάδα Ζωϊκών Προτύπων
       

file_iconΠολιτική Ποιότητας [pdf]

   

 

 


© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618