ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
 
Φωτονική για Νανο-εφαρμογές
Προσωπικό
Δημοσιεύσεις
'Εργα Εξωτερικής Χρηματοδότησης
Υπηρεσίες


Φωτονική για Νανο-εφαρμογές

Ερευνητές: Γ. Κακαράντζας, Α.Κ. Κεφαλάς, Χ. Ριζιώτης, Ε. Σαραντοπούλου

Συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ: Ν. Βάϊνος (Παν. Πατρών)

Επιστημονικό Τεχνικό Προσωπικό: Ζ. Κόλλια

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές: Λ. Αθανασέκος, Μ. Βασιλειάδης, Δ. Δήμας, Χ. Μάρκος, Ν. Σπυρόπουλος.
 


 

 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618