ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
 
  Σύνθεση και Φυσικοχημεία Υλικών
  Προσωπικό
  Δημοσιεύσεις
  'Εργα Εξωτερικής Χρηματοδότησης

Σύνθεση και Φυσικοχημεία Υλικών

Έργα Εξωτερικής Χρηματοδότησης (1990- )

NATIONAL PROJECTS

44. Title Synthesis, characterization and applications of new glassy-crystalline composite materials in telecommunication protection devices
Funding Organization GSRT / EPAN / PENED2003
Duration 36 months (2/2006-2/2009)
Partners TPCI, one academic/research and one industrial organization
TPCI Researchers C.P. Varsamis (PI), E.I. Kamitsos

43. Title Expanding the infrastructure of the TPCI/NHRF
Funding Organization GSRT / EPAN / "Excellence in the Research Institutes of the GSRT"
Duration 31 months (12/2005-6/2008)
Partners TPCI
TPCI Researchers All TPCI Researchers (E.I. Kamitsos: PI)

42. Title Aqueous micellar systems based on block copolymers as nanosized drug carriers
Funding Organization GSRT / EPAN / Greek-Czech Bilateral Scientific Cooperation
Duration 24 months (2006-2008)
Partners TPCI and one academic/research organization
TPCI Researchers S. Pispas (PI)

41. Title Preparation and study of sensing materials for gas-detection applications
Funding Organization GSRT / EPAN/ Greek-Romanian Bilateral Scientific Cooperation
Duration 20 months (7/2006 - 3/2008)
Partners TPCI and one academic/research organization
TPCI Researchers G. A. Mousdis (PI), M. Kompitsas, C.P. Varsamis

40. Title Low dimensional conductors and superconductors: experimental study and theoretical approaches
Funding Organization GSRT / EPAN / Greek-Tunisian Bilateral Scientific Cooperation
Duration 20 months (7/2006 - 3/2008)
Partners TPCI and one academic/research organization
TPCI Researchers G. A. Mousdis (PI), G. C. Papavassiliou

39. Title Structure and dynamics of ionic borate glasses: complete experimental and theoretical investigation
Funding Organization GSRT / EPAN / Greek-French Bilateral Scientific Cooperation
Duration 24 months (10/2006-10/2008)
Partners TPCI and one academic/research organization
TPCI Researchers C.P. Varsamis (PI), E.I. Kamitsos, A. Vegiri

38. Title Glasses for photonic applications: development, structure and optical properties
Funding Organization IKY/ IKYDA
Duration 12 months (1/2006 -12/2006)
Partners TPCI and one academic/research organization
TPCI Researchers C.P. Varsamis, E.I. Kamitsos (PI)

37. Title Structure of block copolymer micelles in aqueous solutions investigated by ellipsometric light scattering
Funding Organization IKY/ IKYDA
Duration 24 months (2006 - 2007)
Partners TPCI and one academic/research organization
TPCI Researchers S. Pispas (PI)

36. Title Utilization of peptides for the preparation of metal nanoparticles and study of their catalytic properties
Funding Organization GSRT / EPAN/ PAVET-2005
Duration 18 months (2006-2007)
Partners TPCI and one SME
TPCI Researchers N. Tagmatarchis (PI)

35. Title Development of new materials and methodologies for the immobilization of heavy metal ions
Funding Organization GSRT / EPAN / PENED2003
Duration 42 months (12/2005-6/2009)
Partners TPCI and one academic/research organization
TPCI Researchers C.P. Varsamis, E.I. Kamitsos (PI)

34. Title Total antioxidant capacity, free radicals and heavy metals in olive oil: indices of biological value, stability and origin
Funding Organization GSRT / EPAN / PENED2003
Duration 36 months (2005-2009)
Partners TPCI, one academic/research and one industrial organization
TPCI Researchers G. A. Mousdis (PI)

33. Title Synthesis and study of organometallic compounds to be used as dyes at optical disks (CD-R, DVD-R)
Funding Organization GSRT / EPAN / PENED2003
Duration 36 months (2005-2009)
Partners TPCI, one academic/research and one industrial organization
TPCI Researchers G. A. Mousdis (PI)

32. Title Writing mesostructures in polymer solutions with lasers: A new way of trapping macromolecules for photonic applications?
Funding Organization GSRT / EPAN / PENED2003
Duration 36 months (2005-2008)
Partners TPCI, one academic/research organization and one SME
TPCI Researchers S. Pispas (PI), N. Vainos

31. Title Expanding the infrastructure and activities of the Applied Spectroscopy Laboratory (TPCI-NHRF)
Funding Organisation GSRT / EPAN / AKMON
Duration 33 months (10/2005-6/2008)
TPCI Researchers G. D. Chryssikos, V. Gionis (PI), E. I. Kamitsos (PI)

30. Title Mechanism of induced second-order optical non-linearity in anisotropic and nanostructured glasses
Funding Organization GSRT /EPAN/ Greek-Russian Bilateral Scientific Cooperation
Duration 30 months (9/2005 - 3/2008)
Partners TPCI and one academic/research organization
TPCI Researchers E.I. Kamitsos (PC), C.P. Varsamis, A. Vegiri

29. Title Deposition of NiO thin films and parameter optimization to be used as toxic gas sensors
Funding Organization GSRT / EPAN / Greek-Slovak Bilateral R&D Research Agreement
Duration 24 months (2004-2006)
Partners TPCI and one academic/research organization
TPCI Researchers M. Kompitsas (PI)

28. Title Environmentally friendly glazes and slips for traditional and antique type ceramic artefacts
Funding Organisation GSRT / EPAN/ Greek-Turkish bilateral scientific cooperation
Duration 28 months (2/2003 - 6/2005)
Partners TPCI, one academic/research organization and one SME
TPCI Researchers V. Gionis, E.I. Kamitsos (PC), C.P. Varsamis

27. Title Continuous production of industrial adhesives
Funding Organisation GSRT / EPAN / DSBPRO
Duration 30 months (2/2003-7/2005)
Partners TPCI , one academic/research and 2 industrial organizations
TPCI Researchers G. D. Chryssikos (PI), V. Gionis (PI)

26. Title Nanostructured inorganic and organic-inorganic hybrid materials: synthesis, fundamental understanding and advanced functionality
Funding Organization GSRT - Program "Excellence in the Research Institutes Supervised by the General Secretariat for Reseach and Technology"
Duration 36 months (5/2002-4/2005)
Partners TPCI
TPCI Researchers Most TPCI Researchers (E.I. Kamitsos: PI)

25. Title Multi-wavelength laser plasma interactions for applications in thin metal nitride films processing
Funding Organization GSRT / EPET-II / Greek-Romanian Bilateral R&D Research Agreement
Duration 24 months (2000-2002)
Partners TPCI and one academic/research organization
TPCI Researchers M. Kompitsas (PI)

24. Title A structural and dynamic approach of the glass transition
Funding Organization GSRT / EPET-II / PENED'99
Duration 18 months (2000-2001)
Partners TPCI and two academic/research organizations
TPCI Researchers E.I. Kamitsos (PC), C.P. Varsamis

23. Title Design, synthesis and biophysical investigation of the structure and self-assembling of protein analogs
Funding Organization GSRT / EPET-II / PENED'99
Duration 18 months (2000-2001)
Partners TPCI, and three academic/research organizations
TPCI Researchers G. D. Chryssikos (PI), V. Gionis

22. Title Industrial applications of composite materials
Funding Organization GSRT / EPET-II / Human networks for transferring of R&T knowledge
Duration 18 months (2000-2001)
Partners TPCI and 14 academic and industrial organizations
TPCI Researchers G. D. Chryssikos, V. Gionis, E. I. Kamitsos (PI)

21. Title Novel NIR monitoring and control methodologies for aminoplastic adhesives
Funding Organization GSRT / EPET-II / PAVE'99
Duration 18 months (2000-2001)
Partners TPCI and three industrial organizations
TPCI Researchers G. D. Chryssikos (PI), V. Gionis (PI), E. I. Kamitsos

20. Title Development of quality control methodologies for industrial minerals based on NIR spectroscopy
Funding Organization GSRT / EPET-II / PAVE99
Duration 18 months (2000-2001)
Partners TPCI and one industrial organization
TPCI Researchers G. D. Chryssikos (PI), V. Gionis (PI), E. I. Kamitsos

19. Title Synthesis and study of organic 2-dimensional conductors
Funding Organization GSRT / Greek-Poland Bilateral Scientific Cooperation
Duration 24 months (2001-2002)
Partners TPCI and one academic/research organization
TPCI Researchers G. C. Papavassiliou (ΡΙ), G. A. Mousdis

18. Title Development of novel controlled-release therapeutic systems
Funding Organization GSRT / EPET-II / EKVAN2
Duration 24 months (1999-2001)
Partners TPCI, two academic/research and two industrial organizations
TPCI Researchers G. D. Chryssikos (PI), V. Gionis (PI), E. I. Kamitsos

17. Title Development of polymeric materials with optimized surface/interface properties
Funding Organization GSRT / EPET-II / PENED'99
Duration 18 months (2000-2001)
Partners TPCI, two academic/research organizations
TPCI Researchers G. D. Chryssikos, V. Gionis (PI)

16. Title Upgrading & expansion of the computational and laboratory infrastructure of the TPCI
Funding Organization GSRT/ EPET-II / ISTOS-II
Duration 12 months (1999-2000)
Partners TPCI
TPCI Researchers All TPCI Researchers (E. I. Kamitsos: PI)


15. Title Synthesis and investigation of new conducting and superconducting organic materials
Funding Organization GSRT / Greek-Russian Bilateral Scientific Cooperation
Duration 36 months (1998-2001)
Partners TPCI and one academic/research organization
TPCI Researchers G. C. Papavassiliou (ΡΙ), G. A. Mousdis, V. Gionis

14. Title Applied molecular spectroscopy
Funding Organization Ministry of Education / EPEAEK Program
Duration 36 months (1998-2000)
Partners TPCI and four academic/research organizations
TPCI Researchers G. D. Chryssikos, E. I. Kamitsos (PI), A. Vegiri

13. Title Ion-exchanged chalcogenide glasses for optical applications
Funding Organization GSRT/ Greek-French Bilateral Scheme
Duration 36 months (1997-1999)
Partners TPCI and one academic/research organization
TPCI Researchers E. I. Kamitsos (PI), C.P. Varsamis

12. Title Application of laser techniques for the detection of pollutants in gases, liquids and solid samples
Funding Organization GSRT / EPET-II / Human Capital
Duration 24 months (2/1996 - 2/1998)
Partners TPCI and five academic/research organizations
TPCI Researchers M. Kompitsas (PI)

11. Title Laser-Raman structural investigation and quality control of graphite fibers
Funding Organization GSRT / EPET-II / PENED'95
Duration 36 months (1997-1999)
Partners TPCI
TPCI Researchers G. D. Chryssikos (PI), E. I. Kamitsos

10. Title Development of eco-efficient resins for coatings
Funding Organization GSRT / EPET-II / PAVE
Duration 24 months (1997-1998)
Partners TPCI and one industrial partner
TPCI Researchers G. D. Chryssikos (PI), E. I. Kamitsos

9. Title Silver conducting glasses: development, spectroscopic and dielectric investigation
Funding Organization GSRT/ EPET-II / PENED'95
Duration 36 months (1996-1998)
Partners TPCI
TPCI Researchers G. D. Chryssikos, E. I. Kamitsos (PI), C.P. Varsamis

8. Title New materials for molecular electronics: preparation and characterization
Funding Organization GSRT/ EPET-II / PENED'95
Duration 27 months (1997-1999)
Partners TPCI
TPCI Researchers V. Gionis (PI), G. C. Papavassiliou

7. Title Upgrading & expansion of the computational and laboratory infrastructure of the TPCI
Funding Organization GSRT/ EPET-II / ISTOS I
Duration 48 months (1995-1999)
Partners TPCI
TPCI Researchers All TPCI Researchers (E.I. Kamitsos: PI, 10/1997-9/1999; G.C. Papavassiliou: PI, 1/1996-10/1997)

6. Title Development of eco-efficient materials for powder coatings
Funding Organization GSRT / EPET-II / EKVAN
Duration 36 months (1995-1997)
Partners TPCI, one academic/research and two industrial Partners
TPCI Researchers G. D. Chryssikos (PI), E. I. Kamitsos

5. Title Development and study of high Tc ceramic superconductors
Funding Organization GSRT / PAET
Duration 36 months (1992-1994)
Partners TPCI, 4 academic/research organizations and one industrial partner
TPCI Researchers G. D. Chryssikos, E. I. Kamitsos (PI)

4. Title High temperature spectroscopic studies of amorphous and disordered technological materials
Funding Organization GSRT/ PAET-PENED
Duration 36 months (1992-1994)
Partners TPCI and one academic/research organization
TPCI Researchers E. I. Kamitsos (PI)

3. Title Improvement of polymer end-use properties by physical and chemical modification during processing
Funding Organization GSRT / STRIDE
Duration 36 months (1991-1993)
Partners TPCI, 3 academic/research organizations and one industrial partner
TPCI Researchers G. D. Chryssikos, E. I. Kamitsos (PI)

2. Title Advancement of glass and ceramics processes by sol-gel technologies
Funding Organization GSRT / STRIDE
Duration 36 months (1991-1993)
Partners TPCI, 2 academic/research organizations and two industrial Partners
TPCI Researchers G. D. Chryssikos, E. I. Kamitsos (PI)

1. Title New materials: storage and transport of electrons, ions and energy
Funding Organization GSRT / EPET I - SPA
Duration 36 months (1990-1993)
Partners TPCI
TPCI Researchers All TPCI Researchers (C.A. Nicolaides: PI)

 

EUROPEAN PROJECTS

10. Title Carbon nanohorn-based hybrid materials for energy conversion. Reinforcing and expanding the research potential of carbon-nanostructures laboratory to a regional and European kernel of excellence
Funding Organization EC / FP7, Capacities
Duration 36 months (2008 - 2011)
Partners TPCI
TPCI Researchers I. D. Petsalakis, N. Tagmatarchis (PI), G. Theodorakopoulos

9. Title Nanostructured materials with nonlinear optical properties
Funding Organization EC / TOK
Duration 48 months (7/2006 - 6/2010)
Partners TPCI and two academic/research organizations
TPCI Researchers E.I. Kamitsos (PI), M. Kompitsas, D. Palles, S. Pispas, C.P. Varsamis, A. Vegiri

8. Title Functionalization of carbon nanotubes encapsulating novel carbon-based materials
Funding Organization EUROHORCs / ESF (EURYI Awards)
Duration 5 years (10/2004 - 09/2009)
Partners TPCI
TPCI Researchers N. Tagmatarchis (PI)

7. Title Design of highly conductive solid thin film electrolytes for stack integration within optical and energy storage applications
Funding Organization EC/STREP
Duration 36 months (4/2005 -3/2008)
Partners TPCI, six academic/research and five industrial organizations
TPCI Researchers G.D. Chryssikos, E.I. Kamitsos (PI), C.P. Varsamis, A. Vegiri

6. Title Identification, recovery and improvement of ancient Mediterranean ceramic manufacturing technologies for the reproduction of ceramic artefacts of archeological value
Funding Organization EC/ INCO
Duration 42 months (1/2003 - 6/2006)
Coordinating Partner TPCI
Partners TPCI, five academic/research organizations and one SME
TPCI Researchers G.D. Chryssikos, V. Gionis, E.I. Kamitsos (PI), C.P. Varsamis

5. Title New approaches to low-temperature curable coatings for powder and decorative applications
Funding Organization EC / GROWTH
Duration 39 months (2001-2004)
Partners TPCI, two academic/research and six industrial organizations
TPCI Researchers G. D. Chryssikos (PI), V. Gionis, E.I. Kamitsos

4. Title Ion dynamics and structure of inorganic glasses
Funding Organization EC / Human Potential (MCFH-1999)
Duration 57 months (8/2000-5/2005)
Partners TPCI
TPCI Researchers G.D. Chryssikos, E.I. Kamitsos (PI), C.P. Varsamis and A. Vegiri

3. Title Express monitoring of pollution in vital marine coastal areas: development of concepts, complex methods and tools and their approval on the Novorossiisk sea-port basin and the Gelendzhik recreational area
Funding Organization EC / INTAS
Duration 24 months (1998-2000)
Partners TPCI and three academic/research organizations
TPCI Researchers M. Kompitsas (PI)

2. Title Spectroscopy of materials. Theory and experiment
Funding Organization EC / Human Capital & Mobility Program
Duration 36 months (1993-1996)
Partners TPCI
TPCI Researchers E.I. Kamitsos, C.A. Nicolaides (PI), N. Theodorakopoulos

1. Title New molecular conductors: crystalline phases and organized thin films
Funding Organization EC / Human Capital & Mobility Network
Duration 30 months (1993-1996)
Partners TPCI and 15 academic/research organizations
TPCI Researchers V. Gionis (PI), G. C. Papavassiliou (PI)

 

OTHER ORGANIZATIONS (NATO etc.)

8. Title Controlled doping in thin film deposition
Funding Organization NATO / CLG
Duration 2 years (2004-2005)
Partners TPCI and one academic/research organization
TPCI Researchers M. Kompitsas (PI)

7. Title Multi-wavelength laser plasma investigations for applications in thin films deposition and processing
Funding Organization NATO / CLG
Duration 2 years (2003-2004)
Partners TPCI and one academic/research organization
TPCI Researchers M. Kompitsas (PI)

6. Title Organic 2-dimensional conductors
Funding Organization ΝΑΤΟ / International Sci. Exchange Programme
Duration 24 months (1998-2000)
Partners TPCI and one academic/research organization
TPCI Researchers V. Gionis, G. A. Mousdis, G. C. Papavassiliou (ΡΙ)

5. Title Combined collisional and laser excitation of autoionizing atomic states
Funding Organization NATO / Collaborative Research Grants
Duration 24 months (1997-1998)
Partners TPCI and one academic/research organization
TPCI Researchers M. Kompitsas (PI)

4. Title Highly-excited energy levels of the manganese atom by stepwise excitation/ionization, combining an electrical discharge with a dye laser
Funding Organization NATO / CLG
Duration 24 months (1997-1998)
Partners TPCI and one academic/research organization
TPCI Researchers M. Kompitsas (PI)

3. Title Conducting Langmuir-Blodgett films for molecular electronics
Funding Organization NATO / Collaborative Research Grant
Duration 24 months (1996-1997)
Partners TPCI and two academic/research organizations
TPCI Researchers V. Gionis (ΡΙ)

2. Title Correlation between network structure and ion movement in oxide glasses
Funding Organization NATO / International Scientific Exchange Programs
Duration 36 months (1994-1997)
Partners TPCI and one academic/research organization
TPCI Researchers E. I. Kamitsos (Co-PC)

1. Title Structure-property relationships in ionic conducting glasses
Funding Organization The British Council
Duration 36 months (1990-1992)
Partners TPCI and one academic/research organization
TPCI Researchers E. I. Kamitsos (PC)

 

INDUSTRIAL PROJECTS AND R&D SERVICES

16. Title Chemometric evaluation of naval coatings
Funding Organization Private company
Duration 10 years (6/2001-11/2010)
TPCI Researchers G. D. Chryssikos (PI), V.Gionis (PI)

15. Title Spectroscopic characterization and chemometric evaluation of specialty clays
Funding Organization Industry
Duration 10 years (8/2001-9/2010)
TPCI Researchers G. D. Chryssikos (PI), V.Gionis (PI)

14. Title Chemometric classification of agricultural plastic waste
Funding Organization University
Duration 2.5 years (5/2006 - 1/2009)
TPCI Researchers G. D. Chryssikos (PI), V. Gionis (PI)

13. Title Development of identification methods for elastic fibers in textiles
Funding Organization Technology Center
Duration 6 months (10/2006-03/2007)
TPCI Researchers G. D. Chryssikos, V. Gionis, S. Pispas (PI)

12. Title Development of identification methods for aramide fibers in textiles
Funding Organization Technology Center
Duration 5 months (7/2006-11/2006)
TPCI Researchers G. D. Chryssikos, V. Gionis, S. Pispas (PI)

11. Title NIR spectroscopic characterization of industrial minerals
Funding Organization Industry
Duration 6 years (11/2001-12/2007)
TPCI Researchers G. D. Chryssikos (PI), V.Gionis (PI)

10. Title Quality control of adhesive powders by near infrared spectroscopy
Funding Organization Industry
Duration 4 months (2005)
TPCI Researchers G. D. Chryssikos (PI), V.Gionis (PI)

9. Title Identification algorithms for QC applications
Funding Organization Industry
Duration 2 months (2004)
TPCI Researchers G. D. Chryssikos (PI), V.Gionis (PI)

8. Title Structural evaluation of glass-ceramics
Funding Organization Industry (Japan)
Duration 10 months (5/2003 - 3/2004)
TPCI Researchers E.I. Kamitsos (PI), C.P. Varsamis

7. Title Spectroscopic study of starch-clays compatibilizers
Funding Organization Industry
Duration 3 months (2001-2002)
TPCI Researchers G. D. Chryssikos, V.Gionis (PI)

6. Title Spectroscopic assessment of ageing effects in lubricants
Funding Organization Industry
Duration 7 months (2001-2002)
TPCI Researchers G. D. Chryssikos (PI),V.Gionis (PI)

5. Title Spectroscopic characterization of antifouling coatings (2nd part)
Funding Organization Industry
Duration 7 months (2000-2001)
TPCI Researchers G. D. Chryssikos (PI), V.Gionis

4. Title Real time spectroscopic investigation of photocurable coatings
Funding Organization Industry
Duration 7 months (2000-2001)
TPCI Researchers G. D. Chryssikos, V. Gionis (PI)

3. Title Spectroscopic characterization of antifouling coatings
Funding Organization Industry
Duration 2 months (2000)
TPCI Researchers G. D. Chryssikos (PI), V. Gionis

2. Title Synthesis of starch-clays compatibilizers
Funding Organization Industry
Duration 4 months (9/1999-9/1999)
TPCI Researchers G. D. Chryssikos, V. Gionis (PI)

1. Title During 1997-2009, besides long-term R&D contracts with industrial partners, the Applied Spectroscopy Laboratory of TPCI has implemented more than 20 small and medium-scale applied research projects contracted to TPCI by Greek industries
Funding Organization Industries
Duration 1997-2009
TPCI Researchers G. D. Chryssikos (PI), V. Gionis (PI)

 

 

 

 

 
 

 

   
       

 

 

 
© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618