ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
 
Ατομική και Μοριακή Φυσική
Προσωπικό
Δημοσιεύσεις
Έργα εξωτερικής χρηματοδότησης
   
   
   

Ατομική και Μοριακή Φυσική

Αναπτύσσομε και εφαρμόζομε μεθόδους στα πλαίσια της Κβαντικής, Ημικλασσικής και (μη γραμμικής) Κλασσικής Μηχανικής, για την ανάλυση και υπολογισμό των φασμάτων, των ιδιοτήτων και της δυναμικής Ατόμων και Μορίων.

Τα ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις μας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ζητήματα ως προς το πρόβλημα των πολλών σωμάτων σε διηγερμένες καταστάσεις, τους συντονισμούς και τη μη αντιστρεπτότητα, την θεωρία και υπολογισμούς της ηλεκτρονιακής δομής στο διάκριτο και στο συνεχές φάσμα, την απόκριση ατομικών και μοριακών καταστάσεων σε εξωτερικά στατικά και δυναμικά πεδία, τις πολλαπλά διηγερμένες καταστάσεις και τις καταστάσεις Rydberg, τον έλεγχο διαδικασιών επαγομένων υπό πεδίων, την μη γραμμική μηχανική και προβλήματα χάους σε μικροσκοπικά συστήματα, κλπ.

 

 
 

 

 
       

 

 

 
© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618