ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

  ΜΟΝΑΔΑ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ NMR

Εγκαταστάθηκαν τον Ιούλιο του 2007
Χρηματοδότηση: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, Μέτρο 4.5, Δράση 4.4.1-Πράξη με τίτλο: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ. 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝVarian V600 MHz

Αναβαθμίστηκε τον Οκτώβριο του 2010 with 3rd channel accessory and 1H/13C/15N triple resonance probe
FP7-REGPOT-2009-1

 

Features:
Magnet:
14.1 Tesla 54 mm bore Varian Superconducting Magnet

Console:
DIRECTDRIVE ARCHITECTURE INCLUDING POWER PC AND XILINX FPGA. Provides total pulse programming control and delivers precisely timed RF events. Complete waveform shaping capability.
3 RF Channels
Channel 1 is highband, with 1H/19F observe, spinlock and decouple capability (550-600 MHz, 50W)
Channels 2 & 3 have broadband observe, spinlock and decouple capability (18-245 MHz, 300 W)

•  Performa IV Pulsed Field Gradient Module
•  Protune Accessory
• Variable Temperature unit (-150C to +250C, with 0.1C resolution)

Probes:
•  1H{13C/15N} 5mm PFG Automatable Triple Resonance
•  1 H{15N- 31P} 5 mm PFG AutoX Indirect Detect 600
•  1 H-19F/15N- 31P 5mm PFG AutoX DB600
•  4mm Nanoprobe (gHX 8 15W- 31P[1H] )
Host computer: Dell 380N PC, Red Hat Linux                  
Software: VNMRJ 2.2C

Applications
•    Single or double resonance studies to fully characterize organic compounds
•    DOSY pulse sequence for the separation of mixture components
•     Triple resonance experiments of chemical or biomolecular samples. Capability for 1H observation with simultaneous or single irradiation of 13C and 15N frequencies.

 

Varian V300 MHz

Features:
Magnet:
7 Tesla 52 mm bore Oxford Magnet

Console:
DIRECTDRIVE ARCHITECTURE INCLUDING POWER PC AND XILINX FPGA. Provides total pulse programming control and delivers precisely timed RF events. Complete waveform shaping capability.

        2 RF Channels
Channel 1 is highband, with 1H/19F observe, spinlock and decouple capability (200-300 MHz, 50W)
Channels 2 has broadband observe, spinlock and decouple capability (12-220 MHz, 300 W and 220-245 MHz, 150 W)

•  Performa I Pulsed Field Gradient Module
•  Carousel autosampler for 9 samples
•  Variable Temperature unit (-15oC to +25oC, with 0.1oC resolution)

Probes:
      1 H/19F/31P/13C 5mm PFG AutoSwitchable
Host computer: Dell 380N PC, Red Hat Linux
Software: VNMRJ 2.2C

Applications
•    Single or double resonance studies to fully characterize organic compounds

 

Varian V400 MHz Solid state

Features:
Magnet:
9.4 Tesla WB 89 mm bore Oxford Magnet

Console:
DIRECTDRIVE ARCHITECTURE INCLUDING POWER PC AND XILINX FPGA. Provides total pulse programming control and delivers precisely timed RF events. Complete waveform shaping capability.

        2 RF Channels
Channel 1 is highband, with 1H/19F observe, spinlock and decouple capability (400 MHz, 1 KW)
Includes X-HP Solids Single Cabinet
Channels 2 has broadband observe, spinlock and decouple capability (12-220 MHz, 1 KW and 220-240 MHz, 850 W)

•  Performa I Pulsed Field Gradient Module
•  Variable Temperature unit (-50oC to +100oC, with 0.1oC resolution)
Mass speed controller

Probes:
      3.2 mm Double Resonance HX-Mas Solids probe

25 KHz MAS spinning, 31P to 15N observe channel 19F-1H  Decouple channel, 147 KHz decoupling strength

Host computer: Dell 380N PC, Red Hat Linux
Software: VNMRJ 2.2C

Applications

  • 13C, 31P MAS and CP-MAS with HP 1H decoupling
  • Drug-membrane interactions
  • Determination of coordination states of 27Al, 29Si
  • Drug polymorphism studies
  • Characterization of other metal complexes

 

Αποστολή Δειγμάτων

Τα δείγματα θα αποστέλλονται στη διεύθυνση:
Μονάδα Φασματοσκοπίας NMR
Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας
Τμήμα Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, Βασ. Κωνσταντίνου 48,
11635, ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΔΑ
Τηλ. +30210.72.73.870
Φαξ. +30210.72.73.872

Email: mzervou@eie.gr, pzoump@eie.gr

Χρεώσεις

Πίνακας Χρεώσεων [pdf]

 

Εμπιστευτικότητα Δεδομένων
Η εμπιστευτικότητα των πειραματικών δεδομένων θεωρείται αυτονόητη. Παρόλα αυτά, είναι δυνατή η υπογραφή συμφωνητικού για την διατήρηση της εμπιστευτικότητας


 
 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618