ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΜΟΝΑΔΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΑΣ

 

Εγκαταστάθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2010
Χρηματοδότηση: FP7-REGPOT-2009-1 (ARCADE)

 

UHPLC - LTQ Orbitrap Velos, Thermo Scientific

Features:

Ultra High Pressure Liquid Chromatography Mass Spectrometer
Mass Accuracy  and  Ultra High Resolution

The LTQ Orbitrap Velos combines the proven mass accuracy and ultra-high resolution of the Orbitrap mass analyzer with the increased sensitivity and improved cycle time of the LTQ Velos to deliver high-performance Hybrid FT Mass Spectrometer.
Accela LC System
Heated Electrospray Ionization Probe (H- ESI II Probe)
APCI Probe
Unique dual-pressure trap technology
New higher-energy collisional dissociation (HCD) cell
Orbitrap mass analyzer

Recommended for:
Drug discovery and development
Metabolomics

 

HPLC-LCQ Fleet / Thermo Scientific

Features:
Surveyor LC System
Ion MAX ESI probe
APCI Probe for the Ion Max Source
Automatic Gain Control (AGC)
Normalized Collision Energy
Fast polarity switching

High Pressure Liquid Chromatography Mass Spectrometer
The LCQ Fleet Ion Trap Mass Spectrometer delivers rich information for routine analysis of complex samples while providing excellent full-scan sensitivity, ruggedness and reliability.

Recommended for:
Natural Product Analysis
Impurity Analysis
General Analytical Chemistry


Varian Saturn 2000 GC-MS-MS System

Εγκαταστάθηκε το 2000
Χρηματοδότηση: ερευνητικός ιστός

 
Features
:
Varian Saturn 2000 GC-MS-MS System
Electron Impact (EI) or Chemical Ionisation (CI) modes
Molecular mass range 45-650 Dalton

Recommended for:
Non-polar or moderately polar compounds of low molecular weight
Impurity Analysis
General Analytical Chemistry

Επιστημονικές Υπηρεσίες

Διαδικασία υποβολής δειγμάτων

  • Τα δείγματα θα πρέπει να συνοδεύονται από μια συμπληρωμένη φόρμα Αίτηση Παροχής Υπηρεσιών MS που μπορείτε να κατεβάσετε ως PDF αρχείο
  • Μαζί με τα δείγματα θα πρέπει να περιλαμβάνονται πληροφορίες που αφορούν την πιθανή δομή, την καθαρότητα, το ΜΒ, τη μάζα, τη διαλυτότητα ή οτιδήποτε άλλο θα βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος
  • Η ποσότητα του δείγματος που απαιτείται για ένα φάσμα μαζών 1mg.
  • Η διαλυτότητα σε Μεθανόλη η Ακετονιτρίλιο ευνοείται απο τη μέθοδο.

Αίτηση Παροχής Υπηρεσιών MS

 

Αποστολή Δειγμάτων

Τα δείγματα θα αποστέλλονται στη διεύθυνση:
Μονάδα Φασματοσκοπίας MS
Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, Βασ. Κωνσταντίνου 48,
11635, ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΔΑ
Τηλ. +30210.72.73.871
Φαξ. +30210.72.73.872

e-mail: esiapi@eie.gr

Εμπιστευτικότητα Δεδομένων
Η εμπιστευτικότητα των πειραματικών δεδομένων θεωρείται αυτονόητη. Παρόλα αυτά, είναι δυνατή η υπογραφή συμφωνητικού για την διατήρηση της εμπιστευτικότητας

 

 
 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618