ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αντιδραστήρας μικροκυμάτων CEM // FT-IR with ATR unit (Bruker)

Συστ. παράλληλης σύνθεσης, Syncore Buchi // HPLC, Thermo Fisher Scientific

 

 

  • Αέριος Χρωματογραφία, GC-Varian, 3400 CX
  • HPLC Χρωματογραφία υψηλής πίεσης (Thermo Fisher Scientific)
  • Φασματογράφος Υπέρυθρου, FT IR with ATR unit (Bruker-Tensor 27)
  • Φασματόμετρο Υπεριώδους- Ορατού με σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, UV/VIS -(Varian )
  • Διαφορικό Θερμιδόμετρο Σάρωσης (DSC7, Perkin Elmer, Pyrex s/w)
  • Σύστημα παράλληλης Σύνθεσης, Syncore Buchi
  • Αντιδραστήρας Υπερήχων (Sonics & Materials)
  • Aντιδραστήρας υψηλής πίεσης(PARR)
  • Συσκευή απόσταξης με στήλη περιστρεφόμενης ταινίας (B/R Instrument Corporation)

Aντιδραστήρας υψηλής πίεσης (PARR)

Αντιδραστήρας Υπερήχων (Sonics & Materials)

   
      

Συστ. παράλληλων αντιδράσεων (Radlens)

Διαφορικό Θερμιδόμετρο Σάρωσης (DSC7, Pyrex s/w)

Συσκευή απόσταξης με στήλη περιστρεφόμενης ταινίας (B/R Instrument Corporation)

 
 

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618