Βιογραφικό Σημείωμα

Κατερίνα Ε. Τσιτσάνου
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια

Ομάδα Δομικής Βιολογίας & Χημείας
Tel: + 30 210 7273895
Fax: +30 210 7273831
E-mail: kats

 

 


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Βιοχημική και Δομική μελέτη πρωτεϊνικών στόχων με σκοπό το σχεδιασμό φαρμάκων βάσει της δομής για την αντιμετώπιση ασθενειών όπως ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ και η μαλάρια. Τα πρόσφατα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την κλωνοποίηση,  έκφραση, καθαρισμό  και κρυστάλλωση των πρωτεϊνών δέσμευσης οσμών του κώνωπα Anopheles gambiae , ο οποίος ευθύνεται για τη μετάδοση της μαλάριας, με σκοπό το σχεδιασμό ισχυρών εντομοαπωθητικών ή εντομοελκυστικών ουσιών που θα παρεμποδίζουν την ανίχνευση του ανθρώπινου στόχου.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  1. Watson, K.A., Chrysina, E.D., Tsitsanou K.E., Zographos, S.E., Gregoriou, M., Archontis, G., Leonidas, D.D., Oikonomakos, N.G., Johnson, L.N. and Fleet, G.W.J. (2005). Kinetic and structural studies of glucopyranose spirohydantoin and glucopyranosylamine analogues inhibitors of glycogen phosphorylase. Proteins 61, 966-983.
  2. Tsitsanou, K.E., Skamnaki, V.T. & Oikonomakos, N.G. (2000). Structural basis of the synergistic inhibition of glycogen phosphorylase a by caffeine and a potential antidiabetic drug. Αrchives of Biochemistry and Biophysics 348, 245-254.
  3. Oikonomakos, N.G., Zographos, S.E., Skamnaki, V.T., Tsitsanou, K.E. & Johnson, L.N. (2000). Flavopiridol inhibits glycogen phosphorylase by binding at the inhibitor site. J. Biol. Chem. 275, 34566-73.
  4. Oikonomakos, N.G., Skamnaki, V.T., Tsitsanou, K.E., Gavalas, N.G. & Johnson, L.N. (2000). A new allosteric site in glycogen phosphorylase b as a target for drug interactions. Structure 8, 575-584.
  5. Tsitsanou, K.E., Zographos, S.E., Skamnaki, V.T. & Oikonomakos, N.G. (1999). Molecular recognition in glycogen phosphorylase inhibitor design (review). Review of Clinical Pharmacology and Pharmakokinetics 13, 9-25.
  6. Tsitsanou, K.E., Oikonomakos, N.G., Zographos, S.E., Skamnaki, V.T., Gregoriou, M., Watson, K.A., Johnson, L.N. & Fleet, G.W.J. (1999). The effect of most commonly used cryoprotectants on glycogen phosphorylase activity and structure. Protein Science 8, 741-749.
  7. Oikonomakos, N.G., Tsitsanou, K.E., Zographos, S.E., Skamnaki, V.T., Goldmann, S. & Bischoff, H. (1999). Allosteric inhibition of glycogen phosphorylase a by the potential antidiabetic drug 3-isopropyl 4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-1-ethyl-2-methyl-pyridine-3,5,6-tricarboxylate. Protein Science 8, 1930-1945. 
   

© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618