Βιογραφικό Σημείωμα

Δρ. Σεσίλ AΡΜΠΕΖ-ΖΕΝΤΡ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ
Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας
Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 ,11635  Αθήνα
Τηλ: +30 210 72 73 882/Fax: +30 210 72 73 831
E-mail: carbezgindre

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2001-1997: Μεταδιδακτορικός υπότροφος, Εργαστήριο Οργανικής και Οργανομεταλλικής Χημείας, Ινστιτούτο Οργανικής & Φαρμακευτικής Χημείας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,  Αθήνα, Ελλάδα.
1997-1993: Διδακτορική διατριβή και Master Sc. στην Μοριακή και Υπερμοριακή Οργανική Χημεία, Πανεπιστήμιο ''Louis Pasteur'', Strasbourg, Γαλλία.
1989-1994: Πτυχίο Βιοχημείας με έμφαση στην Οργανική Χημεία και την Αναλυτική Χημεία Πανεπιστήμιο ''Louis Pasteur'', Strasbourg, Γαλλία.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Γαλλικά : Μητρική Γλώσσα
Αγγλικά : Άριστα
Ιταλικά :  Άριστα
Ελληνικά : Άριστα

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Άπο Σεπτέμβριο 2008: Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας Εργαστήριο Οργανικής και Οργανομεταλλικής Χημείας , Ινστιτούτο Οργανικής & Φαρμακευτικής Χημείας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών,  Αθήνα, Ελλάδα.
2008- 2003: Project leader στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) της εταιρείας MEDICON HELLAS  η οποία παράγει και προμηθεύει διαγνωστικά προϊόντα κλινικής χημείας για αυτόματους αναλυτές.
1997: Εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης μεγάλων φαρμακευτικών εταιρειών, PHARMACIA, (Hillerod, Denmark)  και HERMAL (Hamburg, Germany)
1992: Εκπαίδευση στον ποιοτικό έλεγχο στο τμήμα κοσμετολογίας Onagrine-Lutsine laboratory Champigny, Γάλλια.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • Synthesis of new dendrimer for biomedical application
 • Synthesis of stilbenyl derivatives expected to present NLO Properties by in situ generation of organometallic reagents (Fe, Li, Na, and Mg) used in C-C and C-P, C-S- forming reaction.
 • Synthesis of double [13-C] labelled cutaneous metabolites of allergenic corticosteroids. NMR Interaction studies with proteins
 • Purification of naturals product

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • SYNTHESIS 2009, Vol. 20, pp 3391-3398, An efficient Hemi-synthesis of 20- and 21-[13-C] labelled Cortexolone: A model for the Study of Skin Sensitization to Corticosteroids, E. Claudel, C. Arbez-Gindre, V. Berl and J.-P. Lepoittevin
 • JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 2005, Vol. 690, Iss. 6, pp 1620-1626, A facile organolithium route to ferrocene-based triarylmethyl dyes with substantial near IR and NLO properties, Arbez-Gindre C; Steele BR; Heropoulos GA; Screttas CG; Communal JE; Blau WJ; Ledoux-Rak I, 
 • STEROIDS 2003, Vol. 68, pp 361-365, Air oxidation of 17-hydroxycorticosteroids catalyzed by cupric acetate: formation of hemiacetal dimmers, C. Arbez-Gindre, V. Berl and J.-P. Lepoittevin
 • JOURNAL OF COMPUTATIONAL CHEMISTRY 2002, Vol. 23, Iss. 2, pp 291-297,  Mechanism for large first hyperpolarizabilities of phosphonic acid stilben derivatives, Calaminici P; Jug K; Koster AM; Arbez-Gindre C; Screttas CG
 • JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 1999, Vol. 111, Iss. 16, pp 7486-7492,  Nonlinear optical properties of push-pull stilbens based on a strong carbocation acceptor moiety, Paci B; Schmidt C; Fiorini C; Nunzi JM; Arbez-Gindre C; Screttas CG
 • JOURNAL OF CHEMICAL. SOC., Chem. Comm., 1999, pp 431-432, Methyl exchange on silicon during the addition of methyl magnesium iodide to cyanohydrin-O-silyl ether, C. Arbez-Gindre, V. Berl and J.-P. Lepoittevin
 • TETRAHEDRON LETTERS 1999, Vol. 40, Iss 41, pp 7413-7416,  Organolithium reagents bearing nonlinear optical chromophores. Synthesis of triarylmethane dyes, Arbez-Gindre C; Screttas CG; Fiorini C; Schmidt C; Nunzi JM
 • CONTACT DERMATITIS, 1998, 38, 106-108, Testing with corticosteroid Aldehydes in corticosteroid sensitive subjects (preliminary results), M. Matura, J.-P. Lepoittevin, C. Arbez-Gindre, A. Goossens.
 
   

Last Update: 12.12.2013
© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618