Βιογραφικό Σημείωμα

Δρ Αντωνοπούλου Γεωργία                                                                                             
Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διεύθυνση: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,
Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας
Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48,  116 35 Αθήνα

Τηλ: +302107273882
Fax: +302107273831
E-mail: gant

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2008 Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο τομέα Οργανικής Χημείας, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
2005 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο τομέα Οργανικής Χημείας, από το Εθνικό και  Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
2002 Πτυχιούχος του τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών .

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Ελληνικά (Μητρική Γλώσσα)
Αγγλικά

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

4/2005-3/2007    Επιστημονικός  συνεργάτης στο τμήμα Χημείας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
2/2009 εως σήμερα: Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας στο Εργαστήριο Οργανικής και Οργανομεταλλικής Χημείας, Ινστιτούτο Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας ,Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, Ελλάδα.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

  • Synthesis of new dendrimers for biomedical application.
  • Synthesis of non-natural amino acids as inhibitors of human phospholipase A2 enzymes.
  • Polyunsaturated Fatty Acids: NMR Study of Fish Oils and their Enrichment in Ω-3 Fatty Acids.


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

  • ''Synthesis of 2-amino alcohols and unnatural amino acids from serine'', V. Magrioti, G.  Antonopoulou, E. Pantoleon, G. Kokotos, ARKIVOC, 2003, 2002, 55-61.
  • ''Synthesis of unnatural amino acids from serine'', V. Magrioti, GAntonopoulou, E. Pantoleon, G. Kokotos, J. Peptide Sci., 2004, Supp. Vol. 10, H45.
  • ''Synthesis of 2-oxoamides based on sulfonamide analogues of γ-amino acids and their activity on phospholipase A2'', G. Antonopoulou, V. Magrioti, D. Stephens, V.  Constantinou-Kokotou, E. A. Dennis, and G. Kokotos, J. Peptide Sci., 2008, 14, 1111-1120.
  • ''Structure-activity relationships of natural and non-natural amino acid-based amide and 2-oxoamide inhibitors of human phospholipase A2 enzymes'', G. Antonopoulou, E. Barbayianni, V. Magrioti, N. Cotton, D. Stephens, V. Constantinou-Kokotou, E. A. Dennis, and G. Kokotos, Bioorg. Med. Chem., 2008, 16, 10257-10269
 
   

Last Update: 12.12.2013
© National Hellenic Research Foundation (NHRF), 48 Vassileos Constantinou Ave., 11635 Athens, Greece, Tel. +302107273700, Fax. +302107246618
12.12.2013